Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Stretnutie seniorov 2007