Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Výzvy a informácie od starostu obce