Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Posedenie - Vianoce 2009