Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce