Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Posedenie - Vianoce 2009