To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Zasadnutie krízového štábu obce Ladce zo dňa 16. 03. 2020

 

Zasadnutie krízového štábu obce Ladce dňa 16. 03. 2020 o 16:00 hod. v obradnej miestnosti
Obecného úradu Ladce v súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu COVID-19 na
území obce Ladce.

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Prijaté opatrenia a rozhodnutia:

 

 

 

Späť na všetky oznamy