Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Platné všeobecne záväzné nariadenia