Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

XII. ročník športových hier ZO SZZP 2022

XII. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých v Ladcoch.

XII. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých v roku 2022 usporiadala naša základná organizácia pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ing. Jaroslava Koyša, starostu obce Ladce 1.7.2022 v športovom areáli TJ Tatran Ladce. Športové hry začali prezentáciou členov ZO SZZP ( Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých), ktorí sa zúčastnili súťaženia a príhovorom hostí.

 

Za hostí sa zúčastnili :   JUDr. Katarína Heneková – primátorka mesta Púchov

                                             Ing. Viktor Wiedermann – prímátor mesta Ilava

                                             Ing. Tomáš Truchlý – zástupca primátora mesta Dubnica nad Váhom

                                             Bc. Rastislav Čepák – starosta obce Košecké Podhradie

                                              Ján Prekop – starosta obce Beluša

            Ladislav Mazáň – predseda OR SZZP Ilava

            Dominik Koštialik – zástupca starostu obce Ladce

Súťažiaci za ZO SZZP :     ZO SZZP Nová Dubnica – 8 členov

                                              ZO SZZP Dubnica nad Váhom – 15 členov

                                               ZO SZZP Ilava  – 25 členov

                                               ZO SZZP Košecké Podhradie  –  15 členov

                                               ZO SZZP Horná Poruba –  3 členovia

                                               ZO SZZP Pruské –  15 členov

                                               ZO SZZP Beluša –  20 členov

                                               ZO SZZP Púchov –  12 členov

                                               ZO SZZP Lúky pod Makytou – 4 členovia

                                               ZO SZZP Ladce – 25 členov

 

Hlavní rozhodcovia súťaží :  Milan Galko  –   ZO SZZP Košecké Podhradie

                                                     Miroslav Polaček  –  ZO SZZP Ilava

 

Súťažilo sa v disciplínach:    streľba zo vzduchovky  –  ženy, muži

                   trojboj (kop na bránu, hod do koša, streľba z luku) ženy, muži

 

Výsledky streľba zo vzduchovky:

Ženy :    1. miesto Zlatica Turská  –  ZO SZZP Ilava

               2. miesto Mária Čepelová  – ZO SZZP Ilava

               3. miesto Zdenka Rybáková – ZO SZZP Nová Dubnica

muži :    1. miesto Ján Galanský  – ZO SZZP  Ladce

               2.miesto Štefan Babečka  –  ZO SZZP Ladce

               3. miesto Július Čepela – ZO SZZP Ilava

 

Výsledky trojboj :           

ženy      1. miesto Emília Masláková – ZO SZZP Beluša

               2. miesto Eva Jureňová  – ZO SZZP Košecké Podhradie

               3. miesto Eva Blašková – ZO SZZP Ilava

muži      1. miesto Cyril Vavrík  – ZO SZZP Košecké Podhradie

               2. miesto  Ján Lukáč  – ZO SZZP Beluša

               3. miesto Milan Staňo  – ZO SZZP Horná Poruba

 

Nakoľko súťaženie prebiehalo za veľmi horúceho počasia, chcel by som poďakovať Obecnému úradu v Ladcoch za poskytnuté priestory kultúrneho domu a služby, ktoré poskytli pracovníci obecného úradu. Osobitne by som chcel poďakovať Ing. Kataríne Kalusovej a Dominikovi Koštialikovi za veľmi dobrú spoluprácu a bezproblémový priebeh ŠH.

Tiež by som chcel poďakovať zdravotnej službe, pani Antónii Paškovej a pani Márii Vlasatej, ktoré dozerali na zdravotný priebeh ŠH.

Za dobrú spoluprácu by som chcel tiež poďakovať členom výboru ZO SZZP v Ladcoch, ktorí ochotne pomáhali pri príprave a realizácii športových hier v Ladcoch.

Putovný pohár prevzala JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov, nakoľko XIII. ročník ŠH SZZP sa bude v roku 2023 konať v Púchove.

 

Text: Milan Rafaj, predseda ZO SZZP Ladce

Foto: Ing. Katarína Kalusová