Projekty financované EÚ

Stretnutie bývalých zamestnancov MŠ Ladce 2022

Dňa 03.11.2022 bola v MŠ Ladce pekná akcia - stretnutie bývalých zamestnancov našej materskej školy. Bolo to plné pekných spomienok.

 

Ďakujem aj deťom 5. triedy za ich pekné vystúpenie.

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková