Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Info o slávení bohoslužieb v obci

 

Aktuálny oznam o slávení bohoslužieb


Z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sa od stredy 6. mája 2020 môžu začať sláviť v obmedzenom režime bohoslužby v našich chrámoch. Nakoľko ide o obmedzený režim slávenia a účasti veriacich, aj naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Veriaci bez rozdielu veku sa môžu zúčastniť na bohoslužbách. V sobotu večer sa bude sláviť svätá omša s platnosťou na nedeľu a samostatná svätá omša pre seniorov. Zároveň pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

 

 

Pri účasti na bohoslužbách je potrebné rešpektovať usmernenia hlavného hygienika SR. Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Ako informoval predseda vlády, v kostoloch majú byť počas bohoslužieb označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude minimálne dva metre od seba. Miesta v laviciach sú v našom kostole označené zelenou značkou. Rovnaké, dvojmetrové vzájomné odstupy platia aj pre stojacich ľudí.

 


Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. Počas bohoslužieb veriaci musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Sväté prijímanie bude na základe dovolenia
biskupskej konferencie podávané do rúk. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.

 

 

Konanie bohoslužieb vo farnosti Ladce


Bohoslužby vo farnosti Ladce začneme sláviť v piatok 8. mája večernou svätou omšou o 18.00 h. Sväté omše počas pracovných dní budú bývať každý večer o 18.00 h. V sobotu v Tunežiciach svätá omša vzhľadom na malý priestor kaplnky nebude bývať, ale namiesto nej v sobotu bude v Ladcoch o 18.00 h svätá omša s platnosťou na nedeľu len pre seniorov. Pred večernými svätými omšami od 17.00 h bude v pastoračnej miestnosti možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia. V nedeľu budú sväté omše v obvyklom čase o 7.30 h a 10.30 h. V prípade obsadenia vyznačených miest v kostole nech účastníci bohoslužieb pri dodržaní
predpísanej vzdialenosti ostanú vo vonkajšom priestore.

 

 

-----------------------

 

 

Aktualizácia k zákazom:

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

 

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

  • vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
  • počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

 

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

 

 

-----------------------

 

 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v utorok 10. marca na Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10.  3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

 

 

Upresnenie Farského úradu v Ladcoch k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

S platnosťou od utorka 10. 3. do pondelka 23. 3. 2020 sa vo farskom kostole v Ladcoch a v bohoslužobnej miestnosti v Tunežiciach nebudú sláviť verejné bohoslužby. Úmysly nahlásených svätých omši budú však odslúžené kňazom pri svätých omšiach v daný deň vo svätej omši bez účasti veriacich. Prípadné pohrebné obrady, vzhľadom na nariadenie vlády, budú vykonávané na cintoríne len za účasti najbližších príbuzných.

 

 

Konferencia biskupov Slovenska povzbudzuje veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi budú pokračovať v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

 

 

Stránka Farnosti Ladce

 

 

Späť na všetky oznamy