Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

Platné všeobecne záväzné nariadenia