Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Výzvy a informácie od starostu obce