To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Plavecký výcvik v MŠ Ladce 2023

Od 12.06.2023 sa deti z predškolsých tried zúčastnili plaveckého výcviku, ktoré aj úspešne zvládli.

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: výber fotiek zo stránky MŠ Ladce