Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Deň detí a rodiny 2015

 

7. 6. 2015