Projekty financované EÚ

Odpovede: Parkovanie v obci

 

Zverejňujeme odpovede občanov k otázke parkovania v našej obci. Celkovo prišlo 7 odpovedí (názorov), z toho 6 anonymne.

 

 

 

Otázka:

Aký je Váš názor na parkovanie v Ladcoch - na možnosti, kapacity, miesta na parkovanie. Ako by ste zlepšili situáciu s parkovaním v obci vy? Boli by ste ochotní zaplatiť za rezidenčnú kartu pre zaparkovanie si jedného vozidla pred bytovkou? V budúcnosti bude potrebné vybudovať v obci viac parkovacích miest, resp. parkovací dom, ktorý by slúžil na zaparkovanie si svojho „miláčika“ čo najbližšie k domu. Sme ochotní vzdať sa zelene a trpieť horúce leto, rozpálený betón a asfalt pre tento komfort?

 

 

 

„Určite by som uvítal aby mal každý majiteľ bytu aspoň jedno parkovacie miesto i keď za poplatok pre parkovanie svojho auta pri bytovom dome. Určite sú v súčasnosti v nevýhode bytové domy postavené v minulosti kedy sa pri ich výstavbe vôbec nepočítalo, že niekto bude mať aj auto. Teraz sa stavajú bytové domy a "každý" dom dostane stavebné povolenie len vtedy, ak má na počet bytov aj parkovacie miesta.“

 

 

 

„Dobrý deň. Čo sa týka vybudovania parkovacieho domu, konkrétne tu v Ladcoch, si to neviem predstaviť. Jednak miesto, kde by bol umiestnený a jednak kto by bol ochotný zaň platiť. Tak isto rezidenčná karta, ktorá rieši situáciu skôr vo veľkých mestách. Jediný spôsob vidím v tom, že prenajať si parkovacie miesto, povedzme na rok za nejakú sumu. Samozrejme, by to muselo mať limit, čo do počtu, lebo viem si predstaviť, ako by to rýchlo niektorí zneužili. Problém s parkovaním je hlavne medzi bytovkami. Ale tak isto pri obchodoch, poste, škole, ... Akurát pri škôlke a kostole je situácia celkom poriešená, aj keď povrch je len provizórny. Verím, že aj to sa časom porieši. Takže problémy vidím hlavne pri panelákoch. Miest je málo a aj tie čo sú už potrebujú rekonštrukciu. Jednak povrch, veľkosť, vymedzenie... Čo sa týka zväčšenia kapacít, žiaľ jedine na úkor zelene. V Ladcoch nevidím spôsob, napr. zbúrať nejakú budovu a postaviť parkovacie miesta, dom... Možný spôsob, ako pridať zopár miest je premiestniť detské ihrisko medzi bytovkami na plochu vedľa fary. A na mieste terajšieho ihriska vybudovať parkovacie miesta, dom ... Žiaľ na úkor zelene :/“

 

 

 

„Rezidenčná karta???? To už sme kde???? V prvom rade by si všetci mali svoje auta dávať do svojej garáže a nie pred bytovku!!! Dobre vieme, že svoju garáž má už každý druhý človek, len ich nepoužívajú na to na čo majú!“

 

 

 

„Radšej opravte cesty, miesta na parkovania je dosť.“

 

 

 

Meno (nepovinné): dusan janík

„Zdravím p. Koyš, toto je téma ktorá ma zaujíma, cca pred 2 rokmi sme sedeli na OcÚ, kde bol podaný návrh na parkovanie na ulici Záhradná, všetci odsúhlasili centrálne parkovisko, zrejme z toho zišlo, ja osobne si myslím, že to bol perfektný plán, teraz súhlasím s návrhom na zaplatenie rezidentského parkovacieho miesta na jedno auto pred bytovkou, podotýkam jedného auta na jeden byt, nie som odporca zelene v obci, treba však zobrať do úvahy aj potreby občanov, ktorý chcú zaparkovať čo najbližšie k svojmu bydlisku. Je to môj osobný názor a moje vnímanie s parkovaním v obci Ladce. Ďakujem za otvorenie diskusie k tejto téme. Ďakujem a prajem veľa ďalších úspechov v osobnom i v pracovnom živote. S pozdravom D. Janík“

 

 

 

„No niečo treba s tým robiť.

1. Odstrániť vraky, ktoré zaberajú miesto, aj ten pred bytovkou 162, už som o tom písal, a odozva zo strany starostu bola taká ,že treba zistiť, komu ten vrak patrí. Veď všetci dobre vedia, že naposledy na tom jazdila pani Riecka, a tá sa vyjadruje tak ,že majiteľom je pán Riecky, jej bývalý manžel. To pán Riecky je čo, pre neho neplatia žiadne nariadenia? Pán starosta, netreba pred takýmito neporiadkami privierať oči.

2. Parkovacie miesta zaberajú aj autá, ktoré zákazníci autoservisu pristavujú k oprave. Myslím si, že autoservis nemá v takej blízkosti obytných domov ani čo robiť. Existujú predsa nejaké hygienické predpisy.

3. Viacero obyvateľov je aj vlastníkom garáže, a niektorí aj viacerých garáží, a predsa parkujú automobily pred svojím domom, alebo bytom.

4. Zaviesť miestnu daň, za trvalé parkovanie automobilu na obecnom priestranstve.“

 

 

 

„Parkovanie je zlé, ako v každej obci, ktorá roky na to nemyslela, dostavila nové byty, budovy. Nie je to chyba obce, proste boom áut je príliš veľký. Osobne nie som zástanca toho, že všetko čo sa robí a buduje je na úkor zelene. Aká nová zeleň sa tu buduje? A ako vyzerá tá čo máme? Parkovanie je pre ďalší život v obci nevyhnutné, malý príklad, nové potraviny. Pravidelne tam stoja tie isté autá, a celý deň, z čoho je zjavné že to nie sú zákazníci ani zamestnanci, ale leniví bytovkári. Áno leniví, pretože polovica z nich vlastní garáž, ale má v nej všetko len nie auto. Chápem, je praktické mať auto hneď pod domom, ale takto to dlho fungovať nebude. Osobne si myslím, že celá oblasť bytoviek by sa mala dať spraviť nejakému odborníkovi, ktorý by posúdil, ktoré miesta je možné premeniť na parkovacie plochy, aj keby pri každej bytovke vznikli dve či tri, spraviť niekoľko nových ale kultúrnych plôch pri každej bytovke s tým, že zvyšná zeleň by sa mala tiež skultúrniť, obnoviť. Teraz je tam ale od estetickej funkcie má ďaleko. Okolo Homosila je zelene až až, ale ako to vyzerá? Podľa mňa nič moc. Spraviť tu pekné parkovisko a vysadiť okolo neho stromy a kvety je kompromis aj pre bytovkárov, čo potrebujú mať všetko pod nosom, aj pre okolie, aj pre obec. A pomedzi to sem tam hojdačka, šmýkalka. Netreba hneď spraviť jeden veľký betónový fľak, alebo parkovacie domy, toto je podľa mňa lacnejšie riešenie, medzi bytovkami to tak postupne robia všetky obce, vyhradia priestor pre autá a zvyšok venujú zeleni (nie iba tráva) a deťom. Parkovanie pri MŠ by mohlo byť v budúcnosti centrálnym parkoviskom, napríklad pre omše a kultúrne podujatia, len to parkovanie tiež treba dobudovať, vyznačiť čiary. Pri MŠ je neobývaná budova, možno by bolo fajn odkúpiť ju a spraviť veľké parkovisko práve tu. Teoreticky je blízko obchodu aj úradu. A čo sa týka platenia si za jedno miesto, pokiaľ majiteľ bytu vlastní aj garáž, príde podľa mňa lacno k dvom státiam. Majitelia bytov by mali mať státie drahšie, aby boli rovnocenní s tými, čo garáž nemajú a naozaj musia parkovanie riešiť denne.“

 

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

"Opäť chcem poďakovať za odpovede občanov, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj názor na súčasnú situáciu s parkovaním v obci. Vaše vyjadrenia budú podkladom pre riešenie dopravného poriadku našej obce, ktorého súčasťou je aj riešenie statickej dopravy (parkovania) v obci. Po vypracovaní tohto dokumentu bude návrh projektanta prednesený a odprezentovaný na obecnom zastupiteľstve. Samozrejme, následne aj zverejnený na obecnej web stránke a v informačných tabuliach. Po opätovnom „zozbieraní“ názorov zapracuje projektant dané názory a pripomienky alebo zdôvodní, prečo sa nedajú zapracovať. Pred samotným schválením tohto dôležitého dokumentu na obecnom zastupiteľstve budeme musieť byť presvedčení, že zlepšíme kvalitu dopravy v našej obci a neskomplikujeme život nielen našim občanom, ale hlavne motoristom. Verím, že aj vďaka Vám sa nám to podarí."

 

 

 

 

Pozrieť ďalšie témy