Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Cesta Ladce - Podhorie a podchod 2012