Projekty financované EÚ

Dušičky a odpad, ktorý po nich ostane

 

Viete, kde skončia vami zakúpené vence a sviečky z cintorínov?

 

 

Čaká nás obdobie spomienok na našich najbližších, ktoré si už akosi automaticky spájame s nákupom vencov, kytíc, sviečok a kahancov a tiež so zveľaďovaním hrobových miest. Všetko to, čím si chceme uctiť pamiatku na naše rodiny či kamarátov však onedlho skončí v kontajneri, potom na skládke, neskôr v spaľovni. Pamiatka zosnulých sa premení na hustý, zdraviu škodlivý dym, alebo neestetické, preplnené nádoby na odpad. Na vine nebudú obce, ktoré nezabezpečia častejší odvoz odpadu, ale my – návštevníci cintorínov, ktorí namiesto spomienok a nostalgie donesieme na tieto pietne miesta nerecyklovateľné kilá odpadu, prípadne zbytočností.

 

 

 

Dať do koša naozaj nestačí

Po úprave hrobového miesta zvykneme všetko, čo je pre nás zbytočné, pokazené, vyblednuté alebo opršané vyhodiť do smetného koša. Je to chvályhodné, ale zároveň by to malo byť samozrejmé. Počas Sviatku všetkých svätých zvykne byť aj pri našich cintorínoch veľkokapacitný kontajner, ktorý by mal pohltiť odpad ako sú vence, kvety a sviečky. Tento kontajner naozaj pojme všetko, no zamyslieť sa treba i nad tým, kde skončí odpad, ktorý sa v ňom nachádza.

 

Odpoveď niektorých nepoteší, a iných prekvapí – tento odpad sa odváža na skládku, a nikto ho ďalej netriedi. Jednoducho: nie, neexistuje žiadny spolok dobrovoľníkov či platená firma, ktorá by oddelila plastové ozdoby od prírodného materiálu, alebo by vyčistila od vosku zanesené sklené nádoby na sviečky a vhodila by ich do skla. Len vytriedený odpad dostane druhú šancu, odpad z veľkých kontajnerov na „mix všetkého“ túto šancu nedostane.

 

 

 

„Ako minulý, tak aj tento rok bude pri cintoríne v Ladcoch a v Tunežiciach veľkokapacitný kontajner, ktorý plánujeme pristaviť v polovici októbra 2022. Odpad z tohto kontajnera nedotrieďujeme my, ani iná spoločnosť, ide na skládku.“

Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

 

 

 

V Ladcoch separovať môžeme

Nie všetky obce v našom okolí či všeobecne na Slovensku majú zavedený separovaný zber aj na cintorínoch. Mnohé obce separovanie zrušili pre nezáujem občanov triediť po sebe odpad. V domácnostiach to ide mnohým automaticky, na verejných miestach to ešte tak bežné nie je. V Ladcoch aj v Tunežiciach však kontajnery na separovaný odpad máme. Bývajú pravidelne plné, čo je pre nás znakom toho, že naši občania či návštevníci majú ekologické cítenie a triediť sa snažia. Zároveň je to i dôkaz toho, že návštevu cintorína si bez donesenia či vyprodukovania odpadu už akosi nevieme predstaviť. A to je škoda.

 

 

 

Počty kontajnerov na cintorínoch

Ladce

 • Plasty: 240 l nádoba pri vchode od domu smútku 1 ks; 240 l nádoba pri vchode od hlavnej cesty 1 ks, 240 l nádoba za starým domom smútku 1 ks
 • Sklo: 240 l nádoba pri vchode od domu smútku 1 ks; 240 l nádoba pri vchode od hlavnej cesty 1 ks, 240 l nádoba za starým domom smútku 1 ks
 • Kovy: 240 l nádoba pri hlavnom vchode od domu smútku 1 ks; 240 l nádoba pri vchode od hlavnej cesty 1 ks, 240 l nádoba za starým domom smútku 1 ks
 • Komunálny odpad: 1 100 l nádoba pri dome smútku
 • Bioodpad: kompostéry umiestnené pri plotoch na zelených plochách cintorína v počte 6 ks

Tunežice

 • Plasty: 240 l nádoba v areáli cintorína 1 ks; 1 100 l nádoba pred cintorínom
 • Sklo: 240 l nádoba v areáli cintorína 1 ks; 1 100 l nádoba pred cintorínom
 • Kovy: 240 l nádoba v areáli cintorína 1 ks
 • Komunálny odpad: 1 100 l nádoba pred cintorínom
 • Bioodpad: kompostéry umiestnené pri plote pri dome smútku v počte 3 ks

 

 

Chceme spomínať, alebo kupovať?

Cieľom tohto článku nie je haniť ani jedného z nás za to, že sa na cintoríne zastavil, kúpil zosnulému kvet či sviečku. Chceli sme len upozorniť na to, že Dušičky sa stávajú akýmsi novodobým sviatkom odpadu, s ktorým sa po sviatkoch trápi nejedna obec. Aj preto je možné k tejto téme nájsť viacero internetových článkov, v ktorých sa hnutia, združenia či jednotlivci zhodujú v tom, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako tieto sviatky strávime. Autori článkov tiež apelujú na to, že žiadna paráda, bohatá výzdoba či nadmerný počet ozdôb na náhrobku nám blízkych nevráti. Vrátiť nám ich môže len krátka spomienka či myšlienka, pripomenúť nám ich môže fotka na náhrobku, niektorým pri smútku môže pomôcť modlitba. Hoci je téma smrti vždy určitým tabu, už aj na Slovensku vznikol napríklad prírodný cintorín vo Zvolene, ktorý ukazuje, že na našich milovaných sa dá spomínať bez plastových kvetov, parafínových sviečok a drahých váz.

 

 

 

 

 

 

Ekologické tipy existujú

Spomínanými článkami na rôznych sociálnych sieťach sme sa inšpirovali aj my pri ekologických tipoch, ktoré by nám (vám) pomohli ochrániť životné prostredie práve počas obdobia Dušičiek. Niektoré nápady naozaj pretavíte raz-dva do hotovej podoby, niektoré zvyky sa zase dajú osvojiť bez väčšej námahy.

 

 

Živé namiesto umelých

Umelé kvety a vence vydržia dlhšie než živé a preto sa tešia veľkej obľube. S ich množstvom to však netreba preháňať. Počas Dušičiek je možné zakúpiť mnoho pekných, živých kvetov, napríklad chryzantém, ktoré vedia pomerne dlho krášliť hrobové miesto. Vence môžete vyrobiť či kúpiť aj z prírodných materiálov (drevo, slama, ihličie, konáriky a pod.), a ozdobiť ich môžete jesenným materiálom z prírody ako sú šišky, šípky, gaštany. Inšpirácie hľadajte na internete, alebo v kvetinárstvach. Ak prírodný veniec ozdobíte umelou dekoráciou, stačí na to pri vyhodení venca myslieť, oddeliť ju a vhodiť do správneho kontajnera.

 

 

Zvážte počet

Ak sa rozhodnete pre umelý veniec či kyticu, poraďte sa s blízkymi, ktorí tiež zvyknú nosiť na hrob dekorácie o počte donesených vencov a kytíc. Zamyslite sa, či je nutné mať na hrobe kyticu/veniec za každú rodinu, alebo postačí aj jeden kus, či dva. To isté platí aj o sviečkach.

 

 

Uprednostnite sklo

Sklo je veľmi dobre recyklovateľný materiál, a my by sme túto jeho vlastnosť mali využívať viac. Uprednostnite radšej sklenené kahance, ktoré sa dajú opakovane naplniť a používať dlhšie. Vyberajte také, ktoré nemajú sviečky zaliate v nádobe, ale majú ich do nádoby vložené. Takto vám nádoba poslúži viackrát. Stojany na sviečky si viete vyrobiť aj zo sklenených pohárov, ktoré sa dajú rôzne ozdobiť.

 

 

Kovové stojany

Môžete sa vrátiť aj ku klasickým sviečkam, ktoré sa zapichujú do stojančekov v rámci kovového svietnika s otvárateľnými dvierkami. Pamätáte si na tieto stojany? Postupne z hrobov miznú, pretože praktickejšie je doniesť kahanec a vyhodiť ho. Po sviečkach treba upratať, olúpať vosk, a to chce čas. Myslite však na to, že počas tohto času môžete opäť spomienky venovať blízkemu, ktorému sa snažíme hrobové miesto okrášliť.

 

 

 

Separujte, čo sa dá

Pri likvidácii odpadu separujte všetko, čo sa len dá. Niekedy bude potrebné veci rozobrať, ale my vieme, že to zvládnete. Manuál, ktorý sme spísali nižšie, by vám mal pomôcť posúdiť, čo je do triedeného zberu vhodné a čo nie.

 

 

 

Na čo je dôležité myslieť?

Len málo cintorínov má možnosť triediť bioodpad z hrobov. V Ladcoch táto možnosť je a preto vás chceme poprosiť, aby ste do kompostérov nehádzali kvety s plastovými kvetináčmi, kvety zaliate v sadre, kvety v plastovom obale. Ak sú kvety v obale z papiera, môžete ich vhodiť do kompostéra celé. Ak však majú stužku, treba ju vybrať. Veľkoobjemové kontajnery, ktoré bývajú umiestnené pred Sviatkom všetkých svätých pred cintorínmi slúžia len na odpad, ktorý vznikol upratovaním hrobových miest a ktorý nepatrí do nádob na separovaný odpad, prípadne do kompostérov. Je zakázané do nich vhadzovať iný komunálny odpad z domácností. Ak zahltíme tieto kontajnery odpadom z našich domácností, jednoducho prídeme o miesto pre odpad z hrobov, ktorý potom bude ležať na zemi, vyletovať z kontajnerov alebo ostane pohodený tam, kde nepatrí. To, aký obraz vytvoríme pri kontajneroch počas Dušičiek bude len naše dielo, výsledok našej práce.

 

 

 

Plasty

 • Kytice a vence z plastu (odstráňte papierové stuhy či ozdoby z iných materiálov, a tiež kovové výstuže, drôtiky, väzby)
 • Náplne z kahancov (ak vyhoreli úplne, ideálne je vyhodiť z nich kovový knôt)
 • Plastové kahance (nesmú byť znečistené)
 • Plastové stužky (bez drôtika)

 

 

 

Kovy

 • Kovové ozdoby, drôtiky z kytíc
 • Kovový knôt zo sviečok
 • Kovové viečko z kahanca

 

 

 

Sklo

 • Sklené vázy
 • Sklené kahance (nesmú byť znečistené)

 

 

 

Komunálny (zmiešaný odpad)

 • Plastové kvety zaliate v sadre
 • Kvetináče, v ktorých je zaliata sadra
 • Znečistené kahance a náplne (ak sviečka nezhorela celá, vyliala sa)
 • Porcelánové a kameninové sošky
 • Porcelánové a kameninové vázy
 • Elektrické sviečky (na cintoríne nie je možné vyhodiť elektroodpad ani batérie, preto ak je to možné, odovzdajte nefunkčné elektrické sviečky a použité batérie na zbernom dvore)

 

 

 

Biologicky rozložiteľný odpad

 • Živé kvety (bez dekorácií, stužiek, plastových obalov, drôtikov a podobne)
 • Sušené kvety použité ako dekorácia na vencoch
 • Kvety z kvetináčov môžu byť vhodené aj s hlinou (nezabudnite ich vybrať z plastového kvetináča, ten sem rozhodne nepatrí!)
 • Vypletá burina, lístie, ihličie, tráva, štiepka z čistého dreva, konáriky, šišky

 

 

 

 

 

 

Návrat k nostalgii?

Pamätáte si na to, ako ste aj počas prázdnin či víkendu chodili s babkou či s mamou okopávať hroby? Bolo treba vytrhať burinu, poliať kvety, zasadiť sirôtky. Na Dušičky ste zapaľovali klasické sviečky, a zapichovali ich do zeme, či do kovových stojanov. Dôležitejšie ako doniesť niečo na hrob bolo ísť naň.

 

 

Zamyslieť sa nad tým, kde a aký odpad produkujeme nie je zlá vec. Učí nás to premýšľať viac zodpovedne, a to nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči našej či ďalšej generácii. Veríme, že nám mnohí dajú za pravdu v tom, že ak človek začne poctivo triediť, až vtedy začne skúmať čo za materiály denne používa, z čoho jedáva a v čom kupuje svoje jedlo, čo si oblieka. Začne mať kritický pohľad nielen na svoje správanie, ale aj na správanie iných a hlavne, zrodí sa v ňom snaha zmeniť to.

 

 

Ako zmeníte vy tohtoročné prežívanie Sviatku všetkých svätých? Už dočítanie tohto článku a popremýšľanie nad témou odpadu po Dušičkách je naším spoločným veľkým krokom vpred. Ďakujeme.

 

 

 

Autor článku: Mgr. Lišková Kristína

Spolupráca: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, internet

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články

 

Súbory na stiahnutie