Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce