Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Prezentácia centra a kostola 2006