Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Stretnutie seniorov 2007