Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Chcete dýchať čistejší vzduch? Venujte pozornosť svojmu kotlu!

 

Vedeli ste, že najväčším znečisťovateľom ovzdušia v slovenských obciach nie je doprava, ale kúrenie? Najmä staré vykurovacie zariadenia a používanie nevhodných palív sú príčinou toho, že počas vykurovacej sezóny vzduch doslova smrdí. Ohrozuje zdravie a zbytočne vyháňa peniaze z peňaženky.

 

 

 

Keď je vonku teplo málokedy nám napadne myslieť na kúrenie. Venovať mu však trochu pozornosti aj počas leta sa oplatí, lebo:

 • leto je ideálny čas na výmenu starého kotla za nový (môžete naň získať aj štátnu dotáciu, viac info nájdete tu)
 • leto je vhodný čas na údržbu pece, kachlí, krbu, na servis kotla a vyčistenie komína
 • niektoré druhy palív, najmä z dendromasy (dreva), sa predávajú za zvýhodnené ceny, takže sa dá v lete na zimnom kúrení ušetriť.

 

 

 

Drevo pri nesprávnom skladovaní a spaľovaní nie je ekologickým palivom.

 

 

 

Tuhé palivá ako zdroj tepla, ale aj škodlivín

Čierne uhlie, hnedé uhlie a koks sa na kúrenie používajú čoraz menej. Z pohľadu života v obci je to dobrá správa hlavne preto, že sa z komínov nevypúšťa do ovzdušia nedýchateľný oxid uhličitý, ani jedovatý oxid siričitý. Ten zásadne zhoršuje priebeh pľúcnych (astma, bronchitída) a srdcovo-cievnych ochorení – v našich končinách vôbec nie zriedkavých. Pri spaľovaní uhlia sa do ovzdušia dostávajú aj arzén, ortuť a rádioaktívny urán. Bez uhlia by dnes ľudstvo nebolo tam kde je, významnou mierou prispelo k priemyselnej revolúcii a rozvoju spoločnosti. Ale je čas nahradiť ho zdravšou alternatívou.

 

 

Tradičné drevo

Drevo je palivom z obnoviteľných zdrojov a má takmer neutrálnu uhlíkovú stopu. Samozrejme, ak sa dodržia zásady správneho kúrenia – kúri sa iba na vzduchu vysušeným drevom a s dostatočným prívodom vzduchu. Platí, že nesprávne spálené mokré drevo môže byť horšie ako dobre spálené uhlie. Pri spaľovaní mokrého dreva totiž vznikajú veľmi nebezpečné emisie, napr. dioxíny – najjedovatejšie chemikálie, aké kedy ľudstvo vyprodukovalo. Nesprávne spaľovanie mokrého dreva ničí aj vykurovacie zariadenie a komín a zvyšuje riziko vzniku požiarov. Inak povedané, zbytočne vyprázdňuje vašu peňaženku, ohrozuje majetok a hlavne zdravie.

 

 

Moderné alternatívy

Vždy ideálne suché, vždy pripravené na kúrenie a s minimálnym dopadom na zdravie a životné prostredie sú palivá z dendromasy – drevené pelety a brikety. Kým pelety dokonale nahrádzajú uhlie, brikety sa dajú použiť vo všetkých vykurovacích zariadeniach na tuhé palivo. Kúri sa nimi čisto a bez námahy. Mýtom je presvedčenie, že sa kvôli výrobe brikiet a peliet rúbu lesy. Vznikajú z čistých pilín a hoblín, ktoré sú odpadom na pílach a u spracovateľov dreva. Neobsahujú žiadne chemické prímesi ani lepidlá. Stále je to čisté drevo, ale suché a s vyššou výhrevnosťou. Aj v našom regióne sa výrobe eko palív venujú viaceré spoločnosti.

 

 

 

Dym z komína nám veľa prezradí o tom, čím domácnosť kúri.

 

 

 

 

Čo nepatrí do pece, do kotla ani do krbu?

Určite ste už videli a hlavne cítili čierny dym, ktorý sa valí z komína a pritom dráždi nos aj oči. Je možné, že vznikol spaľovaním nasledujúcich vecí. Plamene ich premenili na popol a popritom sa do vzduchu dostalo aj množstvo nebezpečných látok.

 • plasty - dioxíny a iné zlúčeniny,
 • polystyrén - jedovatý styrén,
 • plastové fólie (PP PE) a PET fľaše - polyaromatické uhľovodíky,
 • chemicky ošetrené drevo, starý nábytok, natreté dosky - dioxíny a formaldehyd,
 • tetrapakové obaly - chlórorganické látky a ťažké kovy,
 • farebné letáky a časopisy - množstvo ťažkých kovov,
 • staré topánky, gumáky - tuhé znečisťujúce látky, polyaromatické uhľovodíky a jedovaté látky,
 • tráva, lístie, orezy stromov a kríkov, zvyšky potravín - nebezpečné a dráždivé látky.

 

 

Darmo sa snažíme športovať a zdravo jesť, keď dýchame jedy, ktoré sami vypúšťame z komínov. Aj preto sme zverejnili tento článok, ktorý by nám mal poskytnúť viac informácii o tom, čím kúrime a čo následne dýchame.

 

 

Text: Lucia Čibenková, expert na ekologické kúrenie

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články