Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Koronavírus COVID-19 - dôležité informácie pre verejnosť aj občanov Ladiec

 

Keďže oznamov ohľadom koronavírusu sa na stránke obce nahromadilo veľa, organizujeme ich v tabuľkách. Na tejto stránke nájdete zoznam oznamov, pre prečítanie kompletného oznamu treba vždy kliknúť na oranžový link (nadpis oznamu). Odporúčame LISTOVAŤ (prechádzať) stránku smerom nadol. Veríme, že sme vám týmito informáciami pomohli nájsť to, čo práve hľadáte.

 

 

 

Ako fungujeme teraz v obci?

Obmedzenie pohybu počas veľkonočných sviatkov

Viac tu

Obecný úrad v Ladcoch je do odvolania zatvorený

Viac tu
Zberný dvor v Ladcoch opäť funguje Viac tu
Obec zabezpečí nákupy pre seniorov, ZŤP a občanov v karanténe Viac tu
Výmery za dane a odpad si môžete prevziať v rúškach Viac tu
Občania, ktorí prišli zo zahraničia, sa majú
telefonicky hlásiť
Viac tu
Odporúčanie ohľadom nových občianskych preukazov
kvôli prečíslovaniu na Ul. Hviezdoslavova, Ladce
Viac tu

Výzvy a informácie od starostu obce

Viac tu

Materská škola v Ladcoch do odvolania zatvorená

Viac tu

Základná škola v Ladcoch do odvolania zatvorená

Viac tu

Ako funguje Slovenská pošta v Ladcoch

Viac tu
V PCLA prijali obmedzenia pre vydávanie stravy Viac tu
Pekáreň Lysá vozí chlieb aj počas tohto obdobia Viac tu

Ako sa budú sláviť bohoslužby v obci?

Viac tu

Knižnica v Ladcoch je do odvolania zatvorená

Viac tu
Plánované urbárske valné zhromaždenia sa rušia Viac tu

Divadelné predstavenie DS Hugo je zrušené

Viac tu

 

 

Ktoré stránky odporúčame ešte sledovať, aby ste mali aktuálne info o tom, čo sa v súvislosti s vírusom deje?

 

 

Letáky, návody

Dôležité letáky a infografiky

Viac tu

Čo s odpadom v tomto období?

Viac tu

 

 

 

Prečítajte si:

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 29. marca 2020 (otvorené prevádzky, nákupy v obchode a seniori)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 28. marca 2020 (lekárne v nedeľu)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 25. marca 2020 (nosenie rúšok, zatvorené obchody v nedeľu, nákupy pre seniorov)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 19. marca 2020
(Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
č. OLP/2567/2020 zo dňa 12. 03. 2020)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod.
(čo sa zatvára a prečo)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 12. marca 2020
(izolácia a hlásenie návratu zo zahraničia)

Viac tu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe

Viac tu

Zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Viac tu

Zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy

Viac tu

Infolinky Úradu verejného zdravotníctva SR

Viac tu

 

 

 

Informácie pre občanov ohľadom úradov a inštitúcií

Úrady všeobecne, úsek dokladov, dopravnej evidencie a okresné úrady

Viac tu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Viac tu

 

Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19 (pre čítanie celého oznamu kliknite sem)

 

 

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb (pre čítanie celého oznamu kliknite sem)

 

 

 

Upozornenie pre cestujúcich autobusmi

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení budú medzimestské autobusové spoje premávať v prázdninovom režime, a to počas celej platnosti tohto rozhodnutia. Viac po kliknutí sem.

 

 

Oznam od Policajného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli
prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad. Viac po kliknutí sem.

 

 

Oznam od Považskej vodárenskej spoločnosti o zrušení stránkových hodín a infolinke (kliknite sem).

 

 

Letáky pre Covid-19