Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Cesta Ladce - Podhorie a podchod 2012