Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Cesta Ladce - Podhorie a podchod 2012