Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

V súčasnosti nie sú podané žiadne návrhy