Projekty financované EÚ

Školstvo v Ladcoch

 

Prvá Obecná škola v Ladcoch bola zriadená v r. 1876. V Tunežiciach bola zriadená Obecná škola v r. 1909. Materská škola spolu s Detskými jaslami bola v Ladcoch zriadená v r. 1951. Osobitná učňovská škola internátna bola zriadená v priestoroch kaštieľa v Ladcoch v roku 1968. Na tejto stránke nájdete kontakty na školy a školské zariadenia v našej obci.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite):

Materská škola Ladce | Základná škola Ladce | Odborné učilište internátne v Ladcoch | Materské centrum Mimčo Ladce | Súkromná základná umelecká škola Ladce | História školstva v Ladcoch

 

 

 

 

Materská škola Ladce

V prevádzke MŠ je celkovo 5 tried. Deti sú v triedach zaradené podľa veku. V budove materskej školy sa nachádza aj Materské centrum Mimčo. Deti majú k dispozícii telocvičnu a areál s ihriskom.

Riaditeľ: Alena Hudáková, 0948 353 312, msladce01863@gmail.com
Web: www.ms.ladce.sk

 

 

 

 

Základná škola Ladce

Základná škola má dva stupne, deväť tried, telocvičnu, knižnicu a dostatočne veľký areál s rozsiahlymi trávnatými plochami. Pred a po vyučovaní v škole funguje Školský klub detí.

Riaditeľ: Mgr. Bronislava Majtánová, 0917 538 007, zs.ladce@zoznam.sk
Web: www.zsladce.edupage.org

 

 

 

 

Odborné učilište internátne v Ladcoch

Žiaci majú v OUI na výber sedem učebných odborov (murár, maliar, stolár, stavebný zámočník, záhradník, služby a domáce práce, kuchár). Štúdium vo všetkých učebných odboroch je trojročné. Súčasťou školy je tiež internát pre žiakov.

Riaditeľ: PaedDr. Vladimír Hromek, 042 462 8197, oulad@nextra.sk
Web: www.ouiladce.sk

 

 

 

 

Materské centrum Mimčo Ladce

Materské centrum MIMČO je tu pre všetkých. Jeho poslaním je deťom a ich rodičom vyčariť úsmev na tvári. MIMČO je tu pre širokú verejnosť, pre deti všetkých vekových kategórií, pre rodičov, aj pre starších rodičov.

Kontakt: Mgr. Adela Guzoň, 0908 216 798, adel.barosova@gmail.com
Web: www.mimco.ladce.sk
Viac info

 

 

 

 

Súkromná základná umelecká škola Ladce

Súkromná základná umelecká škola má momentálne 5 elokovaných pracovísk (Pruské, Košeca, Záriečie, Lysá pod Makytou a Dohňany). Hlavnú budovu máme v Ladcoch, tréningy sa konajú v telocvični základnej školy. SZUŠ bola založená v septembri 2015. Škola sa špecifikuje na tanečný odbor.

Kontakt: Lucia Pavlíková DiS. Art., 0911 722 955, pavlikovaluci@gmail.com
Web: www.ladce.sk/sukromna-zakladna-umelecka-skola-ladce/

 

 

 

 

Šport v obci