Projekty financované EÚ

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? ZŠ Ladce 2023

Ja si myslím, že veľmi veľa. V dnešných časoch, keď je okolo nás toľko negatívneho,  zamýšľam prečo. Prečo je to tak? Keď je nám ale z mnohých situácii smutno, zrazu zažijete krásny moment.

 

Niekto zazvonil a pri dverách stáli deti – školáci s vianočne vyzdobenou krabicou. Prišli s milým úsmevom, vinšom k Vianociam a iskričkami v očiach. Tie deti išli rozdávať radosť napriek zlému počasiu aj s pánom učiteľom a pani učiteľkou.

 

Obsah krabice určite potešil, ale najviac hrial pocit pri srdci, že hádam to nebude také zlé, že to dobro je predsa niekde skryté a že sú deti k tomu dobru vedené. Kiežby tá láska ukrytá v krabici od topánok vyšla medzi nás ľudí. Nech prúdi medzi nami, nech sa dokážeme počúvať, pomáhať si, rešpektovať sa a byť k sebe tolerantní.

 

Veľké poďakovanie za zorganizovanie tejto aktivity patrí vedeniu ZŠ Ladce, Mgr. Dominike Mikuškovej, Mgr. Tomášovi Struňákovi, rodičom a ich deťom.

Za všetkých obdarovaných som si dovolila poďakovať.

 

Text: Irenka Gajdošíková

Foto: Mgr. Dominika Mikušková, Mgr. Tomáš Struňák