Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Oznam od Policajného zboru v Trenčíne

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad.

 

 

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste na predkladanie podaní využívali podania elektronicky /e-mailom/ alebo poštou. Pre posúdenie naliehavosti kontaktujte stálu službu OO PZ. V prípade odsúhlaseného vstupu do objektu občan musí mať nasadenú hygienickú rúšku, alebo respirátor a nesmie vykazovať známky akéhokoľvek ochorenia.

 

 

Stála služba OO PZ Ilava: 0961223755

 

 

Späť na všetky oznamy