V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Trenčíne odvoláva  dňom 09. 09. 2022 od 08:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

Súbory na stiahnutie