Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Prezentácia centra a kostola 2006