Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Prezentácia centra a kostola 2006