Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2018

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2018.