Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2015

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2015.