Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Cesta Ladce - Podhorie a podchod 2012