Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia DK Ladce 2018 - Fotogaléria 2018, január

 

Počas sviatkov sme sa pred kultúrnym domom pravidelne stretávali a inak tomu nebolo ani počas fašiangovej zabíjačky. Aj preto sme si mohli všimnúť, že práce na rekonštrukcii budov nášho DK stále pokračujú a výsledky začínajú byť pomaličky ale isto viditeľné.

 

Z dokončených prác si môžeme všimnúť najmä kompletnú výmenu plastových okien. Pracuje sa aj na zatepľovaní budovy, fasáde a v niektorých častiach budov sú osadené nové dvere. A čo sa deje vo vnútri? V plnom prúde sa pracuje na elektroinštalačných prácach a rekuperačnej jednotke. Toto zariadenie na výmenu vzduchu bude osadené na novom mieste, ktoré sme jej našli v spodnej časti kultúrneho domu – práce môžete vidieť na posledných fotkách v galérii. Toalety na prízemí sme kompletne vybúrali a aj toto miesto nakoniec prejde komplexnou rekonštrukciou, pričom budú vybudované aj toalety pre ZŤP občanov. Do sály boli zakúpené nové stoličky a v objekte KD je hotové nové kúrenie. Výmena kúrenia bude čakať aj objekt obecného úradu (nové radiátory). Miestnosť pre kuchynku na prízemí KD sa zväčšila.

 

Na záver môžeme len konštatovať, že práce idú skutočne „od ruky“ a že sa všetci tešíme na finále celej rekonštrukcie.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová