Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Chovať psíka obnáša aj povinnosť zbierať jeho exkrementy

 

Počet majiteľov psov v našej obci každým rokom stúpa. Pravidelne sa na Facebookovej stránke alebo prostredníctvom formuláru na webe objavia aj sťažnosti na to, čo po venčení psích maznáčikov ostáva na chodníkoch či v tráve. Uvedomujeme si, že zverejnením článku sa situácia len tak zo dňa na deň nezlepší, ale pripomínať si niektoré informácie je podľa nás dôležité.

 

 

 

V roku 2021 máme v obci prihlásených 348 psov, z toho 36 psov prihlásili obyvatelia bytových domov. Prihlásením a zaplatením dane sa však povinnosti majiteľa psa nekončia. Majiteľ psa je povinný starať sa aj o to, čo pes po sebe zanechá na trávniku počas venčenia a prechádzky mimo dvor a byt. Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psa, definuje túto skutočnosť takto: osoba, ktorá vedia psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, sa dopúšťa priestupku. Za tento priestupok je možné uložiť pokutu do 65 €.

 

 

Samozrejme, naša obec nemá zriadenú obecnú políciu a na riešenie priestupkov má preto trošku oklieštené možnosti. Nápomocní však vedia byť v tomto naši spoluobčania, ktorí môžu upozorniť na majiteľov psov ignorujúcich dané opatrenia – tu však nestačí len list či slovné upozornenie, potrebný je dôkaz, napríklad video či fotka, z ktorej vieme naisto identifikovať majiteľa psa a odkomunikovať si s ním dané skutočnosti. Situáciu vieme postúpiť na riešenie našej poriadkovej komisii.

 

 

 

So psom nesmiete vstupovať do areálu školy, škôlky ani žiadneho ihriska.

 

 

 

 

Majiteľ psa jednoducho nesmie ignorovať to, čo jeho miláčik nechá na verejnom priestranstve

Toto priestranstvo je určené všetkým a ak chceme žiť v peknom a v čistom prostredí, je potrebné preto niečo spraviť. Tieto nepríjemné kôpky sa pritom nenachádzajú len v trávnikoch, ale aj na chodníkoch, mimo nich, alebo na detskom ihrisku, či pred dvormi majiteľov domov, ktorým často neostáva nič iné, len odstrániť exkrementy svojpomocne.

 

 

O povinnostiach majiteľov psov v našej obci hovorí aj VZN obce č. 2/2017 o pohybe psov na území obce Ladce.

 

 

Koše pritom v obci máme!

Aby sme majiteľom psov v Ladcoch uľahčili odstraňovanie psích exkrementov počas venčenia, rozmiestnili sme po obci 5 ks špeciálnych nádob. Nádoby sú umiestnené pri bytovkách č. 140, 146, 160, 286 a pri potoku smerom k železničnej stanici. Každá nádoba obsahuje aj stojan, na ktorom sú umiestnené vrecká na psie exkrementy – tie pravidelne dopĺňame. Samozrejme, aj tam, kde sa kôš nenachádza, je potrebné výkaly odstrániť do vrecka, ktoré si majiteľ vezme už pri odchode na prechádzku so sebou – takto potom môže vyhodiť výkaly aj do nádoby na komunálny odpad (nikdy však nie do obecných kompostérov).

 

 

 

Ak venčíte psíka, exkrementy môžete vhodiť aj sem:

 

 

 

 

Na trhu je veľa možností, ktorými sa dá eliminovať znečisťovanie okolia psími exkrementmi. Jedným z nich je napríklad ekologická toaleta pre psov - komplexné zariadenie vyvinuté pre uľahčenie venčenia psov. Jej hlavným prínosom je zabránenie znečisťovaniu verejných plôch. Súčasťou toalety sú všetky komponenty potrebné k venčeniu, ako kôš, lopatka, vrecko a návod na používanie. Takéto „ostrovčeky“ by v budúcnosti mohli byť vybudované na frekventovaných miestach aj v našej obci, všetko je však otázkou financií. Pretože ani terajšie nádoby na psie výkaly, ktoré v obci nájdeme, nie sú samozrejmosťou. Obci nikto neukladá povinnosť tieto nádoby zakúpiť a osadiť. Exkrementy patria do komunálneho odpadu, ktorý si platí každý jeden občan, aj majiteľ psa či psov. Zelené nádoby na výkaly pritom stoja v priemere 150 € za kus.

 

 

Dôležité však nie je to, koľko košov či toaliet pre psov v obci pribudne, ale to, koľko ľudí bude brať zodpovedne úlohu psíčkara a postará sa aj o nemilé darčeky, ktoré po psoch ostávajú na verejných priestranstvách. Základom je pristupovať k tejto situácii zodpovedne a tiež nevodiť psa bez vôdzky – voľne pohybujúci sa pes si toaletu spraví hocikde a navyše ohrozuje bezpečnosť ostatných obyvateľov. Toto je prvý krok, ktorí musia viacerí naši občania spraviť a tí, ktorí si tieto pravidlá osvojili a sú pre nich samozrejmé, by sa nemali báť napomenúť menej zodpovedných. V prípade problémov a nepríjemností súvisiacich so psom vo vašom okolí máte stále možnosť obrátiť sa na obecný úrad.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Lišková Kristína

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, internet

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články