Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Odpovede: 4-ročné pôsobenie vedenia obce Ladce

 

Zverejňujeme odpovede občanov k otázke 4-ročného pôsobenia vedenia obce Ladce. Celkovo prišlo 9 odpovedí (názorov), z toho 8 anonymne. Odpovede nezverejňujeme.

 

 

 

Otázka:

Aký je Váš názor na 4-ročné pôsobenie vedenia obce Ladce, v čom by sa malo pokračovať alebo čo by sa malo zmeniť? A zároveň - boli by ste ochotní - vy, občania, poradiť nám a pomôcť, resp. spolupodieľať sa na príprave investičných zámerov obce, aby sa spoločnými silami dosiahol cieľ všetkých nás, a to vybudovať krajšiu obec? Podnety, ktoré prídu, budú odovzdané novému vedeniu obce po komunálnych voľbách.

 

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

"Dobrý deň, ďakujem naozaj všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na vedenie obce. Poslali ste mi pochvalné, ale aj kritické odkazy. Často ste spomínali nedoriešenú rekonštrukciu verejného osvetlenia, katastrofálne detské ihriská v Ladcoch, Tunežiciach a neexistujúce v H. Ladcoch. Problémy vidíte aj v nedokončených rekonštrukciách miestnych komunikácii po výstavbe kanalizácie a vodovodu, ako aj dopravný poriadok našej obce. Vaše návrhy posuniem novému vedeniu obce ale verím, že ešte súčasné obecné zastupiteľstvo v návrhu rozpočtu na rok 2019 nájde finančné prostriedky, aby aspoň časť Vašich požiadaviek a návrhov bolo možné zrealizovať.

 

 

Tieto problémy však poznalo a snažilo sa vyriešiť aj súčasné obecné zastupiteľstvo. Stanovili sme si priority a podľa nich sme aj postupovali. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú sme chceli predložiť pri dotačných schémach, ktoré by boli vyhlásené našou vládou, ministerstvami alebo rôznymi nadáciami. Bohužiaľ, nebola vyhlásená žiadna výzva ani program na výstavbu resp. na rekonštrukciu miestnych komunikácii v mestách a v obciach, ako je tá naša. Naopak, pri detskom ihrisku sme boli úspešní, no vzhľadom na pridelenú dotáciu, ktorú sme získali v porovnaní s potrebnými investíciami, sme sa danej dotácie vzdali. Bola by to iba kvapka z potrebných financií a prednosť dostal toľkokrát odkladaný a sľubovaný chodník do Tunežíc. Verejné osvetlenie je kapitola sama o sebe. Jedno verejné obstarávanie zrušené a druhé je už 6 mesiacov na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa predkladajú jedny dokumenty za druhými a posielajú sa vysvetlenia prečo sme urobilo to alebo ono. No nebudem sa vyhovárať. Toto sme stále nezvládli. Verím však, že v krátkej dobe dostaneme odpoveď a buď vyhlásime novú súťaž alebo bude podpísaná zmluva s vysúťaženým dodávateľom rekonštrukcie nášho verejného osvetlenia.

 

 

Podobne je to aj s rozpracovaným dopravným poriadkom. Ten je momentálne na Vašom pripomienkovaní a tieto pripomienky sme zapracovali do tohto dopravného poriadku a bude predložený na schválenie dopravnému inšpektorátu do Trenčína. Po jeho schválení bude následne opäť predstavený na našich stránkach ako aj na úradných tabuliach. Ako som už vyššie spomínal, ďakujem Vám za Vaše názory a pripomienky. Vážim si každý Váš návrh, ktorý posunie našu obec ďalej a urobí ju krajšou. Bude však opäť záležať na obecnom zastupiteľstve, ktoré zasadne po tohtoročných voľbách, a určí si priority a nastaví financie na projekty, na ktorých mu bude záležať najviac."

 

 

 

 

Pozrieť ďalšie témy