Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení