Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.

Rozpočet a dokumenty HK 2017