Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

V súčasnosti nie sú podané žiadne návrhy