Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Stretnutie seniorov 2007