Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Aktualizácia:

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

 

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

  • vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
  • počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

 

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

 

 

---

 

 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v utorok 10. marca na Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10.  3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

 

 

Upresnenie Farského úradu v Ladcoch k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

S platnosťou od utorka 10. 3. do pondelka 23. 3. 2020 sa vo farskom kostole v Ladcoch a v bohoslužobnej miestnosti v Tunežiciach nebudú sláviť verejné bohoslužby. Úmysly nahlásených svätých omši budú však odslúžené kňazom pri svätých omšiach v daný deň vo svätej omši bez účasti veriacich. Prípadné pohrebné obrady, vzhľadom na nariadenie vlády, budú vykonávané na cintoríne len za účasti najbližších príbuzných.

 

 

Konferencia biskupov Slovenska povzbudzuje veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi budú pokračovať v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

 

 

Stránka Farnosti Ladce

 

 

Späť na všetky oznamy