Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Prezentácia centra a kostola 2006