Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení