Projekty financované EÚ

Silvester v Ladcoch 2022

Ukončenie starého roka a privítanie toho nového v Ladcoch tradične oslavujeme pred DK Ladce a ani tento rok tomu nebolo inak. Už okolo 23.00 hod sa ľudia začali pomaly schádzať, aby mohli spoločne privítať nový rok 2023. Na zahriatie im zamestnanci obce a členovia kultúrnej komisie pripravili varené víno a teplý čaj. Pán Fusko spríjemnil príchod nového roka hudbou a premietal  fotky z akcií z roku 2022 na stenu  Ocú. Tradične sme spoločne mohli sledovať odpočítavanie posledných 10 minút do polnoci a spoločne občania odpočítavali s pohárom šampanského v ruke posledných 10 sekúnd, ktoré nás delili od nového roka. Prvýkrát obec podávala šampanské v sklenených pohároch a týmto chceme aj občanom poďakovať, že nám ich až na pár kusov aj poctivo vrátili. Určite budeme s tým aj naďalej pokračovať. Ohňostroj začal 20 minút po polnoci. Bol to dostatočný čas nato, aby sa Ladčania stihli presunúť pred dom kultúry po novoročnom prípitku v kruhu rodiny. Ohňostroj bol naozaj nádherný, aj keď počasie neprialo a bola hmla.

 

Všetkým, ktorí prišli na toto podujatie, by sme chceli v mene organizátorov poďakovať za účasť a za naozaj kultivované stretnutie.  Veľká vďaka patrí hlavne dobrovoľníkom z kultúrnej komisie, ktorí už niekoľko rokov obetovali svoj voľný čas a na Silvestra pripravujú toto príjemné podujatie pre nás všetkých. Taktiež by sme im chceli takto na konci roka poďakovať za všetko čo pre Ladce a pre kultúru v Ladcoch spravili nielen na Silvestra, ale počas celého roka 2022!

So Silvestrom v Ladcoch budeme aj naďalej pokračovať a tešíme sa na Vás zasa o rok!

 

Text: Ing. Katarína Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová