Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Odpovede: Dopravný poriadok v obci

 

Zverejňujeme odpovede občanov k otázke nového dopravného poriadku v našej obci. Celkovo prišlo 23 odpovedí (názorov), z toho všetky anonymne.

 

 

 

Otázka:

V prílohách PDF na tejto stránke Vám publikujeme situácie s navrhovaným dopravným poriadkom obce Ladce. Chcel by som požiadať občanov o pozorné preštudovanie navrhnutých dopravných značení a osadenia nových spomaľovacích pruhov podobných pri pošte. Sú to spomaľovacie retardéry, ktoré by mali ukľudniť dopravu. Po zozbieraní Vašich pripomienok budú tieto predostreté projektantke a nakoniec bude dopravný poriadok prekonzultovaný na dopravnom inšpektoráte v TN. Ten bude mať posledné slovo v otázke značenia. Preto by som bol veľmi rád, keby ste sa pozreli na dané situácie aj z pohľadu šoféra a prípadne aj z pohľadu návštevníka našej obce. Ďakujem a teším sa na všetky Vaše návrhy.

 

 

 

„Dobrý deň. Chcem sa vyjadriť k situácii číslo 4. Konkrétne Kukučínova ulica. Vjazd na ňu - z jednej strany je stopka. To je dobre. Ale z druhej strany niektoré autá valia a zákrutu pri pani Kacinovej "režú". A po Kukučínovej ulici chodia deti. Nedal by sa dať spomaľovací retardér ako je pri pošte aj na ulicu P. Koysa k domu pána Zajaca? Tým by autá mali obmedzenú rýchlosť. Z jednej strany plánujete dať tento retardér k domu p. J. Dana a z druhej strany by bol pri dome p. Zajaca. Ďakujem.“

 

 

 

„Dobrý deň, pán starosta, mám zopár pripomienok k návrhom nového dopravného poriadku, konkrétne k spomaľovacím retardérom v našej obci. Bývam na Kukučínovej ulici a tu sú naplánované 2 retardéry v krátkej vzdialenosti. Pred retardérom (podobným ako je pri pošte) šofér musí spomaliť, v niektorých prípadoch (podľa typu auta) možno úplne zastaviť, zaradiť nízky rýchlostný stupeň, pridať plyn a prejsť retardér. Výsledok? Zvýšenie výskytu oxidu dusíka, oxidu uhličitého a tiež aj prachových častíc. Pravidelne cez Kukučínovu ulicu prechádzajú kamióny (aj nákladné autá, traktory) voziace náklad, prázdny kamión s hmotnosťou cca 15t pri prejazde retardérom spomalením a opätovnou jazdou spôsobí otrasy rodinným domom v tejto lokalite oveľa viac ako rýchlou plynulou jazdou. A to nehovorím o kamiónoch s nákladom. Otrasy, emisie a prach sa na rodinných domoch v tejto zóne v minulosti už podpísali, keď tu fungovalo družstvo, potom to bola výstavba diaľnice (prechádzali tadiaľto naložené nákladné autá a ťažké mechanizmy), v súčasnosti chodia touto ulicou ťažké mechanizmy na družstvo, či kamióny a nákladné autá. Zvýšením hladiny oxidu uhličitého a oxidu dusíka, hlukom z brzdiacich kamiónov, áut, traktorov, budú ľudia žijúci a pohybujúci sa v týchto miestach „trestaní“ väčším poškodzovaním zdravia. Pritom argument pre osadenie retardérov je z Vašej strany jednoznačný – robíme to pre Vašu bezpečnosť. Z môjho pohľadu namiesto prínosu pre okolie, zatiaľ negatíva. Ďalším negatívom retardérov (pohľad šoféra) bude aj zvýšené opotrebenie podvozkových častí a pohonného systému automobilov najmä obyvateľov dotknutých ulíc, ktorí budú musieť pri ceste do práce a domov niekoľkokrát zbytočne prekonávať prekážky, prípadne spomaľovať alebo zastavovať namiesto normálnej plynulej jazdy. Problematikou retardérov a ich vplyvu na životné prostredie sa na konci minulého roku zaoberal anglický Národný inštitút pre kvalitu zdravia a starostlivosť (NICE) a táto organizácia na základe dosiahnutých výsledkov uvažuje o postupnom rušení retardérov. Som si vedomá, že porovnávam neporovnateľné, ale len na ilustráciu a možno tak trochu návod ako si chrániť naše životné prostredie a majetok. Dávať všade retardéry, myslím, že tadiaľ cesta nevedie. Retardéry majú zmysel v miestach, kde cez cestu alebo v okolí chodí veľa detí, chodcov.“

 

 

 

„Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať, či sa neplánuje nejak riešiť parkovanie v obci, konkrétnejšie sídlisko Cementárska a Záhradná? Pretože keď človek príde po 22:00, tak je v podstate nemožné zaparkovať normálne, vždy to človek musí všelijako krížom, respektíve pol auta na zeleni.“

 

 

 

„Dobrý deň, pán starosta. Váš dopravný návrh sa nám celkom pozdáva. Síce nevieme ako sa bude obmedzená rýchlosť v uliciach kontrolovať, ale možno polícia pomôže. Sme skeptickí, lebo stopka, ktorá sa umiestnila pri potoku od cintorína sa málokedy dodržiava. Niekedy tam stojí v križovatke kamión, skoro každý deň tam parkuje v križovatke autobus. Myslím si, že v križovatke by sa parkovať nemalo. Ale o tom sme nechceli. Chceli sme sa spýtať, či by sa nedal ku prechodu pre chodcov pri škôlke namontovať semafor? Dnes škôlku navštevuje veľa detí, chodia na prechádzky a niekedy vidíme, že je problém prejsť cez daný prechod.“

 

 

 

„Dobrý deň pán starosta. Mal by som jednu pripomienku k novému dopravnému poriadku. Možno by bolo dobré na ul. Kalinčiakova dať tiež značku Obytná zóna, alebo značku obmedzujúcu rýchlosť na 30.“

 

 

 

„Dobrý deň, reagujem na súhradku - reštaurácia U Saba - a keď bude chcieť napríklad pani Pagáčová vytiahnuť septik? Alebo bude chcieť ísť s autom do garáže? Jedine by sa to dalo tak, že osadiť stĺpik len pri hlavnej ceste. S pozdravom.“

 

 

 

„Dobrý deň, pán starosta, nestálo by za zváženie obnovenie prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke? Veď kedysi tu bol ... Viem, že prechod je pred križovatkou, no netrúfam si povedať, koľkí ho využívajú ... starší ľudia ani deti (hlavne vystupujúce z autobusov) určite nie. Je tu aj obchod a pri premávke, ktorá tu je, je riadny problém dostať sa na druhú stranu. A takisto čo sa týka odparkovaných áut pri reštaurácii Kopyto - oni nemajú kde parkovať? Ulica Ľudovíta Štúra je kvôli nim veľmi neprehľadná! Autá odbočujúce z hlavnej cesty doprava nemajú žiadny rozhľad! Pozdĺž ulice parkujú zákazníci! Udialo sa tam už toľko „kiksov“. .. ale tabuľa znemožňujúca takéto státie áut - žiadna!“

 

 

 

„Prečo sa uzavrie mostek pri pivárni? Autá od bytoviek budú vychádzať okolo lekárne a potom po Záhradnej? Cesty sú tam rozbité, popri lekárni je cesta iba vysypaná. Už teraz sa tam tvoria jamy a kanál tam trčí nad cestu. Chápem zjednosmernenie mostka pri pošte ale prečo uzavrieť pri pivárni? Nebolo by rozumnejšie zjednosmerniť aj ten a umožniť výjazd od bytoviek tadiaľ? Ale bolo by treba spraviť aj cestu okolo lekárne. Na jar boli jamy vysypané a teraz sú tam zas. Ak tadiaľ začnú chodiť všetky autá od bytoviek tak behom mesiaca je tam tankodrom. A retardér na konci Cementárskej je podľa mňa zbytočný, úplne zbytočný.“

 

 

 

„Nechápem prečo sa má uzavrieť mostek pri pivárni. Autá od bytoviek budú vychádzať okolo lekárne smerom ku stanici a potom okolo pošty alebo po Záhradnej? Cesta okolo lekárne je už teraz samá jama, o Záhradnej ani nehovorím a ešte aj na tom rohu pri zrkadle je zlá. Bol sa niekto pozrieť ako to tam vyzerá? Chápem zjednosmernenie mostek pri pošte - je to úzke, ale treba riešiť aj výjazd od bytoviek. Ak by sa nezrušil mostek pri pivárni tak jediný problém by bola cesta okolo lekárne. Plánuje sa to vyasfaltovať?“

 

 

 

„Dobrý deň, pán starosta. Videla som návrh na zmenu dopravného poriadku na Záhradnej ulici ... Je tam navrhnutý spomaľovací retardér ponad teplovzdušný kanál, ZA detským ihriskom. V tomto prípade akosi nechápem zmysel tohto retardéra,keďže by sa nachádzal až ZA detským ihriskom. Táto ulica je jednosmerná a napriek dopravnej značke s rýchlosťou 30, sa stane vo veľmi ojedinelom prípade, že vodiči tak skutočne aj idú. Jazdí sa tam naozaj rýchlo. Preto si myslím, že retardér by mal svoje opodstatnenie skôr (už len kvôli bezpečnosti detí) na mieste niekde pri kostole, príp.fare, ešte PRED detským ihriskom ... Ďalej ma zaujíma - je možné udeliť majiteľom motorových vozidiel z bytovky č. 149 výnimku na vjazd do jednosmerky, aby sme mohli následne vyjsť na hlavnú cestu?“

 

 

 

„Osadiť retardér v ulici Záhradná, lietajú tam mladí ako blázni.“

 

 

 

„Dobrý deň, mohla by sa ako Obytná zóna označiť aj Kalinčiakova ulica. Je tam veľa detí na ulici a je to zároveň aj cesta ku detskému ihrisku. Tradične je tam na ulici veľký pohyb chodcov. Označenie konca obce pri družstve v Tunežiciach je dosť nešťastné riešenie, keďže je tam vďaka kríkom neprehľadná zákruta.“

 

 

 

„Výkres situácia V: ulica Janka Kráľa: osadiť pri odbočke k p. Čemešovi - Zákaz vjazdu nákladným vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy. Je taktiež potrebné obmedziť rýchlosť na 20/30 km/hod.“

 

 

 

„Ešte mám jednu pripomienku a to k výjazdu od bytoviek. Výjazd chcete zrušiť a nechať len vjazd? Takže autá od bytoviek budú prechádzať okolo lekárne ak som to správne pochopil. Myslíte, že je to dobré riešenie, poslať auta cez pol dediny, aby sa dostali na hlavnú cestu a to nevravím ani o tom, aká je cesta pred lekárňou, už teraz sa tam tvoria výtlky a čo potom?“

 

 

 

„Vyjadrujem sa Výkresu III. Mňa zaujíma, prečo by sa mali uzavrieť tie lávky cez potok. Aký je k tomu dôvod. A umiestnenie toho retardéra na Záhradnej ulici pri kostole by som umiestnil pred detské ihrisko, skôr niekde do stredu, prípadne ku značke obmedzenia rýchlosti, tam kde ho chcete dať je myslím už úplne zbytočný.“

 

 

 

„Dobrý deň p. starosta. Veľmi ma teší, že sa konečne niekto zaujíma o dopravnú situáciu v našej obci. Reagujem na návrhy čo sa týkajú Horných Ladiec. Určite treba niečo spraviť s jazdou "turistov" na Kríž. Určite treba poriešiť hlavne ich rýchlu a arogantnú jazdu. Osadiť tabuľu Zákaz vjazdu NV na odbočke pri p. Čemešovi sú vyhodené peniaze. Nechodí tam nikto okrem Gajdoša a ten keď bude chcieť pôjde a poničí spodnú cestu od Jendrola. A zamerala by som sa určite na priestor okolo škôlky. Je to tam veľmi nebezpečné. Tam už dávno mala byť znížená rýchlosť.“

 

 

 

„Prečo neriešite dopravnú situáciu na hlavnom ťahu ul. Hviezdoslavovej??!! Nedávno sa tu stala nehoda, kde vletel šofér do oplotenia domu. Verím, že tých nehôd bude len pribúdať a čoskoro sa stane aj smrteľné nešťastie. Šoféri hlavne nákladných vozidiel si tu jazdia jak na diaľnici!!! Dokedy to máme trpieť?? Dokým tu naozaj niekoho nezrazí nejaké to vozidlo??! Na dome praskajú steny z otrasov od vozovky. Rieši sa tu stále niečo, čo je úplne zbytočná vec. napr. spomaľovač pri poste??!!! To akože vážne???? Hlavný ťah v Ladcoch je niekedy životu nebezpečný hlavne pre chodcov(deti). Mienite s tým niečo urobiť alebo sa máme odvolať na iný orgán, ktorý posunie daný problém kompetentnejším??“

 

 

 

„Dobrý deň, p. starosta. Som rád, že je tento projekt dostupný k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu verejnosti. Dopravné značenie v našej obci je dlhodobo neriešený problém, je zastarané, nedostatočné a treba ho dať do poriadku. Som rád, že sa dal tento projekt vypracovať komplexne pre celú obec. Chválim zjednosmernenie Záhradnej ulice, ako jej obyvateľ. Taktiež spomaľovacie retardéry, ktoré v obci chýbajú a treba ich dobudovať. Retardér pri Lahoze je rozumné riešenie, jazdia tam ako blázni. Pridal by som ešte jeden na konci chodníka smerom od Lahozu k železničnej stanici (pred kruháčom) takisto ako prechod pre chodcov. Vyznačenie obytných zón je dôležité, ako v Tunežiciach, tak aj v Ladcoch a Horných Ladcoch. Dúfam, že sa doplní aj vodorovné dopravné značenie, vyznačenie jazdných pruhov a krajníc, ktoré na mnohých úsekoch chyba. Kedy plánujete zrealizovať tento projekt? Mate už schválený budget na túto akciu? Financovať bude obec z vlastných zdrojov alebo VÚC?“

 

 

 

„Dobrý deň, prezrela som si celý poriadok ale najviac mám potrebu vyjadriť sa k Horným Ladcom, ktoré úpravu a poriadok potrebujú nevyhnutne. To označenie hlavnej cesty je dobrá vec, ale nestačí. Keby ste stáli na hlavnej ceste v sobotu po púti a videli by ste, akou rýchlosťou fičali autá smerom do Ladiec z Kríža, alebo tam stáli v hocaký pekný deň vhodný na výlet na Kríž, neverili by ste vlastným očiam ako ja neverím stále. V Horných Ladcoch treba značenie turistom viac "strčiť" do očí. Označiť, že sú stále v obci a stále platí 50. Myslím, že takáto značka sa tam pýta už dávno, a do budúcna bude potrebnejšia stále viac a viac. Viem, vidia lesy, kúsok bez domov a láka ich to šoférovať ako niekde na lazoch, ale aj tu z dvorov vybehujú deti, cyklisti a nehovorím o cyklistoch na ceste smerom na Kríž. Okrem pripomenutia, že sú v obci a že je tam rýchlosť 50, by som určite dala aj značku Pozor cyklisti a chodci, aby boli chránení aj tí ľudia, ktorí sa vyberú touto cestou inak ako na aute - napríklad aj my, peší. Možno by to nemusela byť značka klasická, dopravná, ale niečo na spôsob ako keď človek vchádza do turistickej lokality a je tam označenie ako sa má správať. Že ich vítame, ale nie sme v lese. Ja osobne by som uvažovala aj o úseku Obytná zóna, aspoň na hlavnej ulici v časti pokiaľ idú domy súvisle za sebou. Berte do úvahy aj to, že v niektorých častiach (hoci peknej novej cesty) sa dve autá obídu len vtedy, keď sa správajú disciplinovane, a práve disciplína vodičom (aj našim) v tomto úseku veľmi chýba, značka by to aspoň vyriešila. Pomalšia rýchlosť ešte nikoho nezabila a keď vidím ako narastá frekventovanosť tejto cesty napadá mi len to, aby sme nečakali na nešťastie, ale predišli mu. Takisto by som popremýšľala nad úsekom križovatky, ktorá má (aj bude) mať nad sebou označený chodník. Ako viete, z jednej časti je tam potok a v tomto úseku by som riešila situáciu značkou Daj prednosť v jazde s tým, že prednosť by mal vodič prichádzajúci z Ladiec (ten z Kríža má dosť miesta na to, aby sa postavil vhodne). Projekty neriešia časť za križovatkou Salaš-Lom-Kríž .. tu by som riešila hlavne úsek "okolo skaly", to "S" pred mostekom, kde skutočne len čakám, kedy sa stane nešťastie. Viem, nemôžete za hlúposť ľudí, ale ja sa bojím že na to doplatí chodec, cyklista alebo domáci, ktorý sa radšej uhne (neraz sa vyhýbame aj my pretože "cudzí" neodhadnú rýchlosť a berú to tak, že môžu všetko). Aj tu by mohla byť značka Daj prednosť v jazde s tým, že vhodne umiestnené zrkadlo by vodiča informovalo o tom, kto ide zhora a kto zdola a verím, že by ľudia jazdili opatrne - hlavne by sa videli. Každopádne, už pri označení Hlavnej cesty v tejto križovatke Salaš-Lom-Kríž by som opäť zdôraznila vodičom, ktorí vyjdú z lesa a láka ich to ísť 80 .. že schádzajú do obce, táto značka tu podľa mňa veľmi chýba, upozornenie na maximálnu povolenú rýchlosť. A viete čo? Po osadení by som sem pravidelne volala kontroly, pretože také peniaze, aké by si policajti zarobili v jeden pekný slnečný deň za priestupky, by nezarobili nikde inde. Označené zníženie rýchlosti by verím, spravilo poriadky so všetkými, aj domácimi aj inými šoférmi, ktorí stále nepochopili, že ponáhľať sa nie je kam ...„

 

 

 

„Dobrý deň, do dopravnej situácie v návrhu I, časť Tunežice, ulica Bottova by bolo veľmi žiadúce a potrebné v obidvoch smeroch (t.j. od nákladnej brány cementárne a k nákladnej bráne cementárne) v Obytnej zóne (domy na ulici Bottova č. 110 - 120) dať značku obmedzenie rýchlosti na 30 km/h resp. alternatívne aj spomaľovače rýchlosti pri dome Bottova 116 a Bottova 120, kde nielen kamióny jazdia šialene rýchlo. Nakoľko nie je popri ceste vybudovaný chodník, resp. nie sú označenia na prechod pre chodcov (do podchodu, z podchodu) je terajšia situácia pre chodcov životu nebezpečná. Ďakujem za doplnenie.“

 

 

 

„Situácia I, časť Tunežice, ul. Kalinčiakova, zrušiť zákaz zastavenia. Dôvod: s detským ihriskom susedí tzv. Osvetová beseda, kde sa konajú voľby, schôdze, oslavy, svadby. Neviem si predstaviť, ako organizovať tieto podujatia bez porušenia navrhovanej dopravnej značky.“

 

 

 

„V značení, ktoré navrhujete nevidím problém. Ale rád by som rozpútal diskusiu na ktorú však bude náš starosta malý pán. Ale môže to na návrh občanov posunúť na TSK. Všetky problémy s rýchlou jazdou v obci sú v Rakúsku, Francúzsku a iných kultúrnych krajinách vyriešené elegantne - vstup do obce je spomalený ostrovčekom, ktorý pôsobí ako spomaľovač. Všetky prechody pre chodcov sú zvýšené a sú to teda tiež výrazné spomaľovače. Po dedinách v týchto krajinách neuvidíte nikoho hnať sa veľkou rýchlosťou, lebo by si rozbil auto, alebo by sa zabil na motorke. Preto tam tiež nemerajú policajti, lebo je to zbytočné. A nie sú tam znížené rýchlosti. Jednoducho toto opatrenie by bolo preventívne a jediné naozaj účinné. Keďže sa jedná aj o cesty 1. triedy, treba to riešiť s TSK. Ale možno by nakoniec cez TSK niečo aj prešlo, keby sme to podali nie ako návrh starostu, ale občanov. Milí Ladčania, čo vy na to?“

 

 

 

„Na túto cestu, ktorou sa dá dostať do Hlože - ku "kolonkám" a novým rodinným domom by mal byt osadený Zákaz vjazdu autám a osadiť značku Cestička pre chodcov a cyklistov tak, ako to bolo kedysi. Moja žiadosť, ktorú som podal, bola prejednaná ODI, starostami Ladiec a Beluše a bola zamietnutá s tým, že značenie, ktoré je vidieť aj na snímkach Googlu z roku 2012, bolo osadené bez vedomia ODI a bolo nelegálne umiestnené. Tá cesta by mala slúžiť chodcom a cyklistom a nie autám, ktoré sa môžu dostať aj po 61. Značky boli demontované v jednu zimu, keď sa nedalo prejsť podchodom z Hlože kvôli ľadu. Teraz je tam však cesta popri železnici až do Beluše. Autá jazdia okolo domov v Hloži veľkou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov a deti. Argument, že sa buduje cyklotrasa v rámci Vážskej cyklomagistrály nie je dostatočný. Takýchto ciest na Slovensku nebude nikdy dosť.“

 

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

"Ďakujem všetkým, ktorí sa svojimi príspevkami zapojili do vytvárania dopravného poriadku našej obce. Ako čítam, všetci si uvedomujeme, že je potrebný, ale na niektoré veci máme rozdielne názory. Asi najväčším problém sú parkovacie miesta a nedodržiavanie rýchlosti na miestnych komunikáciách. Kameň úrazu vidím aj v rozdielnosti názorov pri rozmiestnení, resp. vo vybudovaní spomaľovačov (retardérov) v našej obci.

 

 

Niektorí z Vás by ich chceli umiestniť takmer na každej ulici a aj na hlavnej ceste, iní sú naopak zásadne proti. Nechcem, aby sme teraz jeden druhého osočovali za to, že sme si takto verejne povedali svoj názor. No Vaše názory budeme konzultovať s projektantom dopravného poriadku ako aj s pracovníkom Dopravného inšpektorátu v Trenčíne. Určite sa niektoré Vaše pripomienky podarí zapracovať do pripravovaného dopravného poriadku, no niektoré nie. Spomaľovače, ktoré sú navrhnuté, budú po schválení budované z rozpočtu obce a poslanci budú rozhodovať, či nájdeme v rozpočte potrebné financie na ich vybudovanie. Aj keď si uvedomujem, že z hľadiska ukľudnenia dopravy sú potrebné, v prvom rade bude potrebné nájsť financie na opravu Záhradnej a Kukučínovej ulice. Až potom sa budú môcť robiť ďalšie kroky k výstavbe dopravného značenia, obmedzenia dopravy a jej usmerneniu.

 

 

V neposlednej rade je potrebné premýšľať o priestoroch na parkovanie. Problém rýchlosti niektorých našich vodičov je kapitola sama o sebe. No úprimne. Koľko cudzích vodičov chodí rýchlo v “dolných” Ladcoch? Robíme si to sami. Poznáme ich, len sa bojíme im to povedať do očí. Sme bezohľadní a neuvedomujeme si, ako rýchlo môže prísť k nešťastiu. Horné Ladce sú v tomto smere opakom. V tejto časti našej obce jazdia rýchlo hlavne tí, ktorí opúšťajú Butkov, a chcú sa dostať z našej obce rýchlo a to spôsobuje veľmi nebezpečné situácie. Preto ešte raz ďakujem za Vaše názory a verím, že spolu s novým obecným zastupiteľstvom schválime dopravný poriadok obce tak, aby zohľadnil špecifiká každej časti našej obce."

 

 

 

 

Pozrieť ďalšie témy