Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Platné všeobecne záväzné nariadenia