Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Posedenie - Vianoce 2009