O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Stretnutie seniorov 2007