Projekty financované EÚ

Vianočný koncert - Stretnutie pri jasličkách 2015

 

Farský úrad Ladce, Obecný úrad Ladce a Považská cementáreň, a. s. Ladce pripravili občanom Ladiec Vianočné stretnutie pri jasličkách, ktoré sa konalo 19. decembra 2015 o 17:30. hod pred Domom kultúry v Ladcoch. Stretnutie moderovala Veronika Paulovičová, s vianočnými piesňami a skladbami z filmov a muzikálov vystúpil hudobný hosť Ján Slezák a tradične vystúpil detský súbor La Bambino vedený pánom Michalom Fuskom. Prekrásnu vianočnú atmosféru si prišlo spoločne vychutnať asi 500 Ladčanov, ktorí si pochutnali na varenom víne a kapustnici. 20. decembra 2015 sa uskutočnil Vianočný koncert, ktorý predvianočnú atmosféru ešte viac umocnil.