Projekty financované EÚ

Život v obci

Na tejto postránke vás informujeme o živote v obci. Nájdete tu aktuálne príspevky, ale i históriu podujatí, kultúrnych, športových a  iných akcií. Tiež bohatú fotogalériu zo života obce i z jej histórie. Rekapitulujeme tu históriu obce, píšeme o jej osobnostiach a o občanoch, ktorí prispievajú k zviditeľneniu sa v okolí.

Tak ako ostatné stránky, i táto bude tak bohatá ako bohatý bude život v našej obci a zároveň ako často nám o nových veciach dáte vedieť - o našich občanoch a ich aktivitách, akciách ktoré nie sú také známe, športových súťažiach, výsledkoch našich občanov, ale trebárs i o nových službách, firmách v našej obci.

Vaša pomoc a aktivita sú nám nielen vítané, ale priamo žiadúce, aby sme lepšie spoznávali spoločný priestor, ktorý obývame, kde žijeme - obecný i ľudský.

Chceme naplniť myšlienku, ktorú sme si dali v hlavičke - Ladce. Tu žijem.