Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Prezentácia centra a kostola 2006