Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Posedenie - Vianoce 2009