Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 25. marca 2020 (zatvorenie v nedeľu, nosenie rúšok)

 

Prečítajte si:

Zatvorené prevádzky v nedeľu

Viac tu

Pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Viac tu

Povinné nosenie rúšok

Viac tu

 

 

Ďalšie opatrenia:

 

 

  • Vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota).
  • Meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade.
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva
  • Obce a mestá majú zriadiť telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
  • Ministerstvo dopravy zruší bezplatnú dopravu pre študentov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, aby sa im menej umožnilo tráviť čas cestovaním.

 


Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

 

 

Späť na všetky oznamy