Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

V súčasnosti nie sú podané žiadne návrhy