Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Ako fungujeme teraz v obci?

 

 

Ako fungujeme teraz v obci?

Obmedzenie pohybu počas veľkonočných sviatkov

Viac tu

Obecný úrad v Ladcoch je do odvolania zatvorený

Viac tu
Zberný dvor v Ladcoch je do odvolania zatvorený,
fungujú však mimoriadne zbery
Viac tu
Obec zabezpečí nákupy pre seniorov, ZŤP a občanov v karanténe Viac tu
Výmery za dane a odpad si môžete prevziať v rúškach Viac tu
Občania, ktorí prišli zo zahraničia, sa majú
telefonicky hlásiť
Viac tu
Odporúčanie ohľadom nových občianskych preukazov
kvôli prečíslovaniu na Ul. Hviezdoslavova, Ladce
Viac tu

Výzvy a informácie od starostu obce

Viac tu

Materská škola v Ladcoch do odvolania zatvorená

Viac tu

Základná škola v Ladcoch do odvolania zatvorená

Viac tu

Ako funguje Slovenská pošta v Ladcoch

Viac tu
V PCLA prijali obmedzenia pre vydávanie stravy Viac tu
Pekáreň Lysá vozí chlieb aj počas tohto obdobia Viac tu

Zákaz platí aj pre slávenie verejných bohoslužieb

Viac tu

Knižnica v Ladcoch je do odvolania zatvorená

Viac tu

Zasadnutia OZ Ladce sú do odvolania zrušené

Viac tu
Plánované urbárske valné zhromaždenia sa rušia Viac tu

Divadelné predstavenie DS Hugo je zrušené

Viac tu

 

 

 

Obecný úrad v Ladcoch je do odvolania zatvorený

Z dôvodu nariadení proti šíreniu koronavírusu bude Obecný úrad Ladce pre verejnosť s platnosťou od 13. 03. 2020 zatvorený. V nutných prípadoch volajte na tel. číslo 0902 967 570, 0902 967 572.

 

 

 

Zberný dvor v Ladcoch je do odvolania zatvorený

Zberný dvor bude zatvorený od soboty 14. 3. 2020 až do odvolania. Fungovať však budú mimoriadne zbery, o ktorých vám vždy včas povieme.

 

Mimoriadne otvorenie zberného dvora

Zberný dvor v Ladcoch bude v stredu 1. apríla 2020 zatvorený, otvorený však bude v sobotu 4. apríla 2020 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. Pripomíname, že občania musia prísť v rúškach.

 

Ďalšie pokyny k separovanému odpadu v obci

Prosíme občanov, aby aj v tomto období pristupovali k triedeniu poctivo. Triedený odpad skladujte v dobre uzavretých vreciach napríklad v pivnici, v garáži, vonku, na balkóne. Odpad čo najviac stláčajte (kartóny, plastové obaly, plechovky), aby vám nezaberal veľa miesta a bolo možné ho ľahko uskladniť. Vyplachujte nádoby, tégliky, fľaše, aby sa z nich nešíril zápach. V prípade, že sú smetné nádoby na separovaný zber, ktoré používate už plné, alebo je odpad aj pred nimi, upovedomte o tom obecný úrad telefonicky, cez formulár na webe alebo cez Facebook. Otvorenie zberného dvora bude včas oznámené. Info o mimoriadnych zberoch, ktoré bude obec organizovať, budeme tiež zverejňovať včas.

 

 

 

Obec zabezpečí nákupy pre seniorov, ZŤP a občanov v karanténe

Obec Ladce poskytne bezplatne službu nákup a dovoz základných potravín, drogérie a liekov pre občanov, ktorí sú v karanténe, alebo majú nad 65 rokov, sú osamele žijúci, majú zdravotné znevýhodnenie alebo sú odkázaní na pomoc iných. Záujem o službu je nutné nahlásiť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 10:00 hod. na Obecnom úrade v Ladcoch a to telefonicky na 0902 967 570, 0902 967 572, alebo e-mailom na l.sedikova@ladce.sk a l.porubcanova@ladce.sk.

 

 

 

Výmery za dane a odpad si môžete prevziať v rúškach

Rozhodnutia daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad sa budú vydávať pri vchodových dverách obecného úradu v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadame občanov aby si chodili preberať rozhodnutia v rúškach.

 

 

 

Občania, ktorí prišli zo zahraničia, sa majú telefonicky hlásiť

Žiadame občanov, ktorí sa vrátili z pobytu mimo územia Slovenskej republiky a zdržiavajú sa na území obce Ladce, aby túto informáciu nahlásili na obecný úrad Ladce t.č. 0902 967 572.

 

 

 

Prečíslovanie v obci a nové občianske preukazy

Z dôvodu prečíslovania domov na ulici Hviezdoslavova v Ladcoch žiadame občanov, aby si nové občianske preukazy išli vybaviť iba tí občania, ktorým skončila platnosť občianskeho preukazu.

 

 

 

V PCLA prijali obmedzenia pre vydávanie stravy

V PCLa platí momentálne zákaz vydávania stravy pre cudzích stravníkov, okrem dôchodcov, ktorí pracovali v PCLa. Na vydávanie obedov je určený čas od 12:00 do 13:00 hod. Obedy si môžete prevziať len v rúškach (alebo treba mať šatku, šál).

 

 

 

Pekáreň Lysá vozí chlieb aj počas tohto obdobia

Pekáreň Lysá naďalej dováža do našej obce chlieb a pekárenské výrobky. Prosí však svojich zákazníkov, aby pri nákupe používali rúška, rukavice a dodržiavali 2 metrové odstupy od seba pri čakaní v rade. Časy predaja tu.

 

 

 

Knižnica v Ladcoch je do odvolania zatvorená

Knižnica v Ladcoch bude zatvorená do odvolania.

 

 

 

Zasadnutia OZ Ladce sú do odvolania zrušené

Starosta obce Ladce Ing. Jaroslav Koyš oznamuje, že rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 12. 03. 2020 bolo zrušené. Ďalšie obecné zastupiteľstvá v obci sú do odvolania zrušené. Nové termíny budú včas verejne vyhlásené.

 

 

 

Pozemkové spoločenstvo-združenie urbárnikov a lesné družstvo Tunežice a Lesné pozemkové spoločenstvo Ladce a Urbárske pozemkové spoločenstvo Ladce rušia zhromaždenia

Plánované valné zhromaždenia týchto spoločenstiev sa rušia z dôvodu zákazu zhromažďovania sa ľudí kvôli koronavirusu. Náhradný termín bude včas oznámený. 

 

 

 

Divadelné predstavenie DS Hugo je zrušené

Oznamujeme obyvateľom, že divadelné predstavenie DS HUGO Prekvapenie je z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v danom termíne zrušené. O novom termíne konania divadelného predstavenia vás budeme informovať.

 

 

Späť na všetky oznamy