Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Posedenie - Vianoce 2009