Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Rozpočet a dokumenty HK 2017