Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia odstavnej plochy Záhradná ulica 2018

 

Po výstavbe kanalizácie a vodovodu v obci ostala odstavná plocha na Záhradnej ulici pred bytovým domom č. 158 v zlom technickom stave. Polámaný betón a štrkové zásypy spôsobovali obyvateľom okolitých bytových domov problémy nielen s parkovaním, ale hlavne neodtekajúca dažďová voda znemožňovala prechod po ploche k vchodom do jednotlivých bytových domov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli opraviť túto plochu a vyspádovať ju tak, aby dažďová voda odtekala do trativodov. Veríme, že opravená plocha bude slúžiť dobre svojmu účelu. K lepšej organizácii parkovania bude potrebné vodorovné značenie, na ktoré by sme mali myslieť spolu s poslancami obecného zastupiteľstva v budúcom rozpočtovom roku. Fotky pred a po rekonštrukcii nájdete v galérii na konci stránky.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce