To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Zasadnutie krízového štábu obce Ladce zo dňa 13. 03. 2020

 

Zasadnutie krízového štábu obce Ladce dňa 13. 03. 2020 o 16:00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Ladce v súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu COVID-19 na území obce Ladce.

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Prijaté opatrenia a rozhodnutia:

 

 • Oboznamovať občanov cestou miestneho rozhlasu, úradnej tabule, webového sídla obce a na facebookovej stránke obce o téme Koronavírus a prijatých aktuálnych opatreniach.
 • Formou miestneho rozhlasu požiadať ľudí, ktorí sa vrátili z pobytu mimo SR a zdržiavajú sa na území obce, aby túto informáciu nahlásili telefonicky obecnému úradu na t.č. 0902 967 572.
 • Monitorovať dodržiavanie nariadenej karantény občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, v záujme pred šírením Koronavírusu.
 • Zrušenie organizovania športových, kultúrnych, spoločenských a iných podujatí na území obce Ladce.
 • Odporučenie organizáciám pôsobiacich na území obce Ladce, aby obmedzili sa stretávať vo väčších skupinách a taktiež aj občanom.
 • S účinnosťou od 16. 03. 2020 na min. 14 dní sa uzatvára Základná a Materská škola Ladce.
 • S účinnosťou od pondelka 16. 03. 2020 až do odvolania zatvorenie Obecného úradu Ladce. Všetky dôležité a súrne prípady sa vybavia v pracovných dňoch, počas úradných hodín telefonicky so zamestnancami obce t.č. 0902 967 570, 0902 967 572.
 • Počas pracovných dní na obecnom úrade v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod., 13:00 hod. do 15:00 hod. je možnosť si prevziať pri vchodových dverách obecného úradu rozhodnutie – daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. Občania sú povinní nosiť ochranné rúška.
 • Zrušenie rokovania obecného zastupiteľstva do odvolania.
 • Zatvorenie zberného dvora od 14. 03. 2020 do odvolania.
 • S účinnosťou od soboty 14. 03. 2020 do 16. 03. 2020 do 24:00 hod. zatvorenie všetkých pohostinstiev na území obce Ladce.
 • S účinnosťou od 14. 03. 2020 do 31. 03. 2020 vrátane obmedzenie otváracích hodín (8:00 hod. do 19:00 hod.) – Pizzeria DORF, BOSORKA, Langoše u Borka.

 

 

Späť na všetky oznamy