Projekty financované EÚ

Návšteva kultúrnej komisie z partneského mesta Kelč 2023

V sobotu 01.04.2023 nás navštívili členky kultúrnej komisie z partnerského mesta Kelč. Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére a bolo spojené  s exkurziou v Považskej cementárni Ladce za prítomnosti  bývalého pána starostu Ing. Jaroslava Koyša. Po exkurzii pokračovalo stretnutie na Obecnom úrade v Ladcoch, kde sa diskutovalo o najbližších kultúrnych podujatiach v našej a partnerskej obci.

 

Najbližšie spoločné podujatie bude medzinárodné športové stretnutie našej futbalovej U9, ktoré sa bude konať v Kelči dňa 28.05.2023.  Stretnutie bolo prínosné pre obe strany, kde  si členovia kultúrnej komisie vymenili vzájomné skúsenosti a strávili spolu príjemné popoludnie. 

Tešíme sa na všetky ďalšie spoločné stretnutia!
 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Dominik Koštialik