Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Prezentácia centra a kostola 2006