Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Stretnutie seniorov 2007