Projekty financované EÚ

Rozšírenie výstavby na Tajovského ulici - urbanistická štúdia

 

Pozrite si zaujímavú urbanistickú štúdiu lokality Mocovce - Tunežice, ulica Tajovského. Na poslednom obecnom zastupiteľstve sa preberala aj výstavba na tejto ulici a vy si teraz môžete pozrieť, ako by mohla lokalita v budúcnosti vyzerať, koľko stavebných pozemkov by tam mohlo vzniknúť a aké by boli podmienky výstavby. Štúdia je len návrh, všetky nové informácie prinesieme včas.

 

Celú štúdiu nájdete na konci stránky.

 

Pripájame aj stanovisko obecného úradu, nakoľko sa viacerí občania pýtajú na dátum začatia výstavby.

 

"Postoj obce je nasledovný: My, ako obec, sme dali urobiť urbanistickú štúdiu s regulatívmi výstavby RD na Tajovského ulici. Poslanci to schválili a malo by to byť záväzné pre budúcich stavebníkov v danej lokalite a stavebný úrad, ktorý bude vydávať stavebné povolenia. Obec nebude investorom (developerom). Obec v prvom rade osloví majiteľov pozemkov, či majú záujem o výstavbu alebo osloví developera, ktorý by pre budúcich záujemcov pripravil pozemky, resp. aj domy na odkúpenie."


Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

Vyberáme aspoň zopár informácií, ktoré by vás mohli upútať:

 

Riešeným územím je lokalita Mocovce - Tajovského ulica, ktorá sa nachádza v miestnej časti obce Ladce Tunežice. Približná výmera územia je 3,0 ha.

 

 

ZÁSADY NAVRHOVANIA:

  • Vytváranie uličného domoradia zo samostatne stojacích rodinných domov orientovaných do ulice so samostatne stojacimi garážami. Pri vstupe su vytvorené predzáhradky pre rôzne formy zelene.
  • Domy sú navrhované ako samostatne stojace max. 2-podlažné so sedlovou strechou. Za podlažie sa považuje aj obytné podkrovie. V architektonickom riešení rodinných domov budú preferované riešenia s tradičnými prvkami, prírodnými materiálovými riešeniami a neutrálnou farebnosťou.
  • Hospodárske priestory je možné navrhovať samostatnými drobnými stavbami v rámci prípustnej zastavanej plochy. Predpolia pred garážou, resp. pred vjadzom na pozemok, umožňujú parkovanie vozidiel.

 

 

BILANCIE:

  • Celkový počet rodinných domov: 31
  • Predpokladaná obložnosť: 3,5 obyv. na RD
  • Predpokladaný počet obyvateľov: 109
  • Statická doprava: 3 parkovacie miesta na vlastnom pozemku 1 krátkodobé pre návštevy na vyznačených miestach
  • Najmenší pozemok: 5,33 á
  • Najväčší pozemok: 10,93 á
  • Strechy: sedlová - najmenej 40°

 

 

POŽIADAVKY NA OPLOTENIE:

Zmyslom regulácie oplotenia je predpísať minimálny kvalitatívny štandard vzťahu zástavby voči verejným priestranstvám. Oplotenie do verejných priestranstiev je možné realizovať ako plnú stenu do max. výšky 1,2 m alebo do max. výšky 1,6 m, ak je možné charakter oplotenia definovať ako priehľadný - teda taký, ktorý umožňuje kontakt s ohraničeným priestorom a nevytvára slepú stenu. Za priehľadný plot je možné považovať aj živý plot tvorený vegetáciou. Pre oplotenie medzi pozemkami navrhujeme definovať iba jeho maximálnu výšku 2m.

 

 

PARKOVANIE:

Nevyhnutným prevádzkovým kritériom pri formovaní obytnej ulice je zníženie počtu parkujúcich vozidiel tak, aby neprekážali pri jej spoločenskom využívaní. Z toho dôvodu parkovanie navrhujeme obmedziť na státie pred vjazdom do dvora a na vlastnom pozemku.

 

 

VÝŠKA OBJEKTOV:

Prípustná podlažnosť 1-2 podlažia. Za podlažie sa počíta aj obytné podkrovie.

 

 

ZASTREŠENIE OBJEKTOV:

Prípustné sú šikmé strechy - sedlové a valbové typy striech riešené škridlou alebo plechovou krytinou neutrálnej farebnosti.

 

 

Súbory na stiahnutie