Projekty financované EÚ

Lavičky a smetné nádoby 2022

Na začiatku roka 2022 obec Ladce podala žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, na základe ktorej sme dostali finančný príspevok.

 

Ten sme použili na obnovu mobiliáru obce v okolí materskej škôlky a autobusových zástavok a to doplnením smetných košov a lavičiek, ktoré budú slúžiť k lepšej vybavenosti obce.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Katarína Kalusová