Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Cesta Ladce - Podhorie a podchod 2012