Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR od pondelka 16. marca 2020 mení úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR je do priestorov úradov práce zakázaný vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov (napr. agenda SPODaSK).

 

Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

 

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.

 

Všetky opatrenia prijaté na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny platia až do odvolania.

 

 

Späť na všetky oznamy