Projekty financované EÚ

Stavanie mája v MŠ Ladce 2022

 

Zvyk stavania májov si pripomenuli aj deti našej MŠ. Dievčatá zdobili vrcholec mája a chlapci ho pomáhali postaviť. Týmto spôsobom sa snažíme tieto zvyky a tradície deťom sprístupňovať, približovať, aby neupadli do zabudnutia.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková