Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Deň detí v MŠ Ladce 2022

1.jún je sviatok všetkých detí na celom svete. Aj tie naše škôlkárske si svoj sviatok v materskej škole užili. Dokonca dva dni. V prvý deň zavítali medzi nás Fidlikanti so svojim programom pre deti. Druhý deň deti  prežili deň plný veselosti, hudby, tanca a zábavy. Pre deti boli pripravené športové aktivity, dostali  sladkosti a pani kuchárky pripravili pre ne ovocné misy.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: výber fotiek zo stránky MŠ Ladce