Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Pozvánka na Zhromaždenie

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce, pozýva svojich členov na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 7. augusta 2022, t.j. v nedeľu o 15.00 hod v Kultúrnom dome Ladce.