Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Stretnutie seniorov 2007