Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Platné všeobecne záväzné nariadenia