Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Stretnutie seniorov 2007