Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Stretnutie seniorov 2007