Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Archív odpovedí 2020

 

Odpovedá starosta Ing. Jaroslav Koyš, prípadne kompetentný pracovník obecného úradu.

 

 

 

31. 12. 2020

Otázka: Pošta z úradu v schránke občana

"Typické pre našu obec. V stredu pošlem do poštových schránok občanov Čestné prehlásenie, a vo štvrtok to už chcem mať odovzdané a podpísané. A to prosím v čase koronakrízy, keď obecný úrad funguje ako funguje. To nebolo dosť času na rozposlanie čestných prehlásení ešte predtým? A nezabudnite neodpovedať pán starosta, tak ako to máte vo zvyku, keď neviete nájsť zmysluplnú odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, priznám sa, že nemám vedomosť o niečom, čo by sme dnes, t.j. v stredu 30. 12. rozposielali občanom a zajtra 31. 12. to chceme mať od Vás podpísané. Mohli by ste mi to nejako bližšie ozrejmiť? Možno odpoveď by chceli vedieť aj ostatní občania, ktorí Vami popisované Čestné prehlásenie dostali do schránky. Musím uznať, že na niektoré otázky sa mi neodpovedá ľahko, ale neviem o tom, že by som neodpovedal na otázky. V prípade, že zabudnem odpovedať na nejakú otázku, administrátori FB a web stránky obce ma na túto skutočnosť upozorňujú dovtedy, kým neodpoviem. Verím v to, že každý z nás môže byť omylný a niekedy si veci treba vydiskutovať a pozrieť sa na ne aj z iného uhla. Nie každému sa páčia moje odpovede, a ak máte na ne iný názor, kľudne ho napíšte. Čakám na Vašu odpoveď. Môžete využiť aj môj email starosta@ladce.sk, ak nemáte problém s podpísaním sa."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

 

Na odpoveď starostu prišla ešte táto správa:

"Jednalo sa o Čestné prehlásenie, že sa oslovený občan zaväzuje separovať kuchynský odpad do nádob rozmiestnených medzi bytovkami, a že pri zistení, že tak občan nečiní, môže byť zo strany obecného úradu sankcionovaný. Samozrejme, že som predmetné prehlásenie podpísané neodovzdal, a šmaril som ho do koša. Takto sa to nerobí."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň. Čo k tomu všetkému napísať? Toto je cesta, ktorou sa to podľa Vás robí a rieši? Čo ste týmto činom nám všetkým ukázali? Že si obecný úrad nemá dovoliť vyzývať občanov k tomu, aby sa správali zodpovedne k odpadu, ktorý sami produkujú? Že vám úrad nemôže nič diktovať, pretože Vy si spravíte aj tak podľa seba?

 

 

Ako ste si, prosím, predstavovali, že sa „to má robiť“? Čo Vás na tom všetko rozčúlilo? Čakali ste, že za Vami osobne príde domov pracovník obecného úradu a podá Vám náležité vysvetlenie? Alebo si pre podpis a tlačivo prídeme osobne? Pokiaľ mám vedomosť, pracovník úradu aj členovia komisie ešte začiatkom leta 2020 pozvali všetkých správcov bytových domov na úrad, aby si vysvetlili zámer obce a teda to, ako budeme spoločne postupovať pri likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Samotný správca mal následne stanovisko, na ktorom sme sa dohodli na spoločnom rokovaní odkomunikovať so všetkými obyvateľmi danej bytovky. Prípadné otázky, názory resp. návrhy od obyvateľov mali byť doriešené na druhom spoločnom stretnutí, ku ktorému z dôvodu súčasnej pandémie nedošlo. Na obecný úrad neprišla jediná pripomienka týkajúca sa BRKO, a keďže nebolo možné osobné stretnutie, správcov sme informovali listom.

 

 

Neviem, prečo ste nedostali takúto informáciu (alebo dostali a ignorovali?) a preto je potrebné spýtať sa Vášho správcu, ako a prečo s Vami na túto tému nekomunikoval. Na druhej strane je tu však aj zákonná povinnosť občana podľa zákona, ktorý nadobudol platnosť od 1. 1. 2021 triediť už aj BRKO. Samospráva má povinnosť kontrolovať dodržiavanie tohto zákona. Bolo na dobrej vôli Komisie pre životné prostredie a pracovníka úradu, že spoločne hľadali najschodnejšie a najlacnejšie riešenie pre obyvateľov bytových domov v našej obci. Aj z tohto hľadiska sme sa rozhodli uplatniť výnimku zo zákona, ktorá povoľuje nemať hnedé nádoby na BRKO, ak je v obci alebo meste 100 % kompostovanie. Preto bolo následne do schránok vložené Čestné prehlásenie, aby sa každý obyvateľ svojim podpisom “zaviazal” kompostovať a riadil sa spoločnými pravidlami všetkých obyvateľov našej obce.

 

 

No zdá sa, že pre Vás to bol len bezvýznamný papier, na ktorom mal byť Váš podpis. Mýlim sa ak poviem, že mám pocit, že ste pyšný na to, že ste ho zahodili do koša? Pre nás – ako pre obec tak i pre spoločnosť, sú tento papier aj kroky, ktoré sa na základe tohto papiera podniknú, dôležité. Je to preto, lebo si začíname uvedomovať dôležitosť triedenia a znižovania množstva komunálneho odpadu, ktorý produkujeme. Začíname si uvedomovať, že nechceme ďalšie kopce z komunálneho odpadu na skládkach pri diaľniciach, čierne skládky v lesoch a pri riekach, a že chceme našim deťom či vnúčatám zanechať čistú a zdravú prírodu – a tiež dobrý príklad ako sa správať k odpadu. Bohužiaľ, aj vďaka prístupu, ktorý ste tu práve odprezentovali sa môže budúci rok stať, že žiadne spoločné rokovanie na obecnom úrade ani žiaden list v schránke občanov už nebude. Pribudne však hnedá nádoba pri bytovkách, za ktorú bude treba platiť odvoz, a s ňou pochopiteľne i nový poplatok za odpad.

 

 

Záverom - ospravedlňujem sa za dlhšie odpisovanie odpovede, no úprimne, niekedy skutočne váham nad tým, čo občanovi napísať a ako odpovedať slušne, bez hnevu, no relevantne. Pracovníci nášho úradu sa snažia organizovať triedenie odpadu v našej obci tak, aby vyhovovalo všetkým občanom. Som po pravde sklamaný z reakcií tohto typu a mám pocit, že aj keby vynášame smetné nádoby osobne a triedime odpad za niektorých našich občanov vo voľnom čase a zadarmo, aj tak by to stále niekomu nevyhovovalo a mal by s tým problém. Skúste sa spýtať známych v iných obciach a mestách, ktorí žijú v bytových domoch, ako riešia BRKO oni. Nie je to výmysel našej obce, je to niečo, na čo si máme, musíme a mali by sme zvyknúť. Ďakujem."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

26. 11. 2020

Otázka: Informovanie o vypnutí prúdu v obci

"Dobrý deň. Už som sa na rovnaký problém pýtal a nedostal som odpoveď, dúfam, že teraz to dopadne lepšie. SSE oznámi odstávku na viac ako 12 hodín počas celého dňa a v poslednej dobe ich aj v takmer celom rozsahu dodržiava. Takže celý deň budeme HLAVNE BEZ KÚRENIA, nepôjdu chladničky, nebudeme môcť navariť alebo zohriať jedlo a vlastne ani nič iné, nakoľko od elektriny je závislé všetko.. Viem, že obec je len prostredníkom, ale v tomto prípade by som poprosil o komunikáciu na vyššej úrovni, nakoľko je to v zimnom období veľmi dlhý čas na odpojenie. Ďakujem."

 

MiKo Michal Koňuch

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň. O plánovanej odstávke sme vedeli dlhšie a podali sme nesúhlasné odvolanie plánovanej odstávky aj vzhľadom na to, že deti sú doma, avšak nebolo nám vyhovené. Informáciu o zamietnutí odvolania sme obdržali až včera, preto oneskorené informovanie. Bežne informujeme občanov aspoň mesiac dopredu, teraz sme však čakali na vyjadrenie SSE. Mrzí nás to."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

24. 11. 2020

Otázka: Obecný byt na podnájom

"Dobrý deň, chcem sa opýtať, či máte obecný jednoizbový byt na podnájom."

 

Andrea Kandráčová

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, momentálne sú všetky byty obsadené. V prípade, že máte záujem v budúcnosti o pridelenie takéhoto bytu, musíte napísať žiadosť a zaslať ju k nám na úrad."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

24. 11. 2020

Otázka: Obchod v Horných Ladcoch

"Dobrý deň, chcela som sa len opýtať, či sa niekedy rozmýšľalo nad aspoň malým obchodíkom v Horných Ladcoch. Myslím, že tam býva dosť starších ľudí, ale aj celkovo pre ľudí, čo nemajú auto, je chodenie domov s plnými taškami pešo dosť tažké. V dolných Ladcoch sú 2 obchody pár metrov od seba, ale nerozumiem načo. Bolo by aspoň fajn nad tým pouvažovať a myslieť aj na nás z Horných Ladiec. Ďakujem pekne za odpoveď."

 

občianka

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, prepáčte, ale nerozumiem Vašej otázke. Pokiaľ si pamätám, tak obchod v H. Ladcoch v minulosti bol. Alebo chcete od nás, aby sme zriadili obchod v Horných Ladcoch alebo nejako prinútili niekoho ten obchod tam otvoriť? Ani jedna ani druhá alternatíva neprichádza do úvahy. Pretože pri tej prvej alternatíve je problém v tom, že obec nemá zriadené podnikanie a túto činnosť nemôže vykonávať. Pri tej druhej je problém v tom, že každý podnikateľ si premyslí, či sa mu oplatí otvoriť nejaký obchod v danej lokalite. Pokus bol v minulosti aj v Tunežiciach a nevyšiel. Preto neviem, ako prinútiť nejakého podnikateľa, aby tam otvoril obchod, keď by na tom nezarobil? Ak máte iný návrh, tak napíšte konkrétne, ako by ste si to predstavovali."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

04. 11. 2020

Otázka: Reakcia na odpoveď k otázke "Detské ihrisko a pravidlá na ňom"

"Dobrý deň, chcem Vám len odpovedať na Vašu odpoveď ohľadom detského ihriska, viem, že je poverený pán Fatura na dohliadanie ihriska, ale jeho sa to netýka, kiežby boli takí aj ostatní ako sa správa on, on aspoň upozorní deti pekne a ľudsky, ale jedná sa tu o pani Hriadelovú keď už musím menovať, je normálne, aby deťom nadávala, nehovorím o jednom dieťati ale viacerých. A tá hyperaktivita u detí v dnešnej dobe si myslím, že je normálna a niet sa čo čudovať, veď my ako deti sme mali pri bytovkách ihriská, a na veľkom sa dal hrať tenis aj basketbal, a teraz skoro nič tu nie je. Hlavne, že ponúkate iným mestám a obciam ihrisko na tréning. A my ako občania Ladiec tam nemôžeme ani vstúpiť s deťmi, aby sme nepoškodili ihrisko. Pán starosta, neviem či odpovedáte Vy na otázky alebo to niekto za Vás robí, ale som z Vašich odpovedí sklamaný."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, prepáčte, ale neviem ako ste si predstavovali moju odpoveď. Keď som bol na ihrisku, tak všetci boli milí a hrali sa. Sem-tam som videl deti, ktoré tam robili niečo, čo nemali a upozornil som ich na to tiež. Je mi ťažké vyjadrovať sa k niečomu, čo som nevidel, resp. nepočul na vlastné uši. Ak máte problém s danou osobou, skúste jej to povedať a vysvetliť si to. Ak máte pocit, že je potrebné sa s nejakým človekom porozprávať oficiálnou cestou, tak môžete dať podnet na obecný úrad. Čo sa týka futbalového ihriska, nikoho som z ihriska nikdy nevyhodil a ani ihrisko nezatváram pred deťmi. Dokonca aj deti, ktoré prídu na ihrisko "sedieť a porozprávať sa", ostávajú na ihrisku a nemám proti tomu nič. Ostávajú po nich často ohorky od cigariet, plechovky od piva a niekedy aj rozbité fľaše, ale keď to nevadí ich rodičom, nejako sa s tým vysporiadame aj my ostatní. Kedy ste nemohli na ihrisko vstúpiť, alebo ste tam neboli vpustení? Ak sa tak stalo, napíšte mi, prosím, kedy a za akých okolností. Čo sa týka odpovedí, píšem ich sám – tie pod ktorými som podpísaný, no v odpovediach sú aj odpovede od zamestnancov nášho úradu, každá odpoveď má preto podpis."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

03. 11. 2020

Otázka: Pozitívne testovaní v Ladcoch

"Len jedna otázka: ako je možné, že mená pozitívne testovaných v Ladcoch sa objavili na verejnosti???"

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, neviem, či si uvedomujete, ale žijeme v malej obci, kde každý každého pozná. Nikto z prítomných pri testovaní nezverejnil mená pozitívne testovaných. Možno tieto informácie mohli “presiaknuť” z pracovísk, kde pracujú títo ľudia. Neviem Vám dať preto presnú informáciu, len svoje domnienky."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

03. 11. 2020

Otázka: Oprava cesty za kaštieľom

Dobrý deň, všimol som si, že sa začala úprava cesty za kaštieľom, na stránke obce je aj objednávka na túto akciu. Zaujíma ma na základe čoho sa robia takéto investície v našej obci, lebo podľa zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva z roku 2020 sa o tom vôbec nerokovalo, v návrhu rozpočtu na r. 2020 je v cestnej doprave naplánovaná rekonštrukcia a modernizácia ulice Záhradná. V tejto časti sú všetky ulice po kopaní kanalizácie len všelijako polepené, rozbité (samozrejme pri kostole nie :-)  ) a v časti "dedina" sú porobené nanovo a teraz sa zase robí nová cesta na Štúrovej.

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, otázku našich komunikácii riešime každý rok. Samozrejme, názor na to, ktorú ulicu urobiť prvú, má každý svoj. Verte mi, že bez súhlasu finančnej komisie a následného odsúhlasenia poslancami si nedovolím urobiť takúto investíciu. Táto investícia bola schválená poslancami preto, lebo je na danú komunikáciu dokončená projektová dokumentácia a aj stavebné povolenie. Čo na Záhradnú ulicu ešte nie je. Okrem toho na IBV ani cesta nebola. Bola to len štrková plocha, ktorá sa počas dažďov premenila na vodnú plochu. Obrázkov z tejto časti našej obce môžete nájsť na našom webe určite veľa. Boli tam aj veselé komentáre obyvateľov danej ulice. Ale to Vás asi nezaujíma. Je Vám jedno, ako vyzerá ulica na IBV alebo prístupová cesta k lekárni? Nám to nie je jedno. Ani ako vyzerá Záhradná ulica, a ani problém s parkovacími miestami na danej ulici. Riešime to a verím, že aj vďaka stretnutiu s obyvateľmi danej ulice pripravíme projekt, ktorý budeme môcť na budúci rok začať realizovať. Uvidíme však, ako poznačí situácia s korona vírusom naše financie..."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

29. 10. 2020

Otázka: Testovanie v Tunežiciach

"Dobrý deň, prosím Vás, ako bude prebiehať testovanie v Tunežiciach, počul som, že sa má konať v sobotu a Ladce v nedeľu a pôjde sa podľa abecedy alebo kto kedy príde. A za ďalšie či budú obyvatelia Tunežíc uprednostnení pred inými čo sa sem prídu dať otestovať. Za odpoveď ďakujem."

 

Ľubomír

 

 

 

Odpoveď:

"Celoplošné testovanie COVID 19 sa v obci Ladce uskutoční v Kultúrnom dome v Ladcoch pre všetky odberné miesta v dňoch 31. 10. 2020 (sobota) a 01. 11. 2020 nedeľa v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. a 13:00 hod. do 22:00 hod. (posledný odber 21:30 hod.). Občania budú na testovanie prichádzať do jednotlivých odberných miest podľa nasledovného rozpisu ulíc: Odberné miesto č. 1, Ladce - ulice: Záhradná, Cementárska, Janka Kráľa, Tunežice - ulice: Bottova, Kalinčiakova, Tajovského a občania s trvalým pobytom Obec Ladce. Odberné miesto č. 2, Ladce - ulice: Hviezdoslavova, Ľ. Štúra, P. Koyša, Kukučínova, Kollára, Vážska, Tunežice - ulice: Hviezdoslavova, Podjavorinskej."

 

Ľubica Šedíková

pracovníčka obecného úradu

 

 


 

 

29. 10. 2020

Otázka: Nádoby na papier

"Pán starosta, chcela by som Vás poprosiť, či by pošta nemohla mať svoju zbernú nádobu na papier, nakoľko všetok kartón nosia z pošty a okolitých domov na ulicu cementárska 162 a tým pádom je smetná nádoba rýchlo zaplnená a papiere položené vedľa smetnej nádoby bývajú rozfúkané po okolí a taktiež v Lúčkovskom potoku. Očividne Vám nevadí, že ten neporiadok v okolí Lučkovského potoka vidia ľudia z celého Slovenska čo chodia na horu Butkov. A zároveň Vás chcem poprosiť, či by sa nedal vybetónovať priestor, kde by sa uložili smetné nádoby tak, ako je to pred Homosilom a tým by sa uvoľnilo parkovacie miesto pred bytovkou 162."

 

občianka

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, odpoveď na tému "nádoba pre poštu" Vám teraz neviem povedať, pretože počty odpadových nádob na jednotlivé komodity riadi OZV spolu so zbernou spoločnosťou. Musím si to preveriť a dám Vám potom túto informáciu. Vzhľadom na situáciu sa obávam, že to nebude tak skoro. Čo sa týka tej Vašej ironickej poznámky o tom, čo mi vadí a čo nie. Pracovníci obecného úradu robia "smetiarov" a "sluhov" celej našej obci. Je vždy dobré a sme vďační každému, kto nám čo i len trochu pomôže. Je to príklad človeka z Vašej bytovky, ktorý kosí okolie bytovky. Prečo je pre mnohých čudný? Že chce pomôcť a záleží mu na svojom okolí? Chce žiť tam, kde je pekné okolie a nečaká, že mu všetko urobí obecný úrad. Prečo by niekto, kto vidí takýto problém s papierom, nemohol skúsiť zatlačiť papiere tak, aby sa papier nerozfúkaval po okolí? A až v prípade, že to naozaj nejde, tak napíše o danom probléme k nám na úrad. Lenže niekedy je jednoduchšie napísať hneď, aby to niekto druhý za neho urobil. Netvrdím, že v budúcnosti neprehodnotíme počet a umiestnenie nádob, ale dnes Vám na túto otázku neviem dať odpoveď."

 

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

29. 10. 2020

Otázka: Detské ihrisko a pravidlá na ňom

"Dobrý deň, pán starosta, chcem sa spýtať, či obyvatelia bytovky čísla 148 na Záhradnej ulici sú poverení obecným úradom sledovať deti na detskom ihrisku a tým pádom nadávať im a vyháňať ich. A nemenovaná obyvateľka z uvedeného bytového domu tvrdí, že ihrisko je len pre rodiny s deťmi do štyroch rokov, a potom nadáva 8 a 9 ročným deťom. Deti sa potom boja chodiť na ihrisko, a koľkokrát sa stane, že prídu domov s plačom. Ja už nechápem starších občanov, veď aj ich deti sa hrali, vymýšľali, pobili sa a všetko bolo v poriadku, a teraz keď sa deti pobijú, ponadávajú si, tak sa len pohoršujú. Kde sa naše deti môžu vôbec hrať, keď nemôžu chodiť na detské a ani na veľké, všade ich len vyháňajú, čo bude z našich detí, keď v našej obci nie je nič také, kde sa môžu hrať a vybiť si energiu. Nie každý má možnosť bývať na chalupe."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, áno, správca detského ihriska na Záhradnej ulici býva na bytovom dome č. 148. Má na starosti to, aby všetci návštevníci detského ihriska dodržiavali poriadok a správali sa na detskom ihrisku tak, aby nepoškodzovali jednotlivé hracie prvky, plochu a mobiliár. Nechcem byť sudcom v tomto prípade, pretože som tam nebol osobne a z vlastnej skúsenosti viem, že každý si povie tú "svoju pravdu" a veľakrát nekriticky hľadí na svoje dieťa. Netvrdím, že je to Váš prípad, ale nechcem hovoriť o tom, že keď sme boli my mladí, tak sme boli iní. Doba a aj deti sa menia. Všetko sa vyvíja a my sa musíme prispôsobiť. Lenže čo je lepšie? Snažiť sa "umravniť" mládež alebo zvykať si na ich hyperaktivitu? Je to dlhá a asi aj akademická téma. No teraz nie je na ňu čas. Preto si myslím, že ak deti idú na ihrisko za účelom sa pohrať a nerobiť veci, ktoré by ohrozovali ostatných, resp. ich samých, nemajú dôvod na to báť sa ísť na ihrisko. A nikto ich nebude upozorňovať, aby sa správali tak, ako sa majú."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

29. 10. 2020

Otázka: V obci sa nič nedeje, stránka nefunguje

"Dobrý deň, pán starosta, chcela by som sa opýtať, prečo nie sú bližšie informácie na webovej stránke ohľadom testovania na Covid 19. Mám pocit, že v našej obci sa nič nedeje alebo len webová stránka nefunguje. Tí, ktorí pracujeme, bohužiaľ, obecný rozhlas nepočujeme."

 

občianka

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, prepáčte, ale sami sme nechceli zverejňovať informácie, ktoré nie sú overené a pravdivé. Sami sme mali informácie rovnaké ako sú prezentované v televízii počas tlačových besied. Raz majú byť 3 dni na testovanie, raz dva dni. Raz majú byť testované miesta odsúhlasené hygienikom, inokedy vraj netreba. A takých nejasností je veeeeeľmi veľa. Nechcem nikomu krivdiť, pretože zorganizovať takúto na logistiku a ľudské zdroje náročnú operáciu nie je jednoduché, ale netreba sa hnevať na nás. S informáciami sme na tom rovnako ako Vy. Preto by som Vás všetkých chcel požiadať o trpezlivosť, pretože každým dňom sa môžu informácie zmeniť. O celej organizácií testovania Vás budeme informovať hneď, ako budeme o danej veci vedieť viac.

 

 

Čo sa týka fungovania webovej stránky, nie, nie je pokazená ani nefunkčná. Na stránku sa dostávajú informácie až po tom, čo ich dostane obecný úrad a pošle ich adminom - jeden admin riadi webstránku, jeden Facebook. Adminovia nie sú zamestnanci obecného úradu, majú svoje riadne, hlavné zamestnanie, a s obecnými vecami nám pomáhajú preto, pretože chcú priložiť ruku k dielu a pomôcť obci dostávať informácie ku všetkým občanom. Sami vidíte, že naše stránky toho zverejňujú viac ako je povinné. Na webe máme rozsiahle galérie, zverejňujeme články. Toto zverejňovanie teda robia naši admini na úkor svojho voľného času (práce, rodiny), denne musia kontrolovať emaily, dostávajú telefonáty, a to 7 dní v týždni, cez sviatky, a pod. Pokiaľ sa dejú kultúrne akcie, cez víkend riešia aj to. Je preto jednoduché povedať, že stránka nefunguje, alebo že Facebook či web nejde tak, ako by sme si predstavovali. Často naši admini dostávajú nepríjemné správy o tom, čo robia, prečo neodpovedajú, prečo odpovedajú neskoro. Je však zložité nájsť ľudí, ktorí by túto prácu vykonávali, informovali načas, písali články, vytvárali príspevky, mapovali komentáre a dávali nám o nich echo. O to viac je to náročné v tomto období, keď oznamov je niekoľkonásobne viac ako bežne, a často sa menia. Kto by však mal chuť a trúfal by si adminovať naše stránky, môže mi napísať.

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 10. 2020

Otázka: Testovanie COVID

"Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadne celoplošného testovania. Bývam tu skoro druhý rok, ale mám trvalý pobyt na Novej Dubnici. Budem sa tu môcť dať otestovať?"

 

Alžbeta

 

 

 

Odpoveď:

"Pekný deň, áno, testovania sa môžete zúčastniť aj v našej obci."

 

Ľubica Šedíková

pracovníčka obecného úradu

 

 


 

 

12. 10. 2020

Otázka: Rozkopávky kvôli káblu v obci

"Dobrý deň. Prepáčte, rada by som sa informovala, prečo máme rozkopanú Hviezdoslavovu ulicu? Ak by išlo o ťahanie optického kábla 5G siete, hovorím NIE."

 

Monika Kršáková, Facebook Obec Ladce

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pani Kršáková, jedná sa o optický kábel spoločnosti Telekom. 5G sieť je mobilná sieť určená pre mobilné zariadenia. Optický kábel je presne to isté, ako máte v byte, resp. v dome urobený dátový rozvod, po ktorom Vám ide internet. Optický kábel nevyžaruje žiadne elektromagnetické žiarenie a preto nemusíte mať obavy. Na 5G sieť môžete mať výhrady, ale toto sa v súčasnej dobe v našej obci nerealizuje."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

12. 10. 2020

Otázka: Dokončenie zberného dvora

"Mám len jednu otázku obec Ladce. Aká firma prerába ten zberný dvor? Ušetrí obec na penáloch za nedodržanie termínu? Tak sú dve otázky. Ďakujem."

 

Miroslav Jesenský, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

"Obec Ladce dostala finančné prostriedky na výstavbu zberného dvora z Ministerstva životného prostredia, ktoré musí vyčerpať do 31. 12. 2020. Obec uzavrela Zmluvu o dielo s firmou 3Energy zo sídlom v Žiline s termínom ukončenia diela najneskôr do 30. 11. 2020. Všetko je to v našom registri zmlúv v povinne zverejňovaných dokumentoch. Preto sa žiadne penále vymáhať nemôžu. Asi narážaš na dátum, ktorý sme napísali, že zberný dvor bude otvorený v auguste. To bola najskôr naša predstava, že počas výstavby zriadime plochu, na ktorú by sme od občanov odoberalia a ukladali odpady, ktoré by počas "otváracích hodín zberného dvora" k nám doviezli a naši pracovníci následne uložili a odviezli. Po zvážení všetkých ZA a PROTI sme sa rozhodli radšej o túto plochu rozšíriť zberný dvor a tým si v budúcnosti urobiť dostatočný priestor na ukladanie a zorganizovanie zberného dvora. A preto sme počas výstavby robili mimoriadne vývozy jednotlivých druhov odpadov priamo od občanov. Viem, že mnohí sú už netrpezliví, ale už finišujeme a verím, že v krátkej dobe dáme zberný dvor do prevádzky."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

12. 10. 2020

Otázka: Dane v obci Ladce

"Nakoľko sa tu dosť často píše o tom, ako málo má obec peňazí na rôzne projekty zaujímalo ma, ako sú na tom iné obce čo sa týka príjmov z majetkových daní, pretože na to, že tu máme celkom veľký výrobný podnik, ktorý navyše obťažuje obyvateľov prachom, hlukom, sem tam aj smradom z toho všetkého čo sa tam spaľuje, by obec mohla byť aj na tom lepšie. Tak som trochu porovnal obce, kde je tiež cementáreň a zistil som, že pri daniach zo stavieb v priemysle majú Ladce jasne najnižšiu daň. U nás je to 0,99 €/m2. Napríklad v Hornom Sŕní je to 2,10 €, v Rohožníku 5 € a aj vedlajšia Beluša má 4 €. Dokonca sa na tento rok ani nezvyšovala, ale pre obyvateľov sa dane zvýšili, čo je trocha zvláštne. Dávam to ako taký podnet, ako možno zlepšiť financovanie obce."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, skôr ako Vám odpoviem na Vašu otázku, dovoľte mi objasniť systém výpočtu dane z nehnuteľností. Každá obec si vo svojom VZN môže podľa zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za určitých podmienok ustanoviť sadzby pre rôzne skupiny daní. Konkrétne výpočet dane z nehnuteľností určujeme ako súčin medzi základom dane a sadzbou dane. Základ dane je výmera zastavenej plochy stavby v m2. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Ročnú sadzbu dane zo stavieb si môže správca dane (obec) všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

 

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej častí alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. To znamená, že ak má obec najnižšiu sadzbu určenú napr. 0,109€/m2, najvyššia sadzba v ;takomto prípde môže byť 1,095 €/m2.

 

 

Obec Ladce si vo Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určila najnižšiu sadzbu 0,109 €/m2 a najvyššia sadzbu 1,095 €/m2. Výnimkou ostáva práve sadzba za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, ktorá je vo výške 1,925 €/m2. Táto sadzba bola ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 a preto sa na ňu vzťahuje výnimka, avšak len do roku 2024, kedy už aj táto sadzba bude podliehať 10-násobku najnižšej sadzby dane zo stavieb.

 

 

A teraz k Vašej otázke; áno, máte pravdu, že obec Ladce má najnižšiu sadzbu pre výpočet dane za priemyselné stavby, ale aj vo výške ako uvádzate je rozdiel. Ak by ste čítali celé znenie VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, obec určila sadzby pre tieto dane podľa časti územia, v ktorej sa priemyselné stavby nachádzajú. To znamená, že Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo stavieb v časti obce na ulici Janka Kráľa v eurách za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 1,095 €/m2 h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,925 €/m2.

 

 

Ak bude chcieť obec tieto sadzby zvýšiť bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu všetkých sadzieb. To znamená, že sa dane zvýšia pre všetkých občanov Ladiec. Tak ako uvádzate, že sa v tomto roku už zvýšili dane z nehnuteľností pre občanov, je práve z dôvodu výnimky, ktorú si uplatňujeme do roku 2024, kedy budeme musieť túto sadzbu upraviť, podľa toho ako som už písala vyššie. Ak máte záujem o bližšie špecifikovanie výpočtu ročnej sadzby nájdete ju v §12 ods. 2 Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z tohto všetkého vyplýva, že pokiaľ chceme mať sadzbu dane pre priemyselné stavby tak, ako v iných obciach, budú sa občania musieť pripraviť na zvyšovanie daní aj pre ostatné dane zo stavieb. Obec Ladce pripravuje návrh rozpočtu na budúci rok a do tejto úpravy bude zahrnuté aj zvyšovanie daných sadzieb tak, aby boli splnené všetky zákonné podmienky. Konečné odsúhlasenie však závisí od finančnej komisie a následne odsúhlasenia obecného zastupiteľstva.

 

S pozdravom

Ing. Zuzana Malovcová Seidl

 

 


 

 

25. 09. 2020

Otázka: Projekt na ulici Vážskej - odpady

"Dobrý deň. Chcem sa vyjadriť k projektu na Vážskej ulici. Dostal som do schránky obálku, v ktorej boli uvedené množstvá komunálneho odpadu, ktoré som mal vyprodukovať. Nesúhlasím s nimi. Preberiem to po jednotlivých položkách. Komunálu som mal vyprodukovať 157,5 kg, čo je na jeden zber 17,5 kg. Neviem, čo by som tam také ťažké dával. Podľa mňa mám v nádobe tak 10 kg odpadu. Celkové množstvo sa u mňa bude pohybovať na úrovni 100 kg maximum. Odovzdal som štyri vrecia plastov, že by to bolo len 7 kg? Pri skle je uvedená nula, pritom kontajner na sklo mám pod nosom, tak sklo končí tam a preto sa o nule nedá hovoriť. Tiež kovov bolo asi viac, nikto to neváži, zberný dvor je dlhodobo uzatvorený. Položku vkm neviem posúdiť, lebo neviem, čo znamená. Potraviny nevyhadzujem žiadne, suchý chlieb a pečivo dávam dcére pre sliepky, rastlinné zvyšky do kompostéra a jamy, ktorú mám vykopanú na konci záhrady. Podľa môjho názoru podiel komunálu u mňa bude výrazne nižší, ako 14,63 % uvádzaných v grafe. Dal som si záväzok, že odvážim vrece plné plastov, tiež odvážim sáčok s komunálom. Podľa mňa produkujem veľmi málo komunálu, na výrobu šumivých nápojov používam sodastream, plechovice odovzdávam všetky, plastové obaly z mliečnych výrobkov končia komplet všetky v plastoch. Skutočne neviem, kde by som nabral tých 157,5 kg komunálneho odpadu. Podľa mňa bez skutočného váženia ten projekt nemá zmysel."

 

Marián Petrík

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, ide o skúšobný projekt a ako pri väčšine takýchto projektov aj tu sa vychádza z priemernej váhy nádob/vriec. Pri skle máte uvedenú nulu nakoľko sa počítali množstvá odovzdaných odpadov na zbernom dvore a počty vriec pri zbere plastov. Z dôvodu zatvoreného zberného dvora sa mnohým obyvateľom z Vašej ulice stratila možnosť adresne odovzdať a odvážiť druhy odpadu, ktoré boli naučení nosiť na zberný dvor. Ide však zatiaľ len o informatívny výpočet. Len na doplnenie, VKM - inak povedané tetrapaky, sú obaly z mlieka, džúsov a pod."

 

Mgr. Lenka Kalúsová, pracovníčka obecného úradu

 

 


 

 

18. 09. 2020

Otázka: Chýbajúca voda v potoku

"Dobrý deň, vedenie obce. Prednedávnom som sa pýtal, prečo netečie voda v Kucharovom (Slatinskom) potoku, ktorý preteká cez našu obec. Odpoveď ste doteraz nezverejnili (neviem, prečo to trvá tak dlho v dnešnej digitálnej dobe). No všimol som si, že krátko na to, už voda v potoku bola. Posledné dni ale znova badať vyschnuté koryto. Taktiež sa nedá nevšimnúť, ako ste si pri svojej novostavbe vykožovali koryto tohto potoka. Mýlim sa, že toto je dôvoď, prečo voda netečie v koryte? Potok roky slúžil obyvateľom tejto ulice na polievanie a iný úžitok. Dnes je potok zanedbaný, zarastený. Neuväzujete o oprave koryta v celom úseku? Stavadlo v Hloži je plné vody. Ďakujem za zverejnenie a odpoveď."

 

obyvatelia Kollárovej ulice

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, obyvatelia Kollárovej ulice, ospravedlňujem sa, ak som dostal od Vás e-mail a neodpovedal som. Snažím sa odpovedať na všetky otázky bez ohľadu na to, či sú príjemné alebo nepríjemné. Myslím si, že je dôležité si veci vydiskutovať. Ak aj budeme mať na ne iný názor, je možné, že sa v budúcnosti na danú vec pozrieme aj "inými očami" a budeme ju vidieť v inom svetle. Každopádne, pozrel som sa na posledný email týkajúci sa stavu vodných tokov a ten prišiel na anonymný formulár 29. 8. 2020. Odpoveď bola nahodená 4. 9. 2020 na web naším adminom. Otázka (alebo email) je však anonymná, pýtajúci sa alebo pýtajúca sa nevpísali meno a preto môžem len hádať, či to bol, alebo nebol email od Vás. Odpovede sa nachádzajú na linku https://www.ladce.sk/otazky-a-odpovede/.

 

 

Voda v Kucharovom potoku nerobí problém len tento rok. V histórii mojich odpovedí si môžete nájsť množstvo sťažností na nedostatok vody, ktorá (ne)prichádza z Beluše, resp. z Podhoria. Áno, niekedy bolo problémom stavadlo v Hloži, no boli aj prípady, keď sa naozaj nízky prítok vody odzrkadlil na vyschnutom koryte nášho potoka.

 

 

Nízka hladina potoka je u nás už skoro mesiac. Len s krátkymi prestávkami, kedy zapršalo, je hladina v našom potoku zúfalá. Na moju žiadosť a otázku, čo je s potokom, mi starosta susednej obce Beluša odpovedal, že si uvedomujú problém s vodou v Slatinskom potoku. Problém vraj je v časti Belušské Slatiny, kde vybudoval bobor 3 hrádze a zadržiava nimi vodu. Obec Beluša písala žiadosť na MŽP SR o povolenie odstránenia hrádzí a premiestnenie bobra na povodie Váhu. Dostali zamietavé stanovisko, pretože bobor je zákonom chránený a je povinnosťou obce nevyrušovať ho v hniezdení a v jeho prirodzenom prostredí.

 

 

Potok je majetkom Vodohospodárskeho podniku, no využívať ho chceme všetci (napríklad na „lacné“ získanie vody na polievanie našich záhrad). No čakáme, čo pre nás kto urobí, aby sme si mohli v pokoji a v čo najväčšom pohodlí nabrať vodu, ktorá už dnes nie je samozrejmosťou. Prepáčte, poznámky o tom, ako som si nechal vykožovať koryto potoka pri svojej novostavbe ma trochu urazili. Snáď chcete tvrdiť, že to má priamy súvis s tým, že v koryte je málo vody? Áno, dal som si opraviť oporný múr pred domom, ktorý staviam v tejto časti obce. No bolo to na moje náklady. Kúpil som materiál, zaplatil majstra a časť prác sme si urobili svojpomocne. Mne záleží na tom, kde budem žiť ja alebo moja rodina. Preto sa snažím pre to niečo urobiť a starať sa o svoje (naše, aj Vaše) okolie. Potok pred stavbou som si v priebehu 3 rokov vyčistil 2 krát. Prejdite sa niekedy po obci a všimnite si, koľko ľudí sa stará o svoje okolie. Všimnite si, koľko našich občanov si pokosí trávu pred plotom, či na druhej strane cesty, pozametá časť obecného chodníka alebo vyčistí kúsok potoka pred vlastným domom. Nie je ich veľa. Bohužiaľ, dnes sú takýto ľudia častokrát ostatným na smiech. No pre mňa sú príkladom a dúfam, že ich bude stále viac. Naša obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby si dokázala objednať takéto služby a nechceme zvyšovať dane, aby sme zamestnali toľko ľudí, koľko by bolo potrebných na to, aby každý týždeň pozametali celú obec. Naši ľudia kosia, zametajú, robia "smetiarov", ale aj tak stále na nás (či nich) ukazujete prstami a nadávate, že sa neodpratalo alebo neurobilo niečo, čo by pri dobrej vôli mohol urobiť ktokoľvek z obce.

 

 

Rád by som sa vrátil aj k vete, ktorú od Vás citujem: „Potok roky slúžil obyvateľom tejto ulice na polievanie a iný úžitok.“ Chcem sa však spýtať: napísať na obec, že v tomto smere nekoná a nerieši situáciu, je to jediné čo chcete naozaj preto, aby sa minulé časy vrátili spraviť? Túto otázku som akosi nepochopil. Má byť takto sformulovaná? Ak by ste sa začítali do otázok a odpovedí na našej obecnej stránke, videli by ste, že stavy vodných tokov riešime každý rok niekoľkokrát a že v odpovediach občanom uvádzam aj fakty, ako sa snažíme situáciu napraviť. No jedno si myslím stále, ak chceme, aby nám veci, ktoré boli v minulosti vybudované a slúžili dobre, slúžili aj naďalej, musíme každý priložiť ruku k dielu. Pretože nikto za nás nič robiť nebude. Aj napriek digitálnej dobe, ktorú spomínate a ktorá je dnes synonymom sociálnych sietí, na ktorých sa však často šíria polopravdy, konštrukcie, alebo i lži. No i tak ďakujem za otázku a záujem o stav koryta tohto vodného toku."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

08. 09. 2020

Otázky: Kedy sa otvorí zberný dvor a kam majú ľudia nosiť odpady

„Dobrý deň, staré molitanové podsedáky na stoličky sa dajú niekde teraz vyhodiť, alebo treba čakať keď sa otvorí zberný dvor? A ešte by som sa chcela opýtať do ktorej nádoby patria kovové obaly zo sprejov ktoré sú pod tlakom? Ďakujem.“

 

Katka Mareková, Facebook Obec Ladce

 

 

 

„Neviem, ako inde, ale na ulicu pri lekárni sa asi zabudlo...“

 

Jaro Melicher, Facebook Obec Ladce

 

 

 

„Dobrý deň, prosím Vás o info kedy je predpokladaný termín otvorenia ZD? Ako chcete zabezpečiť vývoz väčšieho množstva iného druhu odpadu? Plasty, papier a kov. obaly nie sú jediný druh odpadov, ktorého sa občan potrebuje zbaviť (oblečenie, nábytok, väčší kov) Neuvažuje sa o dočasnom mieste zberu počas trvania rekonštrukcie? Ďakujem za bližšie informácie.“

 

Maroš Patrnčiak, Facebook Obec Ladce

 

 

 

„Dobrý deň. Prosím Vás ako to vyzerá s tým zberným dvorom? Ďakujem.“

 

Tomáš Makas, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, k jednotlivým otázkam ohľadom zberného dvora odpoviem v jednej odpovedi. Našim cieľom je zberný dvor otvoriť čo najskôr. Uvedomujeme si, že v našich domácnostiach je množstvo odpadov a je potrebné ich niekde uložiť. Dostávame množstvo otázok na termín otvorenia zberného dvora, ako aj na uloženie odpadu rôzneho druhu a množstva. Dúfal som, že do konca augusta by sme dokázali vytvoriť plochu, kam by sme ukladali odpady z domácností, ktoré by ste nám mohli (aspoň) v sobotu priviezť. Vzhľadom na potrebu posunutia cestnej váhy a procesu schvaľovania daného posunu na agentúre, ktorá to celé financuje, sme tento termín nestihli.

 

 

Robíme však všetko preto, aby zrekonštruovaný zberný dvor dokázal „prijať“ toľko odpadu, ktoré naši občania vytriedia a privezú. Musíme preto vytvoriť úložné plochy a prístrešky pre všetky druhy odpadov, ktoré môžeme vyzbierať od našich občanov. Nechceme však vytvárať nejaké „dočasné“ úložiská odpadov v obci a preto robíme mimoriadne zvozy jednotlivých komodít. Deň mimoriadneho zvozu a komodity sú zverejnené na web stránke obce, facebook stránke obce a je vyhlásená aj relácia v miestnom rozhlase.

 

 

K otázkam, ktoré ste poslali na obec aspoň takto v „skratke“. Nádoby zo starých, prázdnych sprejov je možné vhodiť do nádob pre kovové obaly, molitan do vreciek na plienky, použiteľné detské oblečenie je možné priniesť na Burzu šatstva do DK, ktorú organizuje pani Guzoň z MC Mimčo. Koná sa tam aj zbierka posteľnej bielizne, takže ak máte doma tieto veci a chcete ich darovať, môžete tak urobiť počas burzy. Nepoužiteľné oblečenie dajte do vriec a potom mi mailom dajte správu, kedy a kde by sme mohli preň prísť. Nábytok však nevieme momentálne uložiť. Ten budete musieť zatiaľ rozobrať a tak uschovať až do doby, kým neotvoríme zberný dvor.

 

 

Ak sa zabudlo na ulicu pri lekárni, tak to ma mrzí, ale asi to bolo v dôsledku množstva odpadov, ktoré naši pracovníci počas mimoriadneho zberu pozbierali. Bolo toho naozaj dosť. Samozrejme, ak je potrebné niečo prísť vziať, dajte mi vedieť, či by mohli v stredu v poobedňajších hodinách prísť pre vaše vrecia s odpadom."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

07. 09. 2020

Otázka: Optika v Ladcoch

„Nedá mi reagovať na odpoveď p. starostu ohľadom optiky v Ladcoch cca dva mesiace dozadu: "Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že vybudovať optickú sieť v našej obci je súkromný investičný zámer spoločnosti Telekom, nemám vedomosť v akom stave je stavebné povolenie, resp. samotný harmonogram výstavby optickej siete." A cca 4 mesiace dozadu: "Všetky povolenia v podstate už sú vybavené, ďalšie kroky budú závisieť od financií Telekomu. No verte mi, ja nemôžem prikázať súkromnej spoločnosti, kde má optiku dať a kde nie." a otázka je, kedy teda Ladce a kde? Vidíme, že susedná obec už začala a popri plotoch vytŕčajú optické prípojky, môžeme sa začať tešiť, že niečo podobné uvidíme aj popri našich plotoch?“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, stále tvrdím, že je to súkromná investícia a všetko závisí iba od investora. No v súčasnej dobe už bola podaná žiadosť na rozkopávkové povolenie v časti Tunežice. Je predpoklad, že práce na budovaní optickej siete v Tunežiciach začnú už od pondelka 7. 9. 2020. Začiatok prác však bude závisieť aj od pripravenosti dodávateľskej firmy a jej harmonogramu prác. Kedy sa dostanú aj do Ladiec nemám vedomosť. Realizáciu optickej siete v Ladcoch by mala robiť druhá firma a tá si žiadosť na rozkopávkové povolenie ešte nedala. Preto termín začatia prác neviem. Neviem, či som Vás uspokojil svojou odpoveďou. Vzhľadom k tomu, že v najbližších dňoch bude "optika" už v Tunežiciach, je predpoklad, že do konca roka by mohla byť aj v Ladcoch.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

07. 09. 2020

Otázka: Separovanie odpadu v Ladcoch

„Dobrý deň, vo Vašej obci prestavujeme nehnuteľnosť, na srdci nám pri tom všetkom leží ale aj odpadové hospodárstvo a teraz keď je zavretý zberný dvor je to pre nás ťažšie skladovať niektoré veci. Ako máme napríklad separovať prázdne fľaše z pur peny – predpokladám, že nepatria medzi kovové obaly, ale skôr medzi nebezpečný odpad? A môžeme hodiť medzi plasty kúsky polystyrénu? A čo taká sklovláknitá sieťka, ktorá sa používa na sieťkovanie keď sa robia omietky? Nie je toho až tak veľa (3-4 vrecká), zatiaľ to skladujeme. Len mi prosím dajte vedieť, či čakať alebo sa niečo z toho môže vyložiť aj pri mimoriadnych zberoch, ďakujem.

 

Čária Černušková, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, pani Černušková, je mi ľúto, ale náš zberný dvor bude (pravdepodobne) do konca septembra zavretý. Moja odpoveď však bude zaujímať asi aj tých, ktorí teraz stavajú alebo prestavujú svoju nehnuteľnosť. Treba si pozorne prečítať stavebné povolenie. V ňom máte napísané, že pri kolaudácii budete potrebovať potvrdenie o odovzdaní jednotlivých zložiek odpadov. Toto potvrdenie bude vyžadovať Okresný úrad životného prostredia a bez tohto dokladu NEDOSTANETE doklad o kolaudácii! To je dôležité si uvedomiť. Preto každý, kto stavia, by sa mal dohodnúť s firmou, ktorá pre neho pracuje, aby po skončení prác si odviezla svoj odpad a následne vám dala potvrdenie o uložení odpadu. Ak si práce robíte svojpomocne, bolo by dobré si vždy pri odovzdaní vecí na zbernom dvore urobiť o tom záznam, ktorý vám podpíše pracovník zberného dvora. Pretože aj obec vám môže dať potvrdenie o uložení odpadov, ale musí mať o danej veci vedomosť. Takýto záznam bude dôkaz toho, že ste odpady zo stavby priniesli k nám na zberný dvor.

 

 

Čo sa týka jednotlivých zložiek, ktoré ste popísali vo vašom emaile, tak fľaše z PUR peny sa môžu uložiť medzi kovové obaly. Mali by ste z nich odstrániť všetky plastové časti (okrem ventila, ten nejde zdemontovať). Zvyšky polystyrénu by Vám mal/mohol zobrať výrobca a dodávateľ polystyrénu. Treba ho dať do vreca. Nemal by byť znečistený maltou. Ak vám ho dodávateľ odmietne vziať, prineste ho po otvorení k nám na zberný dvor a my vám ho zoberieme. Sieťku zatiaľ uskladnite zvlášť a keď budete mať plné vrece, ozvite sa mi a dohodneme sa čo s tým ďalej. Ďalej ste nespomenula vedrá s rôznymi maltami alebo stierkami. Tie v podstate sú plastové obaly. Ale pozor! Nesmú byť znečistené maltou. V tom prípade nám ich zberná spoločnosť nezoberie ako plast."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

05. 09. 2020

Otázka: Reakcia k ukradnutému oploteniu na ihrisku v Tunežiciach

„Pokiaľ viem, už po ukradnutí 3 kusov sa mohlo rozmýšľať o fotobunke (viem, že to aj pán J. Melicher a viacero ľudí navrhli), alebo privariť jednotlivé úchytky. Asi by to bolo lacnejšie. To oplotenie bolo jednoducho tak spravené (doslova nachystané) pre zlodejov. Čaká sa, dokiaľ to ukradnú všetko. Potom nestonajte, že nie sú peniaze, poznáte ľudí, nesnažili ste sa tomu zabrániť a vždy na to doplatia ostatní občania.“

 

Dana Letková

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, pani Letková. Chceli sme oplotiť detské ihrisko podobne, ako sme oplotili aj materskú škôlku. Že to niekto ukradol? Prečo viníte mňa, alebo nás? Takýto druh oplotenia má štandardné úchyty jednotlivých dielcov k stĺpikom. Privariť by znamenalo poškodenie plastovej ochrany a tým skorodovanie a zničenie oplotenia. Je mi veľmi ľúto, že medzi nami žijú ľudia, ktorí neváhajú ukradnúť alebo zničiť hodnoty, ktoré budujeme pre nás všetkých. Bohužiaľ, takýto ľudia boli, sú, a aj budú. Aby sa takéto veci nestávali, mali by sme sa dívať okolo seba a aj sami strážiť veci, ktoré boli vybudované pre nás všetkých. No dnes chce mať každý "pokoj" a radšej potom "niekde" napíše: Ste neschopní! Ani ten plot nedokážete ustrážiť! ... Čo k tomu viac dodať? Nabudúce budeme múdrejší a musíme sa podľa toho zariadiť.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

04. 09. 2020

Otázka: stav vodných tokov v obci

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať na stav Kucharovho (Slatinského) potoka. Znova v ňom netečie voda. Bol som sa pozrieť na stavadlo v Hloži a tam je vody dosť. Trápi ma aj zanedbaný stav na Kollárovej ulici. Koryto je zanesené, zarastené, plné bahna. Plánuje sa jeho vyčistenie? Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, súhlasím s Vami, že stav vodných tokov v našej obci nie je dobrý. V minulosti sme vodný toky čistili my spolu s mechanizmami, ktoré nám poskytla Považská cementáreň. Tento rok, po dlhých "bojoch", sa nám podarilo, aby Slovenský vodohospodársky podnik sám začal čistiť vodné toky, ktoré prechádzajú našou obcou, a ktoré sú v jeho správe. Začali Lúčkovským potokom. Vyčistili časť potoka za Považskou cementárňou a odišli preč (vraj musia riešiť povodňovú situáciu na Kysuciach). No dohodli sme sa, že do konca tohto kalendárneho roka ešte prídu a budú pokračovať s čistením. Čo sa týka Kucharovho potoka, tak to riešime už niekoľko rokov. Administrátorom našich stránok posielam na zverejnenie aj komunikáciu medzi obcou a SVP, takže si môžete prečítať ich vyjadrenie. Ak môžem byť trochu zlý, tak podľa mňa nejakú tú vinu na súčasnom stave potoka majú aj na naši občania, ktorí keď potok využívali na polievanie svojich záhradiek, tak sa snažili udržiavať potok čistý. Dnes, keď už stav vody v potoku nie je taký vysoký a nedá sa z neho čerpať voda, nechávajú potok zanedbaný. Ale to je už na inú debatu..."

 

Dokumenty:

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

18. 08. 2020

Otázka: Presunutie kompostérov

"Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by ste mohli presunúť tie kompostéry čo sú na ihrisku tesne pri našom plote na Záhradnej 143, mame tu vedľa toho pozemok a viete, nie je to tu dobre umiestnené, je tu z toho smrad na nevydržanie, bordel, práši sa z toho, a množstvo múch, preto sa chcem opýtať či by ste to mohli presunúť. Ďakujem za vybavenie."

 

Filip Áčko

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň pán Áčko, pokúsime sa ich presunúť na iné miesto. Nebude to však hneď. Potrebujem si prekonzultovať pozíciu kompostérov s hospodárom ihriska. Aj keď neviem prečo je tam zápach. Osobne som okolo nich prešiel a skontroloval som ich obsah. Je v nich na dne buď trochu trávy alebo suchá tráva. Pretože pokosenú trávu po 1 - 2 dňoch odvážame mimo tejto plochy traktorom. Zápach tam dnes nebol. Aj keď netvrdím, že v prípade "nepriaznivého" vetra k Vám nejaký zápach nemôže zaviať. Váš kompostér, ktorý stojí tiež neďaleko, Vám problém nerobí?"

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 08. 2020

Otázka: Oplotenie na ihrisku v Tunežiciach

"Dobrý deň. V Tunežiciach na detskom ihrisku chýba 10 ks plotu."

 

Zuzana Kušnierová, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

"Ďakujem, pani Kušnierová, za informáciu. Áno, bohužiaľ, z oplotenia detského ihriska zmizlo nie 10, ale 12 ks plotových dielcov. Čo k tomu dodať? Nikto nič nevidel a nikto nič nepočul. Z cudzieho krv netečie a obec má asi dosť peňazí na to, aby kúpila nový plot..."

 

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 08. 2020

Otázka: Obecný rozhlas v Ladcoch

"Pán starosta, to na obecnom úrade nepracuje jeden normálny človek, ktorý by pochopil, že ľudia pracujúci na zmeny majú právo sa vyspať? Vyhlasovať, že na tržnici predávajú ......, a za tým ešte akože skúška obecného rozhlasu? To pani Šedíková a iní ktorí vyhlasujú správy nemôžu počúvať tie poondiate ľudovky doma? Vaše konanie hraničí s nepochopením základného princípu kľudného spolunažívania, a síce, nerob druhému to, čo by tebe samotnému vadilo, keby si bol na jeho mieste. Vaše zvolenie za starostu bol teda veľký omyl."

 

S pozdravom, Váš sklamaný volič

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, vážený sklamaný občan! Ak máte taký problém s miestnym rozhlasom, oslovte "svojho" poslanca z časti, v ktorej bývate a informujte ho o tom, že si želáte, aby v danej časti bol rozhlas zdemontovaný. Podporte svoj návrh podpismi obyvateľov v danej lokalite (ak bytovky, tak obyvateľov bytovky alebo správcu/ správcov daných bytoviek - ak rodinné domy, tak obyvateľov z ulice) a poslanec to takto prednesie na zastupiteľstve a môže byť problém vyriešený. Ale nechcime, aby sa väčšina prispôsobovala menšine. To, že Vám nevyhovuje vyhlasovanie miestneho rozhlasu, môže naopak ostatným vyhovovať a sú radi informovaní takýmto spôsobom.

 

 

Naša obec bola posledných 130 rokov robotníckou dedinou, ktorá "vyrástla" vďaka cementárni. Tu sa pracovalo a bude pracovať vždy na zmeny. Niektorí ľudia tak budú (chcieť) spať vždy, keď iní majú deň a potrebujú si doma upratať alebo niečo "majstrovať". Naši poslanci v minulosti odmietli zasielanie SMS správ ako alternatívu k miestnemu rozhlasu, pretože mnohí, hlavne starí občania, sú zvyknutí na miestny rozhlas a mobilné telefóny ich obťažujú. Preto obec používa miestny rozhlas a na upozornenie občanov, že sa ide niečo oznamovať, púšťame nielen ľudovú hudbu, ale aj iné hudobné žánre s ohľadom na vec, ktorá sa ide vyhlasovať.

 

 

Prepáčte, ale nepáči sa mi Váš slovník a poukazuje to na mnohé veci Vášho charakteru. Vyjadrenie, že ľutujete, že som bol zvolený za starostu ma netrápi. O 2 roky môžete vyjadriť svoj názor a podporiť svojho kandidáta. Ale nepáči sa mi, že sa vyjadrujete hanlivo o pracovníkoch obecného úradu. Neviem, prečo tak robíte... Všetci spoločne pracujeme na tom, aby sme našim občanom pomáhali, informovali ich a robili pre nich dobrú službu. Samozrejme, nie vždy sa nám to podarí na 100 %, ale keď nás na to občania upozornia, poučíme sa a potom sa to snažíme robiť lepšie. Preto mi verte, pracujú tu rozumní a vzdelaní ľudia.

 

 

Neviem koľko rokov v našej obci žijete Vy. Ja tu žijem takmer 50 rokov. Počas tejto doby okrem miestneho rozhlasu, ktorý oznamuje miestnym občanom, čo sa deje alebo udeje v našej obci, znela siréna o 5:25 hod., o 6:00 hod. a tuším aj o 14:00 hod. V tom čase budila zamestnancov do práce alebo oznamovala začiatok zmeny. Samozrejme, našiel sa niekto, komu to vadilo, tak Považská cementáreň túto sirénu zrušila. Bola to tradícia spätá s našou obcou po dlhé roky, ale tento zvyk sa zrušil a my sme si zvykli. Na druhej strane, žijeme na dedine a ešte v niektorých dvoroch chovajú hydinu. Tiež sa sem-tam stane, že majú aj kohúta a ten, keď ráno vstane, začne kikiríkať. Máme dať príkaz, aby ich občania pozabíjali alebo prestali? Preboha, prečo nám všetko tradičné vadí?! Prečo svoje osobné požiadavky kladieme nad všetko ostatné?!

 

 

Bohužiaľ, toto je obraz o našej spoločnosti. Je mi veľmi ľúto, že sa z našich občanov vytráca ľudskosť , spolupatričnosť a tzv. človečenstvo. Hlavne v tejto dobe som očakával, že sa opäť "naštartujú" vzťahy známe z minulosti. Z doby, kedy sa na bytovkách spoločne starali nielen o svoje vchody, ale aj o okolie svojej bytovky a po práci si spoločne v chládku dali pivko. V zime pripravovali pre svoje deti klziská a stavali snehuliakov... Prajem nám všetkým, aby sme to mohli ešte raz všetci zažiť."

 

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

16. 07. 2020

Otázka: Akcie na Kríži Butkov

 

"Pekný deň, ako sú na tom akcie na kríži – stále a všade počúvame, ako sa akcie rušia lebo je obmedzený počet účastníkov, a sú nastavení nejaké hygienické pravidlá. Na kríži sa však stále niečo deje vo veľkom a preto by ma zaujímalo, či tieto akcie majú nejaké povolenie, respektíve či obed vie o ich konaní a je to ošetrené po všetkých stránkach. Je možné nejako vidieť verejne aj to, či im akciu úrady schválili, alebo si konajú na vlastnú zodpovednosť? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň. Obec nemá právo ani povinnosť vystavovať nejaké povolenie fyzickej alebo právnickej osobe pri uskutočňovaní akcií takéhoto typu na súkromnom pozemku danej osoby. Každý organizátor si musí zvážiť svoje možnosti a schopnosti, či svojou činnosťou a hlavne organizáciou celého podujatia zvládne splniť požiadavky Úradu verejného zdravotníctva SR na hygienické podmienky kladené na takéto podujatie. Naša kultúrna komisia aj z tohto dôvodu zrušila Dni obce Ladce v rozsahu ako bolo plánované, ale ponechali sme v pláne (zatiaľ) výstavu fotografii Martina Habánka v priestoroch Domu kultúry v Ladcoch. Samozrejme s reguláciou počtu návštevníkov a s dodržaním hygienických pravidiel, ktoré sa v týchto dňoch opäť sprísňujú."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

08. 07. 2020

Otázka: Optika v Ladcoch

"Dobrý deň, pán starosta, máte nejaké nové informácie ohľadne budovania optickej siete v Ladcoch, na ktorú sa robil prieskum záujmu o pripojenie pár rokov dozadu? Dá sa niekde dohľadať či sa to bude realizovať, a ak áno, tak v akom časovom horizonte, alebo sa čaká na niekoho rozhodnutie?"

 

Martin

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že vybudovať optickú sieť v našej obci je súkromný investičný zámer spoločnosti Telekom, nemám vedomosť v akom stave je stavebné povolenie, resp. samotný harmonogram výstavby optickej siete."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

01. 06. 2020

Otázka: Výrub v Horných Ladcoch

"Pred niekoľkými dňami bola v Horných Ladcoch, v lese, na parcelách 2018 a 2019 nad rodinnými domami stavebným strojom vybuldozérovaná cesta. Bol tak odstránený lesný porast na pomerne veľkej ploche a po stroji ostali aj poškodené okolité stromy. Prosím obec Ladce o vyjadrenie k danej situácii a vysvetlenie, o čo na týchto parcelách ide."

 

S pozdravom, Barbora Kyselová

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pani Kyselová, som veľmi rád, že patríte k mnohým, ktorí napriek tomu, že sa odsťahovali, majú záujem informovať sa o dianie v obci. Asi táto veta vyznela ironicky, pretože podľa niektorých je práve Váš príspevok nie práve ten, ktorým by sa mal predstaviteľ mesta alebo obce pýšiť. Napriek tomu som rád, že sa táto v posledné dni pretriasaná a Hornoladčanov traumatizovaná téma dostane von. Snáď sa napriek (očakávanej) búrlivej diskusii veci vyjasnia a život sa vráti do „normálu“. Bohužiaľ, objasnenie celého problému sa nedá vyjadriť len pár vetami a preto prikladám aj pár obrázkov, ktoré budú pomôckou nielen pre Vás, ale aj pre tých, ktorí majú záujem o dianie v obci. Zároveň sa objasnia aj nepresnosti vo Vašom príspevku. Napriek tomu, že ste si dali námahu nájsť čísla parciel, uviedli ste, že nad domami je les a bol poškodený lesný porast. Ako dôkaz pripájam obrázok z katastrálnej mapy a na nej je jasne napísané, že to nie je lesný pozemok, ale trvalý trávnatý porast. Áno, sú tam náletové dreviny, ktoré po rokoch bez údržby vyrástli, ale väčšia časť je pokrytá kríkmi, ktoré sme zrovnali, aby sme mohli s technikou urobiť v danej lokalite geologický prieskum. Žiadny výrub sme nerobili. Geologický prieskum sme dali urobiť z dôvodu, aby sme poznali podložie, ktoré je v danej lokalite a prípadne v budúcnosti vedeli urobiť vodozádržné opatrenia. Bez týchto poznatkov je dosť komplikované riešiť nejaké projekčné práce."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

01. 06. 2020

Otázky: Rozkopávky v obci Ladce

"Dobrý deň, prosím, kto plánuje rozkopávky ciest, ktoré sa teraz realizujú v Ladcoch? Rozkopať všetko rad radom to je čo za nápad? Ďakujem."

 

Katka Mareková

 

 

 

"Dobrý deň, prečo sme o rozkopávkach neboli informovaní cestou webu alebo Facebooku?"

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

Dobrý deň! Opravy miestnych komunikácií a cesty 1. triedy boli v pláne 3 mesiace. Otázka bola kedy a v akom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že Považská vodárenská spoločnosť a spoločnosť Váhostav sa museli dohodnúť na oprave komunikácií, nemali sme o prácach bližšie informácie. My sme požadovali opravu cesty 1. triedy v polovičnom profile a na miestnych komunikáciách sme potrebovali poznať výmeru “fľakov” a prediskutovať najvhodnejšie riešenie opravy našich miestnych komunikácií. No postavili nás do situácie, kedy nebolo moc na premýšľanie. Objavili sa a začali s frézovaním asfaltu. “Hasili” sme aspoň (ne)kvalitu, ale aj tak, komunikácia s nimi je poviem to na rovinu hrozná. Tak uvidíme, ako sa budú k tomu stavať pri preberaní prác a potrebe nášho podpisu. Mal som o všetkom inú predstavu. Chcel som urobiť celý profil nejakej ulice, ktorá je po rôznych výkopových prácach a následnom zaasfaltovaní vykopanej ryhy. Dostali sme sa k číslu cca 500 m2. Tak som dal urobiť aspoň časť ulice Ľ. Štúra.

 

 

K otázke pani Marekovej: nie som síce stavbár, ale aj vzhľadom k tomu, že sme už realizovali pár opráv komunikácií viem, že asfaltovanie musí prebiehať kontinuálne. Preto sa musí všetko pripraviť a na základe rozlohy objednať asfalt a ten sa zase musí rýchlo spracovávať. Strojný čas je veľmi drahý a je potrebné eliminovať strojné prestoje. Preto sa to takto robí. Samozrejme, je to aj otázka, či by nemohlo byť všetko lepšie označené, či by nemohla byť lepšie zorganizovaná doprava pri asfaltovaní a aj kvalita odvedenej práce. To budeme však riešiť pri preberaní prác.

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

15. 05. 2020

Otázka: Hojdačka

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať ohľadom detského ihriska. Všimol som si, že tam chýba jedna húpačka. Keď ich tam dávali boli dve. Zaujímalo by ma, či ste jednu schovali vy, alebo sa niekomu ľúbila a zobral si ju pre seba do záhrady? Ďakujem za odpoveď. "

 

Váš občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, o húpačke vieme. Dali sme ju zdemontovať/vymeniť dodávateľovi a na miesto nej bude sedadlo s operadlom pre menšie deti. Takto sa budú môcť na húpačke hrať deti rôznych vekových kategórií."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

12. 05. 2020

Otázka: Snímanie kódov na odpadkových vreciach

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať na systém kontroly a evidencie naplnenosti smetných nádob na Vážskej ulici. Včera som si nevšimol, že by niekto niečo evidoval. Ak by tomu malo byť tak pri každom vývoze, tak celý projekt by nemal žiaden zmysel. Ďakujem."

 

Marián Petrík

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Petrík. Je možné, že ste si nevšimli, že náš pracovník išiel pred zbernou spoločnosťou a snímal QR kódy na nádobách ako aj na vreciach s plastmi. Samozrejme, nešiel tesne pred nimi, ale išiel ráno, s vierou, že obyvatelia na Vážskej ulici vyložili svoje nádoby aj označené vrecia s QR kódom pred bránu. Zberná spoločnosť zatiaľ s načítavaním a evidenciou odpadu nič nemá. Vaša ulica je skúška fungovania systému a jeho doladenia. Až keď bude všetko fungovať tak ako má, potom budeme jednať so zbernou spoločnosťou o snímaní kódov. Ale aj tak som rád, že si všímate a zaujímate sa o odpadové hospodárstvo v našej obci. Ďakujem."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Cintorín v Ladcoch

„Dobrý deň, pán starosta. Môj pozemok susedí s veľkou časťou Ladeckého cintorína, ktorého oplotenie je v katastrofálnom stave už niekoľko rokov, ak nie desaťročí. Nakláňajúce sa betónové stĺpy sú hrozbou najmä pre deti. Tento plot nezabezpečuje súkromie ani mne, ani pozostalým, ktorí chodia na cintorín, a taktiež cezeň preletujú časti ozdôb, prípadne mi cez pletivo prehadzujú odpad kamenári, ktorí tam pracujú. V budúcnosti by som chcel na svojom pozemku na strane susediacej s cintorínom vysadiť zeleň, a dosť ma desí predstava, že pri rekonštrukcii plotu dôjde k jej poškodeniu, resp. zničeniu. Chcel by som sa spýtať:

 

  1. Kedy má obec na pláne rekonštrukciu plotu na cintoríne?
  2. Aké kroky môžem podniknúť ja, aby som túto rekonštrukciu urýchlil?

Ďakujem."

 

 

 

 

Ing. Tomáš Luliak

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Ing. Luliak, súhlasím s Vami, že oplotenie cintorína je v zlom stave, ale oplotenie tam nie je na to, aby zabezpečovalo súkromie pre pozostalých. Oplotenie sa vybudovalo pri výstavbe cintorína a do dnešných dní sa s ním nič neurobilo. Samozrejme, mrzí ma, že sa nájdu ľudia, ktorí prehadzujú cez plot odpad na Váš pozemok, ale to sa môže stať aj vtedy, keď by stĺpy boli rovné. Závisí to od ľudí, ktorí navštevujú cintorín a tých je ťažko prevychovať. Snáď raz pochopia, že nielen ich pozemky by mali byť čisté, ale aj verejné priestranstvá, resp. pozemky iných vlastníkov.

 

 

Aby som však odpovedal na Vaše otázky, tak obec si dala vypracovať projektovú dokumentáciu na opravu oplotenia ako aj na ostatné úpravy cintorína, no termín dodania dokumentácie by mal byť až koniec mája 2020. To však nemení nič na fakte, že v tomto roku, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu‚ sa bude musieť obec uskromniť a niektoré už aj v rozpočte schválené veci prehodnotiť a nezrealizovať. Preto by bolo odo mňa nezodpovedné povedať, že sa to na konci roka dá do rozpočtu a budúci rok sa to zrealizuje. Naozaj musíme počkať, aký veľký výpadok financií bude a čo to spôsobí nielen v tomto roku, ale aj v budúcnosti.

 

 

Ak by ste chceli urýchliť rekonštrukciu danej časti oplotenia, môžete darovať obci finančný príspevok na realizáciu opravy danej časti oplotenia alebo samotnú opravu zrealizovať sám (so súhlasom vlastníka a jeho požiadaviek) na Vaše náklady a vtedy bude plot opravený najrýchlejšie. Inak budete musieť počkať na schválenie daného zámeru obecným zastupiteľstvom."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Odpad po rekonštrukcii pomníka

"Dobrý deň, pán starosta. Nedávno sa mi stalo, že mi pri rekonštrukčných prácach na pomníku na miestnom cintoríne miestna kamenárska firma, ktorej konateľom je p. Bialoň Anton prehodila cez plot na môj pozemok stavebný odpad a kamene. Pán Bialoň na moje upozornenie reagoval totálne arogantne a vulgárne s tým, že šak to nič nie je, že on to odpratávať nebude. Dnes som tento odpad spratával sám...

 

Chcel by som sa spýtať:

  1. Kto má na OÚ na starosti riešenie takýchto situácii? (poprosím aj tel. kontakt)
  2. Kto, a podľa čoho stanovuje výšku pokuty pre potrestanie vinníka v podobných situáciách?
  3. Ako OÚ rieši nezaplatenie pokuty, resp. ignoráciu akýchkoľvek upozornení?"

 

Ing. Tomáš Luliak

 

 

 

Odpoveď:

"Vážený pán Ing. Luliak. V prípade podania sťažnosti alebo podnetu vybavuje sťažnosť (podnet) zamestnanec obecného úradu podľa jeho pracovnej náplne, alebo komisia verejného poriadku. Podnety a sťažnosti podávajte, prosím, písomne na podateľňu. Je to nielen rýchlejšie, ale pri telefonickom riešení podnetu zamestnanec úradu nemusí presne zachytiť podstatu Vašej sťažnosti a pri jeho riešení môžu vznikať nedorozumenia.

 

 

Kontakty na zamestnancov obecného úradu sú na web stránke obce Ladce. Konkrétne Vaším podnetom sa zaoberala pani Šedíková, ktorá skontrolovala miesto na cintoríne. Následne kontaktovala pani Bialoňovú a prejednala s ňou uvedený podnet. Ak sa občan obce dopustí spáchania priestupku, ktorý je vecne a miestne príslušná riešiť obec, postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. V uvedenom zákone je určená výška pokuty, ktorú za spáchaný priestupok obec môže uložiť. V prípade uloženia pokuty alebo pokarhania obec vydá rozhodnutie, ktoré musí spĺňať zákonné náležitosti a musí byť zákonným spôsobom doručené adresátovi. V prípade, ak vinník priestupku nezaplatí uloženú pokutu, obec pristúpi k vymáhaniu nedoplatku, pričom môže využiť aj možnosti, ktoré jej umožňuje zákon o exekúcii."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Hlina

„Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, či nemá obec k dispozícii nejakú vykopanú hlinu. Ďakujem.“

 

Petríková

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, obec momentálne nemá výkopovú hlinu, ktorú by vám mohla poskytnúť.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Optika na Záhradnej ulici

„Zdravím, viete mi povedať prečo je naplánovaná optika len v určitej časti obce, ale nie v časti pri obecnom? Toto je mapa plánovaného pokrytia optickej siete od Telekomu. Bol som v Telekome si zažiadať o natiahnutie káblov z obecného ako som to robil pri Swane na inej lokalite, kde Swan neponúkal optiku a vyhoveli mi, ale Telekom ma odkázal na starostu obce, aby to dal do územného plánu, ináč sa optika nebude stavať na nevyznačenej ploche mapy. Jedná sa o adresu Záhradná 141.“

 

 

 

 

Duško Milošev

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, pán Milošev. Prepáčte, ale asi nerozumiem Vašej otázke. Skúsim odpovedať, ale je veľmi pravdepodobné, že na to, čo sa chcete spýtať, neodpoviem správne. Preto, ak nebudete spokojní s odpoveďou, príďte osobne na úrad za mnou a vysvetlíme si to. Ale napriek tomu skúsim odpovedať. Spoločnosť Telekom je súkromnou spoločnosťou, ktorá poskytuje internet svojim zákazníkom. Je to komerčná služba. Vzhľadom na množstvo poskytovateľov, každý chce ponúknuť to najlepšie, najrýchlejšie, ale dá si za to zaplatiť. Z toho financuje rozvoj svojej infraštruktúry, ktorú plánuje a následne buduje čisto za účelom zisku. Ak sa mu to neoplatí, tak volí iné možnosti. V súčasnej dobe je však optika asi jedna z najefektívnejších možností poskytovania internetu. Na tom sa asi zhodneme. No nie je všade. Mestá ju už majú a teraz prichádzajú na rad aj menšie obce, ako je tá naša. Cca pred 2 rokmi som v rukách držal štúdiu, v ktorej spoločnosť, ktorá zastupuje Telekom, robila inžiniersku činnosť a konzultovala možnosti rozšírenia optickej siete v našej obci. Všetky povolenia v podstate už sú vybavené, ďalšie kroky budú závisieť od financií Telekomu. No verte mi, ja nemôžem prikázať súkromnej spoločnosti, kde má optiku dať a kde nie. Pýtal som sa, prečo nebude optika medzi bytovkami. Ich argument bol, že do 300 m od budovy pošty, cez ktorú poskytujú internet v našej obci nebudú meniť káble a rýchlosť pripojenia bude (vraj) dostatočná. Naša budova je na hrane tých 300 m, preto je naplánované jej pripojenie na optiku.

 

 

Čo sa týka Územného plánu, tak to je dokument, ktorý hovorí o plochách a jednotlivých územiach, kde môže byť výstavba a aká (rodinné domy, občianska vybavenosť, priemysel a pod.). K danej výstavbe samozrejme patria inžinierske siete, medzi ktoré už v dnešnej dobe môžeme počítať aj internet. Ale do Územného plánu nepatrí ich plánovanie. Čo bude k danej ploche privedené (plyn, elektrina, voda) závisí od investora, resp. od poskytovateľa, ktorý si danú službu dá zaplatiť. Takže nie od obecného zastupiteľstva alebo od starostu.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Drevo zo zberného dvora

„Dobrý deň, p. starosta, chceme sa spýtať (zároveň Vás poprosiť), či je možné zamedziť brať ľuďom staré nalakované, napúšťané nábytky atď. zo zberného dvora, pretože väčšina z nich používa tento nábytok ako palivo v kotloch a susedia musia znášať štipľavé pachy a dymenie. Ďakujeme za vybavenie.“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, môžem Vás ubezpečiť, že zo zberného dvora nikto podobné drevo neberie. Samozrejme, stane sa, že si niekto pri návšteve zberného dvora zoberie nejakú vec, ktorú tam niekto prinesie, ale sú to veci, ktoré daný človek využije (napr. staré dvere, ktoré niekto vyhodil, ale niekomu sa hodia). Nikdy nedávame drevo podobného typu, ktoré popisujete vo svojej sťažnosti. Nechceme podporovať takéto veci a bolo by to proti nášmu presvedčeniu. Preto ak máte takého suseda, je mi to veľmi ľúto, ale my mu to drevo neposkytujeme.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Detské ihriská počas COVID

„Dobrý deň, pán starosta, je smutné a zarážajúce vidieť otvorené detské ihrisko počas COVID 19, ale ešte horšie je vidieť deti a ich rodičov, hlavne skupinky mládeže, ktoré sa vo veľkom množstve zdržujú počas zákazu na novootvorenom detskom ihrisku. Všimol som si, že v našej obci nariadenia voči Covid 19 neplatia.“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, môžem Vás ubezpečiť, že pravidlá nášho Ústredného krízového štábu berieme vážne a informujeme všetkých našich občanov o dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré chránia nielen samotného občana, ale aj ostatných v jeho okolí. Detské ihrisko ešte nie je otvorené a práve dnes (pozn. 22. 04. 2020) sa na ňom dokončovali práce s osadením mobiliáru. Z tohto dôvodu boli odstránené dočasne pásky, ktoré označovali, že sa na ihrisku pracuje a nie je prístupné. Možno dnešné pekné počasie deti využili k tomu, aby si vyskúšali nové hracie prvky. No ihrisko oficiálne otvorené nie je a preto je dôležitá aj disciplína každého z nás. Za deti rozhodujú rodičia, tí usmerňujú čo ich deti môžu robiť a kde sa môžu pohybovať. Ubezpečujem Vás, že pásky budú opätovne na ihrisko osadené a pribudne aj zákaz využívania detského ihriska až do uvoľnenia pandemických opatrení.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Kríž Butkov a turisti

„Videlo vedenie obce čo sa v nedeľu dialo na Butkovskom kríži, desiatky aut z polovice Slovenska, prečo niekde to zakázať ide a niekde nie?“

 

Andrea Kvasnicová

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, bohužiaľ, na toto primátor ani starosta nemá právomoc. Nie je vyhlásený (zatiaľ) stav, kedy by bol aj zákaz vychádzania von a preto nemôžeme ľudí v slobodnom pohybe obmedziť. V prípade, že takýto stav bude vyhlásený, budeme konať aj my. S administrátorom webu sme však túto situáciu riešili a preto aj na webovej stránke môžete nájsť moje odporúčania (príhovor) k občanom, kde ich vyzývam na obmedzenie návštev tohto miesta. Výzva bola vyhlásená a aj bude pravidelne opakovaná v obecnom rozhlase, informácia bola a ešte aj bude zdieľaná prostredníctvom Facebookovej stránky obce. Veríme, že sa k našim občanom dostala a určite budem rád, keď si ju medzi sebou povedia aj sami, prípadne ju budú tlmočiť svojmu okoliu ďalej."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Hasičská zbrojnica

"Dobrý deň, p. starosta. Nedá sa nevšimnúť si, ako okolité obce (Košeca, Hloža, Beluša, Bolešov,...) zrekonštruovali hasičské zbrojnice. Ako je to s tou našou? Spomínal sa odkup od OSBD. Je to už dotiahnuté, alebo stále iba v riešení? Bude sa budova rekonštruovať? Máte projekt, rozpočet, financovanie? Chcem sa spýtať aj na plochu pred hasičkou stanicou. Sú tam smetné koše. Bolo by možné vybudovať rovnakú betónovú plochu pre tieto smetné nádoby ako pri bytovke Homosilo? Je v pláne rekonštrukcia obecných komunikácií, parkovacích miest na Záhradnej ulici tento rok? Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, odpoveď na Vaše otázky by musela byť veľmi dlhá a podrobná, aby ste nielen Vy, ale aj iní čitatelia pochopili aká je história našej zbrojnice a nášho DHZ. Druhá časť otázky ohľadom plánu na opravu miestnych komunikácii a budovania parkovacích miest je tiež zložitá, pretože bude závisieť od množstva financií, ktoré budeme mať vzhľadom na pokles HDP na Slovensku a, samozrejme, priorít našich poslancov. Priority sa, bohužiaľ, výškou finančných prostriedkov menia a na najbližšom zastupiteľstve budeme prehodnocovať náš rozpočet :(.

 

 

Takže k tej hasičskej zbrojnici. Skúsim skrátenú verziu a v prípade, že Vám moja odpoveď nebude stačiť, skúste doplňujúce otázky. Hasičská zbrojnica je súčasťou bývalej "výmenníčky" tepla, ktorá bola v minulosti odpredaná OSBD. To všetci vieme. Na základe požiadaviek niektorých členov nášho DHZ sme sa začali zaoberať rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. Súviselo to aj s možnosťou získať novú techniku a tým by vznikli určité priestorové problémy. Preto sme spolu s projektantmi urobili štúdiu možnej rekonštrukcie, ktorá riešila zmenu vnútornej dispozície, ako aj jej samotné rozšírenie. Potrebné financie sme chceli získať z dotácie MV SR na obnovu hasičských zbrojníc. Výhodou tejto dotácie bolo to, že časť finančných prostriedkov bolo možné použiť na odkúpenie časti budovy a zvyšok použiť na jej rekonštrukciu. Ostatné obce mali to šťastie, že budovy boli ich a financie na rekonštrukciu získali. Ale... Je tam vždy nejaké ale, ktoré spôsobilo, že my sme tie financie nedostali. Tí zainteresovaní členovia DHZ vedia prečo sme to nedostali a na nákup samotnej budovy sme nemali v rozpočte financie. Nechcem to tu rozoberať, pretože asi boli k tomu nejaké dôvody. V súčasnej dobe však opäť danú situáciu s odkúpením časti budovy riešime, ale cena je nastavená a my sa snažíme o jej zníženie vzhľadom na potrebu ďalších finančných prostriedkov v obci. Takže - pracujeme na to, ale či sa nám podarí nakoniec dohodnúť bude závisieť od viacerých faktorov. Dnes však míňanie financií nie je na programe dňa. V najbližších dňoch, ako som už písal vyššie, spoločne s poslancami a finančnou komisiou budeme hľadať finančné riešenia a prostriedky, aby sme dokončili rozrobené veci a dokázali riadiť obec bez následkov.

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Poklopy na ceste

"Dobrý večer. Po obecných komunikáciách, na miestach, kde sa osádzala kanalizácia (výkop, poklopy) som si všimol porobené farebné značky. Znamená to, že ste práce reklamovali u realizátora ako nedostatky? Budú sa odstraňovať? Hlavne úsek na Hviezdoslavovej ulici (kanalizačne poklopy) je v havarijnom stave. Búcha to, klepe to, nesedí to, chýbajú poklopy,... Podľa mňa fušerská práca. Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, máte pravdu, Žiadali sme realizátora o opravu našich komunikácii a aj opravu osadenia jednotlivých poklopov a ventilov, ktoré sú v nich umiestnené. Oprava by sa mala konať max do 30. 6. tohto roka."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Oplotenie ihriska

"Dobrý deň. Všimol som si, že ste zdemontovali staré oplotenie za tréningovým ihriskom a garážami. Bude nahradené novým? Plánujete vymeniť plot aj za bytovkami smerom k obecnému úradu? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, oprava oplotenia na tréningovom ihrisku súvisí s projektom Slovenského futbalového zväzu, ktorý pridelil našej telovýchovnej jednote určitý balík financií a tie sú viazané len na opravu tohto tréningového ihriska. S opravou oplotenia z financií SFZ, resp. TJ Tatran Ladce, sa pokiaľ viem nepočíta. V súčasnej situácii však budeme aj na obci počítať s každým eurom a je vysoko pravdepodobné, že aj projekty, ktoré boli naplánované v rozpočte sa budú prehodnocovať. To spôsobí ich posun tak, aby sme mohli v prvom rade zabezpečiť chod tých najdôležitejších vecí v obci."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Číslovanie v obci

"Zdravím, chcem sa opýtať, že kto prideľoval nové čísla na Hviezdoslavovej ulici a či je vôbec možné, aby mi niekto pridelil číslo 14/88, ktoré je známe ako číslo fašizmu a Hitlera. A dá sa s tým niečo vôbec robiť, keďže je to už zapísané v katastri?"

 

Jana Barančíková

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, chcem Vám odpovedať na Vašu otázku ohľadom prideľovania orientačných čísiel, nakoľko som túto činnosť robila ja, starosta ma poveril, aby som Vám aj odpovedala. V prvom rade Vám chcem povedať, že orientačné čísla sa nezapisujú v katastri, tam je zapísané iba súpisné číslo. Orientačné číslo slúži na orientáciu na konkrétnej ulici, slúži pre záchranné zložky, kuriérov, poštu a pod. Je ale veľmi dôležité. Na prideľovanie je smernica, kde je určené, že na ľavej strane z pohľadu vstupu do ulice sa prideľujú nepárne orientačné čísla, teda 1, 3, 5..... a na pravej strane ulice sa prideľujú párne orientačné čísla, teda 2, 4, 6... . Vynechávajú sa aj čísla pre tzv. prieluky, teda čísla pre voľné pozemky medzi domami, na ktorých môže byť stavba. Hviezdoslavova ulica začína pri schádzaní z diaľnice smer od Beluše a tam začína aj číslovanie domov orientačnými číslami a končí až v Tunežiciach, pri vychádzaní na nadjazd. Určite nikto úmyselne nepridelil Vášmu domu toto číslo, ale, žiaľ, tak to vyšlo a nedá sa to zmeniť. Myslím, že ten význam ako hovoríte by to mohlo mať vtedy, keby ste mali pridelené číslo 1488, ale Váš dom má predsa číslo 14/88. Myslím, že na území Slovenska sa vyskytlo viac takýchto číslovaní a ešte som nepočula, že by to niekto spájal s prejavmi fašizmu. Snažila som sa Vám vysvetliť princíp prideľovania orientačných čísiel.

 

S pozdravom Ľubomíra Porubčanová
Matrika, Evidencia obyvateľov

 

 


 

 

24. 03. 2020

Otázka: Karanténa v obci

"Môžem sa informovať, či je v našej obci niekto, kto má nariedenú karanténu? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, áno, v našej obci je niekoľko našich občanov v karanténe. Sú tam z dôvodu toho, že sa vrátili zo zahraničia, ale aj z dôvodu toho, že pracovali vo firme, v ktorej pracovník mal potvrdený výskyt Koronavírusu a hygiena celú firmu uzavrela a ľudí poslala na 14 dní do karantény. Ľudia pritom s dotyčným človekom ani do styku nemuseli prísť, ale z bezpečnostných dôvodov ostávajú v karanténe. Aktuálne evidujeme v našej obci 8 ľudí v karanténe. Obec nesmie (ochrana osobných údajov) zverejniť zoznam ľudí v karanténe, tento zoznam slúži pre vnútorné potreby úradu. Zoznam teda verejný nie je. Obec s cieľom ochrániť občanov žijúcich v rovnakom bytovom dome môže vyvesiť/vylepiť oznam, že niektorý byt v danom vchode je v karanténe. Z toho dôvodu by sa malo spoločenstvo dotknutého bytového domu k danej veci aj postaviť. Pomôcť jeden druhému, ako aj občanovi žijúcemu v danom byte, no zároveň by som odporúčal v súčasnej dobe aj zvýšiť hygienu v spoločných priestoroch. Okrem schodov dezinfikovať aj zábradlie, schránky a vchodové dvere."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

19. 03. 2020

Otázka: Zákaz vstupu do obce a na Butkov

"Dobrý deň, môže obec Ladce spraviť podobný zákaz vstupu ako vidíme v obciach Čičmany alebo Súľov aj na náš Butkov?" (pozn. tieto obce zverejnili upozornenie na zákaz vstupu turistom a návštevníkom)

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, bohužiaľ, na toto primátor ani starosta nemá právomoc. Nie je vyhlásený (zatiaľ) stav, kedy by bol aj zákaz vychádzania von a preto nemôžeme ľudí v slobodnom pohybe obmedziť. V prípade, že takýto stav bude vyhlásený, budeme konať aj my. S administrátorom webu sme však túto situáciu riešili a preto aj na webovej stránke môžete nájsť moje odporúčania (príhovor) k občanom, kde ich vyzývam na obmedzenie návštev tohto miesta. Výzva bola vyhlásená a aj bude pravidelne opakovaná v obecnom rozhlase, informácia bola a ešte aj bude zdieľaná prostredníctvom Facebookovej stránky obce. Veríme, že sa k našim občanom dostala a určite budem rád, keď si ju medzi sebou povedia aj sami, prípadne ju budú tlmočiť svojmu okoliu ďalej."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

19. 03. 2020

Otázka: Poďakovanie zdravotníkom, rúška a PCLA Ladce

"Dobré ránko, všade po Slovensku sa šíria výzvy na poďakovanie sa všetkým, ktorí nám pomáhajú v týchto časoch... nemôže sa obec pridať do takejto akcie? Nedá sa to aspoň verejne zdieľať na FB? Prípadne stránke obce? Ďalšia otázka: ako sme na tom ako obec s rúškami? Netreba niekomu rúško ušiť? Pomôcť s tým? Prípadne - nemohla by obec viac nabádať ľudí o nosenie týchto rúšok? A ešte jedna posledná otázka: stále sa hovorí o PCLA a vození akéhosi materiálu z ITA z Lombardie. Neznamená to pre občanov ohrozenie? Prípadne čo rodiny tých, ktorí s týmto materiálom prichádzajú do styku. Nie je to ohrozujúce pre ich zdravie? Ďakujem a prajem veľa veľa zdravia v týchto pohnutých časoch!!!! A hlavne ohľaduplnosti a pokory!!!

 

 

 

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, samozrejme, nemám nič proti tomu, že sa aj naši občania zapoja do výzvy na poďakovanie sa všetkým, ktorí pomáhajú v dnešných časoch. Naopak, som veľmi rád, že sa chcú ľudia takto spájať a držať spolu. Je to dôležité k tomu, aby sme sa podporovali a povzbudzovali v týchto časoch a spoločne vydržali až do konca. Pretože už teraz vieme, že za 14 dní to neskončí, je potrebné si uvedomiť, že všetko bude záležať len na nás samotných, ako sa k tomu postavíme. Zatiaľ sa až na pár výnimiek držíme celkom dobre. Dôležité bude, aby sme boli takto disciplinovaní počas celej doby, počas ktorej bude hroziť táto novodobá hrozba ochorenia. Držím nám všetkým palce.

 

 

Čo sa týka výzvy na nosenie rúšok, tak vo všetkých médiach počúvame, aké ochranné pomôcky sú potrebné k tomu, aby sa znížilo riziko infikovania sa. Nie sú to teda len rúška, je potrebné si častejšie umývať ruky a je dobré nosiť aj ochranné rukavice, aby sme si nezaniesli znečistenými rukami infekciu do úst a ostatnej sliznice. Neviem počty obyvateľov, ktorí nemajú a nenosia rúška. Viem, že dnes (streda 18. 3.) sa vydávajú objednané rúška v lekárni v našej obci. Okrem toho sú rôzne návody, či už na internete, ale videl som to aj v TV, ako si môže každý, kto je ako - tak zručný, ušiť alebo poskladať si rúško z hocijakej látky. Neviem a teda nepoznám nikoho, kto má problém zohnať rúško. Ak áno, tak nepoznám jeho pohnútky, prečo ho ešte nemá a nezohnal. Tu však vidím priestor pre minimálne 2 ženy - podnikateľky, ktoré sa živia šitím, že by sa mohli odprezentovať na našej stránke, že ponúkajú ušité rúška.

 

 

Odpoveď na palivá do PCLa je nasledovná. PCLa hneď, ako boli vyhlásené opatrenia Ústredným krízovým štábom SR, prijala opatrenia na zákaz dovozu týchto palív z Talianska. Mal som možnosť k nahliadnutiu do Interného oznámenia z dôvodu zasadnutiu nášho miestneho krízového štábu, aby som vedel informovať našich poslancov o opatreniach, ktoré zaviedli najväčší zamestnávatelia v našej obci."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 03. 2020

Otázka: Ako postupovať v prípade, že poznáme občanov, ktorí nie sú v povinnej karanténe?

"Ako máme postupovať v prípade, že poznáme v obci občanov, ktorí nielenže prišli zo zahraničia, ale nikde sa nehlásili, nedodržujú karanténu a behajú po obci? Ako sa máme k tomuto postaviť, máme byť udavači a báť sa čo sa nám stane, keď to povieme verejne alebo to nechať tak? Bohužiaľ aj takíto sú naši občania..."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, ďakujem za otázku, ktorá sa týka súčasnej vážnej situácie. Tu nie sú namieste nejaké výčitky. To je vaša povinnosť, pretože svojim zodpovedným správaním budete chrániť nielen seba, ale aj ostatných občanov. V prípade, že o niekom takom viete, neváhajte a okamžite ho nahláste na políciu na linku 158."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 03. 2020

Otázka: Rozdávanie rúšok v obci

"Dobrý deň. Bude obec, v rámci prevencie proti šírenia vírusu COVID-19, rozdávať občanom ochranné rúška na tvár? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, obec nedisponuje žiadnymi rúškami. Vďaka pánovi farárovi ThDr. Jozefovi Petrášovi sme získali určité množstvo látky, ktorú sme rozdali ženám - dobrovoľníčkam, ktoré teraz šijú rúška. Až potom, ako budú ušité a zhromaždené u nás na úrade, rozhodneme, podľa akého "kľúča" budú dané rúška rozdávané. V súčasnosti však neviem povedať nič bližšie. Mrzí ma však, že sa spoliehate, že Vám niekto niečo rozdá. V súčasnej dobe je množstvo návodov na internete, ako si vyrobiť pre seba aj svojich blízkych rúško. Preto Vám odporúčam, začnite uvažovať tak, že si zaobstaráte rúška buď v lekárni alebo si ich svojpomocne vyrobíte sami."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.

 

 

 

 

Archív odpovedí