Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Zasadnutie krízového štábu obce Ladce zo dňa 13. 03. 2020

 

Zasadnutie krízového štábu obce Ladce dňa 13. 03. 2020 o 16:00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Ladce v súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu COVID-19 na území obce Ladce.

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Prijaté opatrenia a rozhodnutia:

 

 • Oboznamovať občanov cestou miestneho rozhlasu, úradnej tabule, webového sídla obce a na facebookovej stránke obce o téme Koronavírus a prijatých aktuálnych opatreniach.
 • Formou miestneho rozhlasu požiadať ľudí, ktorí sa vrátili z pobytu mimo SR a zdržiavajú sa na území obce, aby túto informáciu nahlásili telefonicky obecnému úradu na t.č. 0902 967 572.
 • Monitorovať dodržiavanie nariadenej karantény občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, v záujme pred šírením Koronavírusu.
 • Zrušenie organizovania športových, kultúrnych, spoločenských a iných podujatí na území obce Ladce.
 • Odporučenie organizáciám pôsobiacich na území obce Ladce, aby obmedzili sa stretávať vo väčších skupinách a taktiež aj občanom.
 • S účinnosťou od 16. 03. 2020 na min. 14 dní sa uzatvára Základná a Materská škola Ladce.
 • S účinnosťou od pondelka 16. 03. 2020 až do odvolania zatvorenie Obecného úradu Ladce. Všetky dôležité a súrne prípady sa vybavia v pracovných dňoch, počas úradných hodín telefonicky so zamestnancami obce t.č. 0902 967 570, 0902 967 572.
 • Počas pracovných dní na obecnom úrade v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod., 13:00 hod. do 15:00 hod. je možnosť si prevziať pri vchodových dverách obecného úradu rozhodnutie – daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. Občania sú povinní nosiť ochranné rúška.
 • Zrušenie rokovania obecného zastupiteľstva do odvolania.
 • Zatvorenie zberného dvora od 14. 03. 2020 do odvolania.
 • S účinnosťou od soboty 14. 03. 2020 do 16. 03. 2020 do 24:00 hod. zatvorenie všetkých pohostinstiev na území obce Ladce.
 • S účinnosťou od 14. 03. 2020 do 31. 03. 2020 vrátane obmedzenie otváracích hodín (8:00 hod. do 19:00 hod.) – Pizzeria DORF, BOSORKA, Langoše u Borka.

 

 

Späť na všetky oznamy