V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Archív odpovedí 2021

 

Odpovedá starosta Ing. Jaroslav Koyš, prípadne kompetentný pracovník obecného úradu.

 

 

 

09. 11. 2021

Otázka: Optika na Záhradnej a Cementárskej ulici

"Dobrý deň. Chcem sa opýtať, že kedy bude optika natiahnutá aj na uliciach Záhradná a Cementárska? Keď už vedľa hlavnej cesty až do Tunežíc už ju majú. Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, Záhradná a ani Cementárska ulica nie sú v pláne s výkopovými prácami na pokládku optického kábla. Podľa vyjadrení spoločnosti Telekom, súčasné vedenie v danej časti našej obce by malo postačovať na rýchlosť a kvalitu internetu poskytovaného touto spoločnosťou. Ďalšie dôvody nepoznám a nemám ani vedomosť o tom spochybniť ich stanovisko."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

01. 10. 2021

Otázka: Kanalizácia v Tunežiciach

"Dobrý deň. Už niekoľkokrát som natrafil na stránke Ladiec a vôbec všeobecne na internete na článok, že v r. 2015 bola "dobudovaná" kanalizácia a vodovod v obci Ladce. Lenže od vtedy už uplynulo 6 rokov a napriek už niekoľkým sľubom, poslednej petičnej akcii a následnému stretnutiu občanov na obecnom úrade, občania Tajovského ulice v Tunežiciach o takomto projekte ani nechyrujú. Stačí si pozrieť na stránke "Zrealizované projekty" za jednotlivé roky od 2015 a nedalo mi na túto skutočnosť poukázať. Nehovoriac už o tom, že drvivá väčšina týchto projektov sa realizovala v časti "Ladce", ale to by asi mohla byť samostatná téma. Ja len dúfam, že to nedopadne ako po plynofikácii obce, myslím, že v r. 2000, kedy sme čakali na dobudovanie chodníka medzi Ladcami a Tunežicami 20 rokov. A preto, pán starosta, by som ja, ale určite aj všetci obyvatelia Tajovského ulice rád poznal Vaše vyjadrenie k tomuto problému, pretože si myslím,že už sa to problémom dá nazvať. Ďakujem za odpoveď."

 

P. Letko

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Letko, pokiaľ si dobre pamätám, tak kanalizácia a vodovod boli vo Vami spomínanej časti Tunežíc plánované, ale vzhľadom na (možno) "tvrdohlavosť", možno nepochopenie problému občanmi Tajovského ulice sa táto časť kanalizačnej vetvy nezrealizovala. Prečo TOTO nespomeniete vo Vašej otázke? Alebo ste na to už zabudli? Druhá časť otázky ma, bohužiaľ, trápi viac. Opäť sa svojimi slovnými konštrukciami snažíte rozdeliť naše obce na časť Tunežice a časť Ladce, kde jedna je privilegovaná a tam sa robí všetko, a v druhej sa nič nerobí. Čakám na obyvateľov Horných Ladiec, kedy oni začnú písať, že tam sa tiež nič nerobí. Čo nemáte urobené a v ostatných častiach našej obce je už urobené? Verejné osvetlenie? Cesty? Chodníky? Všetci sme na jednej "lodi" a robíme podľa toho, čo je v našich silách a finančných možnostiach. Nerozlišujeme jednotlivé naše časti obce, ale chceme všetkým našim občanom zlepšiť kvalitu života v rámci našich možností a prípadne možností čerpania finančných prostriedkov z rôznych podporných programov našej vlády.

 

 

V našej obci v roku 2015 nebolo odkanalizovaných 5 ulíc. V roku 2018 sme dobudovali kanalizáciu na ulici v novej IBV Za kaštieľom, aby sme mohli ukončiť v danej časti výstavbu cesty, na ktorú čakali obyvatelia danej časti tiež niekoľko rokov.

 

 

V súčasnosti nie sú odkanalizované ešte 4 ulice. Tajovského (chýba aj vodovod), časť Hviezdoslavovej ulice (J. Mihálik a Melicher), Pod rodbánom, Podhorská cesta (ulica). V tomto roku sme začali pracovať na získaní stavebného povolenia na Podhorskú cestu (ulicu) a chceme aj na Tajovského ulicu. Dali sme preto zrevidovať projektovú dokumentáciu a obnoviť rozpočty, pretože v súčasnosti sa ceny " zbláznili" a pri žiadaní finančných prostriedkov z eurofondov alebo z Envirofondu musíme vychádzať z rozpočtu, ktorý určil projektant. Preto ak nechceme, aby obec doplatila na zle nastavený rozpočet, potrebujeme aktuálne ceny.

 

 

Podhorská ulica by nemala byť z pohľadu vybavovania stavebného povolenia až taký problém. Cesta do Podhoria je cestou III. triedy a je potrebné získať povolenie od vlastníka a správcu komunikácie TSK, a samozrejme od všetkých, ktorí sa chcú pripojiť, získať kladné stanovisko k pripojeniu sa ku kanalizáciu. Problém bude Vaša ulica, vzhľadom na vlastníkov pozemkov, po ktorých kanalizácia bude vedená a kde bude musieť byť postavená prečerpávacia stanica. Preto navrhujem (a už som to preberal aj s vašim poslancom Ing. J. Abrahámovským) zriadiť komisiu z obyvateľov danej ulice a pomôcť pri vybavovaní stavebného povolenia. Kto má záujem pomôcť, nech sa prihlási u nás na úrade u pani Šedíkovej a dohodneme si stretnutie, kde si povieme čo treba urobiť. Viac v tejto chvíli neviem povedať."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

29. 09. 2021

Otázka: Dopravné značenie pri škole

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či by nebolo možné lepšie značenie ulíc dopravnými značkami v našej obci. Predchádzalo by sa zbytočným komplikáciám. Napríklad čo sa týka výjazdu z dvora ZŠ. Nedávno sa pán, čo vychádzal z tohto dvora, rozčuľoval, že on ma prednosť -pravidlo pravej ruky. No mne to nedalo a spýtal som sa na to policajtov - boli si to pozrieť a taktiež inštruktora autoškoly a potvrdili, že v tomto prípade pravidlo pravej ruky neplatí, nakoľko auto vychádza z dvora. Tiež policajt doporučil značenie cesty. Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, o probléme, ktorý popisujete vieme a preto sme dali vypracovať a v roku 2018 sme schválili Dopravný poriadok obce Ladce. Je to dokument, ktorý rieši, resp. by mal riešiť častokrát zložitú situáciu na našich miestnych komunikáciách. Vzhľadom na množstvo chýbajúcich značiek a finančných možností našej obce každý rok dopĺňame podľa dopravného poriadku značenie v našej obci. Tento rok sme doplnili v H. Ladcoch a ja osobne mám v pláne dať do rozpočtu dopravné značenie na uliciach P. Koyša, Ľ. Štúra a Vážska. V tejto časti je z môjho pohľadu katastrofálna situácia s parkovaním a niekoľko podobných "problémových " križovatiek ako ste spomínali vy. V súčasnej dobe čakáme na cenové ponuky od dodávateľov značenia, aby sme vedeli, akú sumu máme dať do budúcoročného rozpočtu. Verím, že poslanci obecného zastupiteľstva nájdu pochopenie v tejto veci a odsúhlasia financie na budúci rok na odstránenie tohto problému."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

07. 09. 2021

Otázka: Zjazd z diaľnice

"Dobrý deň. Rád by som sa spýtal na zjazd z D1 zo smeru Ilava? Kedysi na začiatku volebného obdobia ste ten zjazd sľuboval a akosi sa nič nedeje. Viem, sú tu aj iné dôležité projekty, ale aj toto by hodne pomohlo veľa ľuďom. Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, prepáčte, ale nemohol som sľubovať, čo nie je reálne v moci starostu urobiť. Je pravda, že som hovoril o tom, že budem bojovať o možnosť vybudovať zjazd z diaľnice zo smeru Bratislava. Urobili sme preto zatiaľ niekoľko krokov. Predstavili sme svoju víziu susedným obciam. Obec Beluša si dala do svojho Územného plánu tiež zapracovať daný zjazd a spoločne sme presadili tento cieľ do Územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja. To je v podstate začiatok dlhého procesu, na konci ktorého by mala byť výstavba daného zjazdu. Povedzme si ale, že aby sa daná vec pohla dopredu, musela by tu byť buď politická vôľa alebo pripravovaný projekt pre nejakého významného zahraničného investora. V opačnom prípade je to len naša predstava a sen, o ktorom budeme snívať buď navždy, alebo veľmi dlho."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

20. 08. 2021

Otázka: Reakcia k vizualizácii zmien v obci

"Dobrý deň. Tie vizualizácie pre rekonštruciu jednotlivých verejných priestranstiev v obci vyzerajú super. Je dobré vidieť, ako to môže reálne byť. Otázka znie, kedy obec začne s ich realizáciou? O cintoríne sa rozpráva tak 10 rokov, že ten múr treba opraviť, vyasfaltovať parkovisko pri hl. ceste. Trvá to už neskutočne dlho, či rekonštrukcia Záhradnej ulice, či hasičskej zbrojnice, či vyasfaltovanie parkoviska a cesty popri MŠ, či dobetónovanie ulice Za kaštielom. Plány sú, ale kedy reálne uvidíme, že sa čosi aj urobí tak, aby z toho mali občania žijúci v týchto lokalitách ten pravý - plný úžitok? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, som rád, že aspoň niekto reagoval na vizualizáciu možného rozvoja našej obce. Ak mám zodpovedať na Vaše otázky, treba si pripomenúť ako tieto miesta predtým vyzerali a kto bol ich vlastníkom. Parkovisko pri cintoríne, ako aj parcela na hlavnej križovatke boli vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti. 2 parcely na ceste pri MŠ boli vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a hasičská zbrojnica bola majetkom Okresného bytového družstva v PB. Všetky tieto pozemky sme odkúpili a odkúpili sme aj hasičskú zbrojnicu. V súčasnej dobe máme už vypracovanú projektovú dokumentáciu na opravu oplotenia s kolumbáriami od zberného dvora, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu parkoviska pri cintoríne, dokumentáciu pre Záhradnú ulicu s jej odvodnením a plochami pre stojiská s nádobami na odpad a dokumentáciu pre územné rozhodnutie na parkovisko a cestu pri Materskej škole. Všetky tieto dokumentácie sú na stavebnom úrade v Beluši a podobne ako aj stavebníci z našej obce čakáme na vydanie stavebného, resp. územného rozhodnutia. V rozpočte máme na Záhradnú ulicu vyčlenených v tomto roku 60 000 €, na parkovisko pri MŠ 20 000 €. Verím, že termíny nám dovolia začať v tomto roku."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

08. 06. 2021

Otázka: Nefunkčné osvetlenie

"Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať prečo nesvietia niektoré nové lampy. Napríklad smer od detského ihriska na bytovky a od Homosila na vlakovú stanicu. Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, dobrá otázka a odpoveď zrejme zaujíma aj viacerých našich občanov. Dokončenie rekonštrukcie zdržuje nedostatok súčiastok na trhu a predlžovanie lehoty dodania. Preto sa ukončenie predpokladá až v budúcom týždni t.j. 24. týždni. To bol prísľub od dodávateľa. Verím, že ním uvedený termín bude dodržaný a lampy budú svietiť."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

30. 05. 2021

Otázka: Kosenie v obci

"Dobrý deň. Kedy sa chystáte pokosiť trávnaté porasty v okolí bytoviek? Miestami sú tam už metrové výšky. Pôsobí to ľahostajným prístupom zo strany vedenia obce, resp. pracovnej skupiny. Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, všetci si uvedomujeme, že tráva už je vysoká nielen medzi bytovkami, ale aj na cintorínoch, a aj v iných častiach našej obce. Vzhľadom na počasie a rekonštrukciu verejného osvetlenia pracujeme postupne tam, kde je to možné. Verím však, že čoskoro budú plochy pokosené."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

04. 05. 2021

Otázka: Prerušenie distribúcie elektrickej energie

"Dobrý deň, no to Vaše mrzí nás to nám nepomôže, pri tej odstávke elektriny. Potrebujeme teplo, potrebujeme variť ale sa aj umývať, a hlavne malé deti!! Asi si to nedokážete predstaviť, keď dieťa musíte umývať keď ide na druhý deň do škôlky a rovnako aj internet kvôli škole atď. Veď ste starosta tak musíte za nás bojovať. Veď keď nás takto často budú odpájať, zapájať, odpájať. Všetko sa nám pokazí. Chladničky, mrazničky, potraviny... robte niečo a nie povedať "je nám ľúto" - to je nám všetkým na prd."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, verte mi, že si to viem predstaviť a vedel by som to aj vydržať. Videl by som za tým zlepšenie podmienok života vo svojom okolí. Potrebuje to len zorganizovať si dennú rutinu, ktorú má každý inú a naplánovať si veci tak, aby ste ich robili vtedy, keď sa dá. Vždy sa nájde niekto, kto sa sťažujete na to, že sa niečo robí, alebo že sa niečo nerobí. Keď sa sťažovali obyvatelia H. Ladiec na problémy s dodávkou elektriny, tak sa sťažovali, že na nich kašleme, že sa staráme len o centrum obce. Teraz, keď sa konečne ide robiť niečo pre Vás, tak tu nariekate, že Vás nechávame napospas firmám, ktoré Vám odpojili elektrinu. Ako to majú inak urobiť ? 20. mája o 17. hod máme zastupiteľstvo, tak príďte, aby sme si aj ja, aj poslanci vypočuli, čo potrebujete, ako to máme robiť, a ako by ste to urobili Vy.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

 

"Výpad elektriny na tak dlho? To vážne? Kto nám preplatí mäso v mraziaku? Toto nie je normálne. Obmedzuje to aj prácu cez internet. To sa nedá postupne? Taký šok z rozhlasu?"

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, obec si splnila povinnosť oznámiť výpadok elektriny zverejnením na webovej stránke obce, na úradných tabuliach a vyhlásením oznamu v miestnom rozhlase. Všetky informačné kanály informovali skutočne včasne, oznam opakovali viackrát a v záujme občanov by malo byť sledovanie minimálne jedného informačného kanála práve preto, aby potom neboli prekvapení z informácií aj tohto typu. Odpovede na Vaše otázky by Vám vedela poskytnúť priamo SD, a.s. Žilina , +421 41 519 1111. Na oznámeniach o prerušení distribúcie elektriny od SD, a.s. je však napísané: v zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

25. 03. 2021

Otázka: Hlasitosť obecného rozhlasu

"Dobrý deň, chcel by som Vám oznámiť, bývam v Tunežiciach, momentálna situácia je taká, že veľa ľudí pracuje z domu. Taktiež pracujem aj ja, mám prácu, že veľa telefonujem, mám porady cez telefón a hanbím sa za to, že bývam v Tunežiciach. Ako fakt by som si to nebol pomyslel, ale keď spustíte rozhlas, mám nové okná, zateplené, ale aj tak to mi tak neuveriteľne hučí doma. Neviem či to robíte naschvál, ale ten obecný rozhlas tak neuveriteľne nahlas hučí. Raz som Vám to už písal, ani ste mi na to nič neoznámili, jednoducho odignorovali. Takto sa staviate k občanom. Podľa mňa to nieje úplne v poriadku, keď mám doma skype meeting a pustíte rozhlas musím si dávať slúchadlá a aj cez to je neskutočne počuť! Uvedomte si, že nebývajú tu len nahluchlí občania......"

 

P. Mihálik

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Mihálik, ospravedlňujem sa, ak som neodpovedal na Váš mail so sťažnosťou na vysokú hlučnosť nášho miestneho rozhlasu. V histórii správ som ju však nenašiel. Jedinú sťažnosť na hlučnosť rozhlasu, v poslednej dobe, podala pani Košíková a v priebehu pár dní sme tam poslali nášho technika, ktorý to mal vyriešiť. Samozrejme, chápem, že dnešná situácia si vyžaduje u mnohých ľudí homeoffice a potrebu komunikovať či už so zákazníkmi alebo s nadriadenými cez internet a vysoká hlučnosť rozhlasu môže rušiť. Danú situáciu budeme riešiť s našim technikom."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

04. 03. 2021

Otázka: Výrub líp v našej obci

"Dobrý deň, na základe odporúčania administrátora Facebook stránky obce, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcej sa vášnivo diskutovanej témy obnovy lipovej aleje na Cementárskej ulici. Určite bude zaujímať aj ostatných občanov, čo sa bude diať so zvyšnou časťou stromoradia, ktoré pokračuje aj za "parkoviskom" pre návštevníkov pošty. Podľa zverejnených informácií bolo odborníkom posúdených a zrezaných 14 ks drevín. Možno predpokladať, že stav zvyšných stromov sa nebude moc líšiť od stavu zrezaných stromov a preto moja otázka znie, či boli tieto stromy taktiež posúdené, ak áno, aký je výsledok, prípadne ak nie, prečo sa tak nestalo a čo sa bude ďalej robiť, resp. v akom časovom horizonte. Som názoru a určite by mi dali za pravdu aj iní občania, že najvyššia lipa, ktorá je hneď prvou v poradí pri "parkovisku" predstavuje najväčšie bezpečnostné riziko. Preto aj touto cestou by som chcel obec poprosiť o zváženie výrubu aspoň tohto stromu, a zároveň ak obec nemá prostriedky (finančné, materiálne, personálne atď) na zabezpečenie posúdenia a výrubu som ochotný zniesť náklady spojené s realizáciou, nakoľko ide aj o ochranu môjho majetku. Koniec koncov, môj názor na obnovu ste dostali aj písomne ako stanovisko ku zverejnenému zámeru revitalizácie, bohužiaľ, reagoval som ako jediný z obce. Dostupnosť informácii k tomuto zámeru bola dostatočná tak nerozumiem vášnivým a negatívnym reakciám občanov, nakoľko si obec len plní svoju zákonnú povinnosť, ktorá jej vyplýva z príslušných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. Vopred ďakujem za odpoveď."

 

S pozdravom

Pavol Habánek

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, ďakujeme za Váš dotaz. Samozrejme, obdržali sme aj Vašu reakciu k výrubu stromov v obci ešte v čase, kedy sme zverejnili výzvu na to, aby svoj názor vyjadrili aj naši občania. A teraz k stromom. V máji roku 2015 arborista p. Kuliha zhodnotil stav stromov rastúcich na ulici Cementárska a Záhradná v obci Ladce. Časť stromoradia líp, ktoré rastú od parkoviska pred poštou smerom k železnici arborista nevyhodnotil ako prevádzkovo nebezpečné. Na uvedenom stromoradí bol vykonaný zdravotný a redukčný rez lezeckou technikou. Lipu, ktorú požadujete vyrúbať, opätovne dáme zhodnotiť a posúdiť arboristovi. Ďalší postup sa bude teda odvíhať od jeho výsledkov a posudku. Samozrejme, o všetkom budeme informovať včas aj verejnosť."

 

Ľubica Šedíková

pracovníčka obecného úradu

 

 


 

 

17. 02. 2021

Otázka: Výkopové práce v Tunežiciach

"Dobrý deň. Chcel by som sa Vás opýtať na základe akého stavebného povolenia sa vykonávajú výkopové práce na súkromných pozemkoch, na ktorých je postavená cesta - Kalinčiakova ulica v časti Tunežice."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň. Výkopové práce sa vykonávajú za účelom uloženia optickej siete pre Slovak Telekom a. s. v obci Ladce a tiež v časti Tunežice. Pre časť Tunežice bolo na uvedenú stavbu vydané Územné rozhodnutie č. 4019/2018-316-3177/2019-259/Dus-3, zo dňa 18. 09. 2019."

 

Ľubomíra Porubčanová

Obecný úrad v Ladcoch

 

 


 

 

16. 02. 2021

Otázka: Nové dopravné značenie v Horných Ladcoch

"Pekný deň, všimli sme si nové značky rýchlosti 30 v Horných Ladcoch. Všimli sme si ale i to, že mnoho našich občanov, a značná časť pracovníkov cementárne toto obmedzenie vôbec nerešpektuje (ani pán riaditeľ!!!!). Chceme sa preto spýtať, či obec môže požiadať o policajné hliadky, ktoré by v niektoré dni kontrolovali toto dodržiavanie, prípadne pokutovali daných vodičov. Nám sa ťažko volá polícia po tom, čo nám niekto pred nosom preletí 80 tkou, prípadne aj rýchlejšie. Najmä keď je človek na bicykli alebo peši a snaží sa skôr uhnúť ako dívať na špz. Ďakujeme za riešenie situácie ako aj za osadenie značiek."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, osadením dopravného značenia v Horných Ladcoch sme chceli upozorniť šoférov na dodržiavanie dopravných predpisov, ale hlavne na to, aby boli ohľaduplní k našim spoluobčanom, ktorí bývajú v danej lokalite. Úprimne môžem povedať, že dodržať 30 km rýchlosť nie je také jednoduché, ale bolo by fajn sa aspoň k danej rýchlosti priblížiť a neohrozovať či už chodcov alebo cyklistov. Ťažko povedať, či tam niekto ide 80 km/hod., ale aj vzhľadom na charakter danej cesty, nemyslím si, že tam môže ísť niekto takouto rýchlosťou. Napriek tomu sa pokúsim osloviť Dopravný inšpektorát, aby sem-tam prišli skontrolovať dodržiavanie rýchlosti v danom úseku. Kedy však budú mať chuť a čas, to už neviem zaručiť."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

16. 02. 2021

Otázka: Osvetlenie pred kostolom

"Dobrý deň. Mohli by ste dať opraviť pouličné osvetlenie pred kostolom? Je tam kopec svietidiel a len zopár z nich svieti. Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, nefunkčné verejné osvetlenie už riešime dlhšiu dobu. Pracovník údržby postupnými krokmi pripája ďalšie a ďalšie lampy, aby zistil, v ktorej lampe, resp. medzi ktorými lampami je poškodený kábel. Verím, že sa mu ich podarí "spojazdniť" dostatok na bezpečné osvetlenie jednotlivých komunikácií. Aj z dôvodu zlého stavu osvetlenia medzi bytovkami pripravujeme v tejto lokalite jeho rekonštrukciu. Bohužiaľ, vzhľadom na počasie, budeme musieť počkať do prvých jarných lúčov. No už potom bude osvetlenie - podobne ako v Tunežiciach a na hlavnej ceste, moderné a viac spoľahlivé."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

16. 02. 2021

Otázka: Rekonštrukcia Záhradnej ulice

"Dobrý deň prajem. Chcem sa spýtať na dlhodiskutovanú tému ohľadne rekonštrukcie Záhradnej ulice. Začne sa s realizáciou v tomto roku? V rozpočte obce na tento rok som videla položku okolo 40T €. O aký rozsah sa asi jedná? Ďakujem za odpoved."

 

občianka

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, rekonštrukciu Záhradnej ulice plánujeme už 2 roky. Aj vzhľadom na snahu odkomunikovať spôsob a rozsah rekonštrukcie s obyvateľmi časti Záhradnej ulice od bytového domu č. 138 až po 143 sa vypracovanie projektovej dokumentácie zdržalo. Samozrejme, aj s prihliadnutím na situáciu, ktorá sa s nami "vlečie" od minulého roka a stále nevidíme "svetlo na konci tunela". Dnes je však dokumentácia už vo finálnej fáze a začneme proces vybavovania územného a stavebného povolenia. V pláne je zrealizovať daný úsek tento rok. Verím, že nič nepredvídané sa neobjaví a na konci tohto roka bude táto časť komunikácie zrealizovaná spolu s parkoviskami a stojiskami pre nádoby na odpady."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

16. 02. 2021

Otázka: Plné nádoby na separovaný odpad

Reakcia na článok https://www.ladce.sk/zber-brko-uz-aj-na-bytovkach-v-ladcoch-2021/

"Nie sme ľahostajní, triediť by sme chceli .... Len sa treba zobudiť a kontrolovať nádoby na separovanie častejšie. Bohužiaľ, zatiaľ nemáme kde separovať.... Nádoby sú stále plné...."

 

Lukáš Chovanec, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, Vaša pripomienka sa síce netýkala článku o novo zavedenom triedení BRKO, ale tento problém nie je ničím novým. Kompetentné osoby na odpadovom hospodárstve nespia a už viac ako tri roky hľadajú riešenie pre zvýšenie počtu nádob alebo ich vývozu frekvencie. Avšak aj tu narážame na problém, kedy sa spoločnosť, ktorá je za zber zodpovedná riadi štatistikami a tabuľkami vyseparovaného odpadu a podľa toho zase určuje obci počty nádob a frekvenciu ich vývozu. Ale nepozerajme na tento problém iba z jedného uhla. Občania majú možnosť vyviezť odpad aj na zberný dvor, od tohto roka dokonca už trikrát v týždni. Stačí zopár neohľaduplných občanov a kontajnery sú plné, pretože sa do nich vhadzujú nestlačené kartóny, fľaše či plechovice. Zamestnanci obce ani spoločnosť, ktorá vyváža odpad rovnako nie sú povinní robiť kontroly a následné upratovanie okolo kontajnerov. Nie sme zvieratá, aby po nás stále „niekto“ upratoval. Skúsme nepoukazovať stále na tie isté problémy, ale snažiť sa im predchádzať. Vyhováranie sa na poplatky za odpad tu rovnako nehrajú žiadnu rolu, nakoľko tieto u obce neostávajú a sú použité na vývoz komunálneho odpadu a jeho skládkovanie."

 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl

referent odpadového hospodárstva

 

 


 

 

01. 02. 2021

Otázka: Dane v obci

"Dobrý deň. Rozhodnutie sa musí vyzdvihnúť osobne alebo je to možné aj elektronicky?"


Michal Koňuch

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, osoby, ktoré nemajú zriadenú elektronickú schránku si vyzdvihnú rozhodnutie osobne na Obecnom úrade v Ladcoch. Osoby, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku budú mať doručené rozhodnutie do tejto schránky."

 

Mgr. Lenka Kalusová

Správa daní a poplatkov

 

 


 

 

26. 01. 2021

Otázka: Kamera pred kulturákom

"Dobrý deň, kamera pred kulturákom bude funkčná len počas testovania? Nemohla by byť spustená online nonstop? Ďakujem."

 

S pozdravom Kvasnica

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Kvasnica, nevidím dôvod ju mať stále online. V prípade kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa (pevne dúfam) niekedy rozbehnú, môžeme opäť spustiť na našej stránke live vysielanie. No v súčasnej dobe je to z môjho pohľadu zbytočné."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

26. 01. 2021

Otázka: Nastavenie osvetlenia

"Dobrý deň. Rád by som sa spýtal na verejné osvetlenie v obci. Prečo, keď máme na väčšine ulíc nové LED osvetlenie (predpokladám, že je smart alebo má aspoň riadiacu jednotku) svieti celú noc na plný výkon. Myslím ,že by kľudne medzi 23 - 5 hod. mohlo svietiť na 50 %, možno aj menej. Veď svetelného smogu máme dosť všade. Ľudia sa vtedy až tak po obci nepohybujú, aby potrebovali tak silné svetlo. A aj by sa lepšie spalo keby to cez zatiahnuté žalúzie tak nepresvitalo. Myslím, že by sa dalo prírode aj znížením svetelného ruchu trocha pomôcť. Dúfam, že sa s tým bude dať niečo urobiť."

 

 

"Dobrý deň. Už som raz otázku dával, bohužiaľ, odpoveď som po 3 týždňoch nedostal. Rád by som sa spýtal na naše verejné osvetlenie. Máme v našej obci nové LED osvetlenie a dúfam, že jeho technológia ohľadom ovládania je Smart alebo aspoň má dáky operačný systém? Tak keď ste to objednávali ste nezostali len pri klasickom zapni - vypni? Ťahali sa komplet nové káble tak dúfam, že ste na takúto možnosť mysleli (ovládať každú ulicu zvlášť, alebo riadiť intenzitu osvetlenia). Viem, že LED osvetlenie je úsporné, ale aj napriek tomu je naozaj nutné, aby po celú noc svetlá svietili tak silno? Nie je možné osvetlenie počas noci napr. od 23 do 5 hod. keď je pohyb ľudí po obci minimálny skôr žiadny, stiahnuť na 50 %. Všade sa rieši svetelný smog počas noci a naša obec je vysvietená ako futbalový štadión Campnou. Veď v noci nik nepotrebuje také silné svetlo. Myslím, že by ste mohli s tým niečo urobiť a trocha znížiť svetelný smog. Myslím, že staré lampy svietili podstatne menej a nikomu to počas noci neprekážalo. Nehovorím osvetlenie priechodov poprípade úsekov ako sú Dužiny, kde nie sú domy a tam je to osvetlenie potrebné. Preto som spomínal systém Smart alebo nastavenia. Ale prečo by medzi domami kde ľudia mali lampy tak silno svietiť? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň! Máte pravdu, že rekonštruovaná časť verejného osvetlenia v Ladcoch a v Tunežiciach je riadená a môžeme nastavovať na každom svetelnom bode jeho svietivosť. V súčasnosti je nastavené osvetlenie tak, ako popisujete na ceste 1. triedy a na chodníku za "cementárkou". Osvetlenie v Tunežiciach v súčasnej dobe ešte nie je naprogramované na šetriaci režim a bude to tak urobené po dokončení všetkých prác. Z Vašej otázky neviem určiť, v ktorej časti našej obce bývate a preto neviem presne odpovedať, čo je príčinou toho, že Vám svieti cez žalúzie. Samozrejme, viac svetla (zo zákona) musí byť na hlavnej ceste a na miestach s priechodom pre chodcov, ale aj tam sú pohybové senzory, ktoré zvýšia svietivosť až pri pohybe chodcov. Miestne komunikácie nemusia byť tak osvetlené, a ak si dobre pamätám, tak na chodníku do H. Ladiec ide svietivosť na 40 % a pohybové senzory zvyšujú svietivosť na 80 %. Momentálne svietidlá v Tunežiciach svietia na 100 %, ale ako som povedal, v krátkej dobe budú nastavené na nižší výkon. Zároveň sa Vám chcem ospravedlniť za to, že ste odpoveď na svoju otázku dostali neskôr - vzhľadom na súčasnú situáciu a naliehavé pracovné povinnosti sme odpoveď spracovali oneskorene. Ďakujem za pochopenie."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.

 

 

 

 

Archív odpovedí