Projekty financované EÚ

Nahlásenie nelegálneho vývozu a vypúšťania obsahu žúmp

 

Občania môžu nahlásiť nelegálny vývoz obsahu žúmp, alebo vypúšťanie obsahu žúmp do podzemných a povrchových vôd v katastri obce Ladce.

 

 

 

Ak zistia, že sa v ich okolí deje opísaná situácia, môžu to nahlásiť na Obvodné oddelenie Policajného zboru Ilava (č. t. 0961 223 755, 042/446 5332), alebo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý prejednáva a rieši tieto priestupky.

 

 

 

Stopy po nelegálnom vývoze obsahu žumpy

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že občania vidia fekálny voz, ktorý takúto činnosť vykonáva alebo sa chystá vykonať, je potrebné zavolať na Obvodné oddelenie Policajného zboru do Ilavy. Môžu volať aj na číslo 158. Ak sa im dovolať na spomenuté inštitúcie nedá (alebo nemajú práve signál), môžu celú situáciu ohľadom vývozu zdokumentovať (napríklad odfotiť na mobilný telefón tak, aby bolo vidieť aj EČV daného vozidla) a políciu môžu privolať až následne.

 

 

Bez dôkazov o vývoze je dokazovanie tohto priestupku takmer nemožné a veľmi zložité. Občania stále môžu o tejto situácii informovať aj náš obecný úrad, či už osobne, alebo cez anonymný kontaktný formulár na webovej stránke. Odporúčame však k informácii pripojiť aj fotodokumentáciu, pretože v opačnom prípade nevieme pravdivosť vášho tvrdenia dokázať a tým pádom ju ani adekvátne riešiť.

 

 

Ďakujeme, že si všímate svoje okolie, a že vám záleží na čistom životnom prostredí.

 

 

 

 

Späť na dobré rady a články