Projekty financované EÚ

Zápis detí do MŠ Ladce na šk. rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Ladce, Hviezdoslavova ulica 2/110, Ladce oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do Materskej školy bude prebiehať v dňoch 22.05.2023 a 23.05.2023 v čase od 10,30 do 15,30 hod. 

 

Žiadosť je možné v uvedenom čase doručiť osobne do materskej školy, zaslať ju poštou na adresu Hviezdoslavova ulica 2/110 Ladce 01863 alebo elektronicky na mailovú adresu msladce01863@gmail.com.