Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Ako fungujeme teraz v obci?

 

 

Ako fungujeme teraz v obci?

Obmedzenie pohybu počas veľkonočných sviatkov

Viac tu

Obecný úrad v Ladcoch je opäť otvorený

Viac tu
Zberný dvor v Ladcoch opäť funguje Viac tu
Obec zabezpečí nákupy pre seniorov, ZŤP a občanov v karanténe Viac tu
Výmery za dane a odpad si môžete prevziať v rúškach Viac tu
Občania, ktorí prišli zo zahraničia, sa majú
telefonicky hlásiť
Viac tu
Odporúčanie ohľadom nových občianskych preukazov
kvôli prečíslovaniu na Ul. Hviezdoslavova, Ladce
Viac tu

Výzvy a informácie od starostu obce

Viac tu

Materská škola v Ladcoch do odvolania zatvorená

Viac tu

Základná škola v Ladcoch do odvolania zatvorená

Viac tu

Ako funguje Slovenská pošta v Ladcoch

Viac tu
V PCLA prijali obmedzenia pre vydávanie stravy Viac tu
Pekáreň Lysá vozí chlieb aj počas tohto obdobia Viac tu

Ako sa budú sláviť bohoslužby v obci?

Viac tu

Knižnica v Ladcoch je do odvolania zatvorená

Viac tu
Plánované urbárske valné zhromaždenia sa rušia Viac tu

Divadelné predstavenie DS Hugo je zrušené

Viac tu

 

 

 

Obecný úrad v Ladcoch je opäť otvorený

Počnúc dňom 1. 6. 2020 (pondelok) úradné dni a hodiny na Obecnom úrade v Ladcoch
budú v obvyklom režime. Naďalej ale občanov vyzývame na dodržiavanie bezpečnostných a proti-epidemiologických opatrení, ktoré sú aktuálne stále v platnosti. Na obecný úrad je dovolené vstúpiť a pohybovať sa v jeho priestoroch len za podmienky, že občan bude chránený ochrannými pomôckami (rúškom, prípadne si dýchacie cesty bude
chrániť šatkou, šálom ...). Oznámenie je tu.

  • Zasadnutie krízového štábu obce Ladce zo dňa 13. 03. 2020 a ďalšie opatrenia tu (zatvárajú sa pohostinstvá, rušia sa hromadné podujatia)
  • Zasadnutie krízového štábu obce Ladce zo dňa 16. 03. 2020 a ďalšie opatrenia tu (zatvorenie ihriska, obmedzenie návštev na hore Butkov)
  • A čo kultúra v obci? Ak krízový štáb SR povolí podujatia s účasťou viac ľudí, prvá väčšia akcia, ktorá by sa v Ladcoch konala, budú Dni obce (ak počasie a situácia povolia, v Horných Ladcoch by sa konalo aj preložené Pálenie Ďura na Jána). Ak v období do 25.7. 2020 nebude možné podujatia organizovať, Dni obce budeme nútení pre tento rok zrušiť. Nový termín pre Ladecký kotlík a Ladeckú notečku by mohol byť 5. 9. 2020 (podľa situácie, je to odhad). Akcia by sa konala v jeden deň, z dvoch podujatí by bolo jedno veľké, spoločné. Plánovaný festival priateľov muziky sa zatiaľ presunul na november a bude sa konať v DK Ladce. Určite máme v pláne definitívne dátumy oznámiť včas a zverejniť ich aj s plagátmi, no žiaľ, terajšia situácia nám nedáva možnosť stanoviť termíny presne. Kultúrna komisia Ladce

 

 

 

Zberný dvor v Ladcoch opäť funguje

Zberný dvor bude fungovať tak, ako sme boli zvyknutí - streda od 13:00 hod. do 17:00 hod. a sobota od 09:00 hod. do 12:00 hod.

 

Ďalšie pokyny k separovanému odpadu v obci

Prosíme občanov, aby aj v tomto období pristupovali k triedeniu poctivo. Triedený odpad skladujte v dobre uzavretých vreciach napríklad v pivnici, v garáži, vonku, na balkóne. Odpad čo najviac stláčajte (kartóny, plastové obaly, plechovky), aby vám nezaberal veľa miesta a bolo možné ho ľahko uskladniť. Vyplachujte nádoby, tégliky, fľaše, aby sa z nich nešíril zápach. V prípade, že sú smetné nádoby na separovaný zber, ktoré používate už plné, alebo je odpad aj pred nimi, upovedomte o tom obecný úrad telefonicky, cez formulár na webe alebo cez Facebook.

 

 

 

Obec zabezpečí nákupy pre seniorov, ZŤP a občanov v karanténe

Obec Ladce poskytne bezplatne službu nákup a dovoz základných potravín, drogérie a liekov pre občanov, ktorí sú v karanténe, alebo majú nad 65 rokov, sú osamele žijúci, majú zdravotné znevýhodnenie alebo sú odkázaní na pomoc iných. Záujem o službu je nutné nahlásiť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 10:00 hod. na Obecnom úrade v Ladcoch a to telefonicky na 0902 967 570, 0902 967 572, alebo e-mailom na l.sedikova@ladce.sk a l.porubcanova@ladce.sk.

 

 

 

Výmery za dane a odpad si môžete prevziať v rúškach

Rozhodnutia daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad sa budú vydávať pri vchodových dverách obecného úradu v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadame občanov aby si chodili preberať rozhodnutia v rúškach.

 

 

 

Občania, ktorí prišli zo zahraničia, sa majú telefonicky hlásiť

Žiadame občanov, ktorí sa vrátili z pobytu mimo územia Slovenskej republiky a zdržiavajú sa na území obce Ladce, aby túto informáciu nahlásili na obecný úrad Ladce t.č. 0902 967 572.

 

 

 

Prečíslovanie v obci a nové občianske preukazy

Z dôvodu prečíslovania domov na ulici Hviezdoslavova v Ladcoch žiadame občanov, aby si nové občianske preukazy išli vybaviť iba tí občania, ktorým skončila platnosť občianskeho preukazu.

 

 

 

V PCLA prijali obmedzenia pre vydávanie stravy

V PCLa platí momentálne zákaz vydávania stravy pre cudzích stravníkov, okrem dôchodcov, ktorí pracovali v PCLa. Na vydávanie obedov je určený čas od 12:00 do 13:00 hod. Obedy si môžete prevziať len v rúškach (alebo treba mať šatku, šál).

 

 

 

Pekáreň Lysá vozí chlieb aj počas tohto obdobia

Pekáreň Lysá naďalej dováža do našej obce chlieb a pekárenské výrobky. Prosí však svojich zákazníkov, aby pri nákupe používali rúška, rukavice a dodržiavali 2 metrové odstupy od seba pri čakaní v rade. Časy predaja tu.

 

 

 

Knižnica v Ladcoch je do odvolania zatvorená

Knižnica v Ladcoch bude zatvorená do odvolania.

 

 

 

Pozemkové spoločenstvo-združenie urbárnikov a lesné družstvo Tunežice a Lesné pozemkové spoločenstvo Ladce a Urbárske pozemkové spoločenstvo Ladce rušia zhromaždenia

Plánované valné zhromaždenia týchto spoločenstiev sa rušia z dôvodu zákazu zhromažďovania sa ľudí kvôli koronavirusu. Náhradný termín bude včas oznámený. 

 

 

 

Divadelné predstavenie DS Hugo je zrušené

Oznamujeme obyvateľom, že divadelné predstavenie DS HUGO Prekvapenie je z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v danom termíne zrušené. O novom termíne konania divadelného predstavenia vás budeme informovať.

 

 

Späť na všetky oznamy