Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Prezentácia centra a kostola 2006