Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Stretnutie seniorov 2007