Projekty financované EÚ

XII. ročník športových hier ZO SZZP 2022

XII. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých v Ladcoch.

XII. ročník športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých v roku 2022 usporiadala naša základná organizácia pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ing. Jaroslava Koyša, starostu obce Ladce 1.7.2022 v športovom areáli TJ Tatran Ladce. Športové hry začali prezentáciou členov ZO SZZP ( Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých), ktorí sa zúčastnili súťaženia a príhovorom hostí.

 

Za hostí sa zúčastnili :   JUDr. Katarína Heneková – primátorka mesta Púchov

                                             Ing. Viktor Wiedermann – prímátor mesta Ilava

                                             Ing. Tomáš Truchlý – zástupca primátora mesta Dubnica nad Váhom

                                             Bc. Rastislav Čepák – starosta obce Košecké Podhradie

                                              Ján Prekop – starosta obce Beluša

            Ladislav Mazáň – predseda OR SZZP Ilava

            Dominik Koštialik – zástupca starostu obce Ladce

Súťažiaci za ZO SZZP :     ZO SZZP Nová Dubnica – 8 členov

                                              ZO SZZP Dubnica nad Váhom – 15 členov

                                               ZO SZZP Ilava  – 25 členov

                                               ZO SZZP Košecké Podhradie  –  15 členov

                                               ZO SZZP Horná Poruba –  3 členovia

                                               ZO SZZP Pruské –  15 členov

                                               ZO SZZP Beluša –  20 členov

                                               ZO SZZP Púchov –  12 členov

                                               ZO SZZP Lúky pod Makytou – 4 členovia

                                               ZO SZZP Ladce – 25 členov

 

Hlavní rozhodcovia súťaží :  Milan Galko  –   ZO SZZP Košecké Podhradie

                                                     Miroslav Polaček  –  ZO SZZP Ilava

 

Súťažilo sa v disciplínach:    streľba zo vzduchovky  –  ženy, muži

                   trojboj (kop na bránu, hod do koša, streľba z luku) ženy, muži

 

Výsledky streľba zo vzduchovky:

Ženy :    1. miesto Zlatica Turská  –  ZO SZZP Ilava

               2. miesto Mária Čepelová  – ZO SZZP Ilava

               3. miesto Zdenka Rybáková – ZO SZZP Nová Dubnica

muži :    1. miesto Ján Galanský  – ZO SZZP  Ladce

               2.miesto Štefan Babečka  –  ZO SZZP Ladce

               3. miesto Július Čepela – ZO SZZP Ilava

 

Výsledky trojboj :           

ženy      1. miesto Emília Masláková – ZO SZZP Beluša

               2. miesto Eva Jureňová  – ZO SZZP Košecké Podhradie

               3. miesto Eva Blašková – ZO SZZP Ilava

muži      1. miesto Cyril Vavrík  – ZO SZZP Košecké Podhradie

               2. miesto  Ján Lukáč  – ZO SZZP Beluša

               3. miesto Milan Staňo  – ZO SZZP Horná Poruba

 

Nakoľko súťaženie prebiehalo za veľmi horúceho počasia, chcel by som poďakovať Obecnému úradu v Ladcoch za poskytnuté priestory kultúrneho domu a služby, ktoré poskytli pracovníci obecného úradu. Osobitne by som chcel poďakovať Ing. Kataríne Kalusovej a Dominikovi Koštialikovi za veľmi dobrú spoluprácu a bezproblémový priebeh ŠH.

Tiež by som chcel poďakovať zdravotnej službe, pani Antónii Paškovej a pani Márii Vlasatej, ktoré dozerali na zdravotný priebeh ŠH.

Za dobrú spoluprácu by som chcel tiež poďakovať členom výboru ZO SZZP v Ladcoch, ktorí ochotne pomáhali pri príprave a realizácii športových hier v Ladcoch.

Putovný pohár prevzala JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov, nakoľko XIII. ročník ŠH SZZP sa bude v roku 2023 konať v Púchove.

 

Text: Milan Rafaj, predseda ZO SZZP Ladce

Foto: Ing. Katarína Kalusová