Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Rozpočet a dokumenty HK 2017