To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Oznam od Považskej vodárenskej spoločnosti

 

Vážení zákazníci,

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 (koronavírusu) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s okamžitou platnosťou až do odvolania ruší stránkové hodiny v sídle spoločnosti v Považskej Bystrici, aj na všetkých svojich prevádzkach vodovodov a kanalizácií a ČOV v Považskej Bystrici, Beluši, Púchove, Ilave, Dubnici nad Váhom.

 

 

Všetky služby pre klientov budeme vybavovať ako doteraz, ale len na základe písomných žiadostí doručených poštou alebo elektronicky. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom.

 

 

Číslo účtu: platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372

ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372

 

 

Kontakty:

Tel. číslo: 042/ 4307 311 – informátor

sekretariat@povs.sk

http://www.povs.sk/kontakty/otazka/

 

 

S pozdravom

Ing. Tomáš Lagiň

majster prevádzky vodovodov Beluša

 

 

Späť na všetky oznamy