Projekty financované EÚ

Uvítanie detí do života – október 2018

 

Druhé tohtoročné uvítanie detí do života sa konalo 26. októbra 2018. Na uvítanie bolo pozvaných 14 detí spolu s rodičmi, slávnosti sa zúčastnilo 11 detí. Novonarodených Ladčanov a Ladčianky privítal príhovorom Marián Justh – člen ZPOZ-u a program im pripravili deti z MŠ Ladce. Zúčastneným recitovala riaditeľka našej MŠ Alena Hudáková. Hudobný sprievod zabezpečil Michal Fusko a jeho manželka Monika. Predstavenie detí starostovi obce a jeho zástupcovi mala na starosti matrikárka Ľubomíra Porubčanová. Po podpise do pamätnej knihy dostal každý rodič darček, kvet a pamätný list priamo od starostu Ing. Jaroslava Koyša a jeho zástupcu Dominika Koštialika. Naša obec sa rozrástla o deti s menami Ema, Ester, Oliver, Olívia, Richard, Erik, Jakub, Matúš, Tatiana, Dominika a Nina. Pomer dievčat a chlapcov bol na tomto uvítaní vyrovnaný, sedem dievčat a sedem chlapcov (rovnako ako pri prvom uvítaní detí v tomto roku, kedy sme privítali šesť dievčat a šesť chlapcov). Najobľúbenejšími menami boli Jakub (3x) a Ema (2x). Detičkám želáme krásne a zdravé detstvo a hlavne, nech sa im v Ladcoch páči.

 

 

Text: Ľubomíra Porubčanová

Foto: Zuzana Čuríková