Projekty financované EÚ

Grafikon vlakovej dopravy 2022/2023 železničnej stanice LADCE

11. decembra 2022 vstúpil do platnosti nový Grafikon vlakovej dopravy Železníc Slovenskej republiky 2022/2023.

Nový GVD by mal zlepšiť úroveň cestovania a prilákať ľudí do vlakov. Pre niektorých občanov príde k obmedzeniu ponuky, ale pre významnú časť občanov a potenciálnych cestujúcich prídu ponuky nových vlakov.

Tu Vám prinášame príchody a odchody vlakov žel.stanice LADCE