Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Rozpočet a dokumenty HK 2017