Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Prezentácia centra a kostola 2006