Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Posedenie - Vianoce 2009