Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Pozvánka na Zhromaždenie

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce, pozýva svojich členov na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 7. augusta 2022, t.j. v nedeľu o 15.00 hod v Kultúrnom dome Ladce.