Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Odpovede: Voľba riaditeľa ZŠ Ladce

 

Zverejňujeme odpovede občanov k otázke voľby nového riaditeľa ZŠ Ladce. Celkovo prišlo 14 odpovedí (názorov), z toho 12 anonymne. Odpovede nezverejňujeme.

 

 

 

Otázka:

Blíži sa voľba nového riaditeľa ZŠ Ladce. Aký máte názor na vedenie ZŠ? Na čom by mal staronový, resp. novozvolený riadieľ stavať a čo by sa malo zmeniť?

 

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

"Chcem poďakovať všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na otázku ohľadom práce vedenia našej školy. Môžem Vás ubezpečiť, že som si názor každého z Vás pozorne prečítal. Po ukončení voľby riaditeľa našej základnej školy ich posuniem vedeniu. Pevne verím, že Vašimi názormi a pripomienkami sa súčasné alebo novozvolené vedenie školy bude zaoberať a aj ja spolu s obecným zastupiteľstvom budeme nápomocní pri ich riešení."

 

 

 

 

Pozrieť ďalšie témy